SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Inflationen minskar varumärkeslojaliteten

Investeringar i kundupplevelsen avgörande
I det rådande världsläget med hög inflation är konsumenters lojalitet mot varumärken det senaste att påverkas. Låga priser har blivit allt viktigare, men samtidigt är datasäkerhet och investeringar i teknologi för kundservice avgörande för att ha en chans att behålla sina kunder. Däremot är chattbotar, trots den intensiva diskussionen kring AI, inte högt prioriterat för konsumenterna. Detta visar en ny undersökning om kundupplevelser.

SaaS-bolaget ServiceNow utförde under våren 2023 en undersökning om kundupplevelser. Undersökningen inkluderade nio länder, bland annat Sverige, Nederländerna, Frankrike och Italien. Studien visar att svenska konsumenter värderar datasäkerhet (92%) och personlig och snabb kundservice (94%) högt. Sju av tio svenskar (72 %) säger att de är mindre lojala mot varumärken nu än för två år sedan, framför allt av ekonomiska skäl och för att de föredrar det billigaste alternativet (47 %).

Lojaliteten har påverkats av ökad konkurrens och konsumenternas nyfikenhet att prova varumärken som de sett på sociala medier. För att kunna behålla kunderna har investeringar i kundupplevelsen därmed blivit avgörande - och särskilt för målgruppen 18-34 år, där hela 66% anser att det är viktigt. Däremot visade det sig att chattbotar är mindre betydelsefulla för konsumenterna.

“Företag kan och bör inte konkurrera bara på pris. Det är avgörande för kunderna att de känner sig förstådda och hela sju av tio säger att det skulle öka deras lojalitet. Att inte satsa på kundupplevelsen kan stå företag riktigt dyrt då mer än hälften skulle välja att återkomma till ett bolag som investerar i teknologi för bättre kundservice. Det framkommer också att dagens chattbotar inte kommit tillräckligt långt för att de ska vara viktiga för kunder, men med den snabba utvecklingen vi ser idag inom AI skulle detta kunna se helt annorlunda ut inom en väldigt snar framtid”, säger Helge Fjelberg, Nordic Leader på ServiceNow.

Retailbranschen bäst på kundservice
Retail var den bransch som ansågs ha bäst kundservice idag, medan fintech låg sämst till. För samtliga branscher som undersöktes var email den kommunikationskanal som de flesta föredrog. För den ledande branschen, retail, låg kommunikation via appar på andra plats. För de flesta andra branscher låg callcenters som den föredragna kommunikationskanalen, efter mail. När det kom till chattbotar svarade 43% att det viktigaste var att få sina problem lösta medan 42% uppgav att det viktigaste var att känna sig förstådda. Det är dessutom viktigt för en femtedel av respondenterna att det tydligt framgick att det är en chattbot man kommunicerar med.

Datasäkerhet blir allt viktigare
Under ett år när nya teknologier som ChatGPT har fått mycket uppmärksamhet är konsumenterna mer säkerhets- och datamedvetna än någonsin. Företag som misslyckas med att fokusera på säkerheten riskerar att hamna efter när det gäller att stärka varumärkeslojalitet, oavsett bransch. Undersökningen visade att säkerhet nu ses som den mest avgörande faktorn (67 %) i affärer med ett företag. Faktum är att datasäkerhet till och med överträffar andra faktorer som till exempel svarstider och smidig service.SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin