SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Industribyggnader framtidssäkras

Anpassar till förändrade förhållanden.
Ökad internethandel, billigare robotisering, post-pandemi, krig, klimatkris – just nu måste många företag anpassa sina verksamheter och anläggningar till förändrade förhållanden. Det säger Anders Lundin, arkitekt och ansvarig för kompetensområde Industri på FOJAB.

Arkitekter är problemlösare, att hantera komplexa samband hör till vardagen. För den som ritar och utvecklar industribyggnader är detta tydligt. Stort fokus ligger på yteffektivitet, logistik och säkerhet – men i allt större utsträckning också på att skapa attraktiva och klimatvänliga arbets- och utemiljöer.

Målet är rationella och robusta byggnader som kan leva länge och förändras när verksamheten så kräver.

Bena ut gamla försyndelser
På vägen kan man behöva reda upp gamla knutar.

– Ofta har industribyggnader byggts om och till allt eftersom nya behov uppstått och utan någon strategi annat än det som är bäst i stunden. Till slut har man byggt in sig så mycket att man har svårt att komma vidare. Verksamheten kan inte utvecklas mer utan att man tar ett helhetsgrepp på fastigheten, säger Anders Lundin.

Här kommer arkitekten in med sin expertis och skicklighet, benar ut gamla försyndelser och ser nya utvecklingsmöjligheter.

– Vi analyserar verksamheten och fastighetens potential och begränsningar. Vi säkerställer dagens behov, men också framtida. Vi gör en plan för hur en successiv utbyggnad kan göras, som företaget kan hålla i handen när nya behov uppstår. Och vi tittar förstås samtidigt på drift och underhåll av befintliga byggnader, när tak behöver läggas om exempelvis, och föreslår på vilket sätt det kan göras utan att produktionen störs.

– Säkerhet har seglat upp som en viktig fråga det senaste året efter avslöjanden om industrispionage och vi arbetar förebyggande med skalskydd, slussar och skyddszoner.

Kontoret ett dragplåster
FOJAB kan bistå i alla skeden såsom underlag för nya detaljplaner, projektering vid om-, till- eller nybyggnad, landskap och inredning. Det sista – kontorsinredning – är något man pratar allt mer om även inom industrin, märker Anders.

– Alla företag vill attrahera och behålla rätt kompetens, och man har fått upp ögonen för att kontoret kan vara ett dragplåster i kampen om arbetskraften. Här tar vi hjälp av FOJABs inredningsarkitekter som arbetar mycket med att skapa högfungerande och attraktiva kontor.

Också utomhusmiljön har länge varit förbisedd i industrisammanhang. Det försöker Anders ändra på.

– Av slentrian har man asfalterat överallt. Vi vill minimera de hårdgjorda ytorna så pass att verksamheten fungerar, men hålla så mycket som möjligt grönt för dagvattnet och den biologiska mångfaldens skull.

Perfekt för grönska
Taken är en given plats för solceller, menar Anders. Och nu börjar äntligen regelverken komma i kapp, som gör det lönsamt att producera mer el än för den egna förbrukningen. Tidigare har det varit svårt att få sålt överskottselen.

De stora ofta fönsterlösa fasaderna är perfekta för klättrande grönska som dämpar solvärmen på sommaren och isolerar på vintern. Dessutom skapar grönskan bättre luft plus att det ser trevligt ut.

Att arkitekterna bistår med sin klimatkompetens är ofta välkommet.

– Många företag har idag klimatkrav på sig inte bara för produktionen utan även för byggnaderna. Här kan vi hjälpa till att få ner klimatavtrycket med klimatvänliga material och smartare energiförbrukning, exempelvis hur man kan återanvända spillvärme från produktionen.

Stora förändringar som påverkar
Inte bara klimatkrisen innebär stora förändringar som kan behöva mötas med om-, till- och nybyggnation. Flera andra faktorer i omvärlden har fått många företag att se om sin verksamhet just nu. Ökad internethandel skapar ökade behov av lagerbyggnader och omlastningscentraler. Försämrade leveranskedjor under pandemin och osäkerheten kring kriget i Ukraina gör att industrier flyttar hem sin produktion. I synnerhet amerikanska företag har lämnat Kina. Detta möjliggörs av billigare och mer tillgänglig automatisering och robotisering.

Anders kan se tre kategorier av verksamheter som tar hjälp av FOJAB. Dels offentliga bolag som arbetar med stora infrastruktursatsningar för vatten, el och avlopp. Dels produktionsföretag som måste förhålla sig till nya konsumtionsmönster och geopolitiska villkor i världen. Och så fastighetsutveckling; att anpassa befintliga byggnader till nya hyresgäster. Här är det främst småindustrin som av olika anledningar behöver nya lokaler.

– Vi är en partner som tar helhetsgreppet som säkerställer driften, underhållet och de framtida utvecklingsmöjligheterna.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-11-24
QNAP lanserar TVS-h674T/TVS-h874T1KOMMA5° förvärvar nu Easy InstallationsSenergia lanserar ny flexibilitets- och stödtjänst Tio skäl att automatiseraSvedbergs Group har slutfört förvärvet av Thebalux
2023-11-23
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer
2023-11-22
Maximera ESD-skyddet vid era arbetsstationerVoyado förvärvar ReDeals verksamhet Svenska konsumenter utsätts för risk Sex av tio svenskar känner sig nöjda på jobbetLEMO presenterar stolt sin nya hemsida
2023-11-21
Ny funktion och app på ingångLuni Metall vidare mot en komplett systemleverantörISCAR Sverige presenterar en ny projektteknikerISCAR Sverige presenterar ny projektteknikerEn frisk fläkt inom global vindkraft
2023-11-20
Kostnadseffektiv och tillförlitlig lösningReThink Factory gör lokal 3D-printning möjligUnga väljer bort AIAnders är östra Sveriges främsta entreprenörDEFA klättrar mot toppen