SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Innovation kontra risk

IT-chefer oroar sig för säkerheten
Framväxande teknik som generativ AI inleder en era av innovation för företag som måste utveckla sina nätverk för att säkerställa säker innovation.

Enligt en undersökning från HPE Aruba Networking (NYSE: HPE) anser 64% av IT-cheferna att oro för cybersäkerhet negativt påverkar deras organisations vilja att investera i innovativ teknik. Detta är kanske inte så förvånande eftersom 91% antingen anser att ny teknik utgör en fara eller medger att de redan har utsatts för ett intrång på grund av den. Men detta kommer vid en tidpunkt då IT-ledare måste få möjlighet att anamma innovation som generativ AI för att påskynda affärskritisk omvandling – något 89% säger att deras organisation kräver höga nivåer av under de kommande 12 månaderna för att lyckas.

Under en tid då rubriker fulla av löften om den senaste tekniken utfördes undersökningen, som innehåller svar från 2 100 IT-ledare i 21 länder, hur organisationer för närvarande förhåller sig till samspelet mellan innovation och risk. Rapporten belyser också den roll som IT-ledare och nätverket har att spela för att underlätta säkrare innovation.

Innovationens frammarsch
En stor majoritet (95%) av IT-chefer anser att digitaliseringen är av avgörande betydelse för att frigöra nya intäktsströmmar under de kommande 12 månaderna. Faktum är att både IT och den bredare verksamheten driver på för att införa ny teknik som kan främja innovation när det gäller hur verksamheten fungerar och vad den erbjuder. För att öka innovationen vänder sig organisationerna till ny teknik och använder för närvarande eller planerar att införa 5G (91%), AI och maskininlärning (ML) (89 %) eller IoT och smarta sensorer (88 %).

Trots denna satsning är det bara 45% av IT-cheferna som beskriver sin organisation som innovativ – och oroväckande nog är det ännu färre som beskriver den som säker (44 %).

Hantera den växande risken
Det finns också en växande klyfta mellan de tekniska kraven och IT-teamens förmåga att hantera allt. Hela 66% av IT-cheferna oroar sig över organisationens förmåga att hålla jämna steg med den senaste tekniken och de digitala kraven, och 55% säger att deras IT-team redan är överbelastade.

Om man kombinerar den ökade teknikanvändningen med resursbrist och bredare trender kring distansarbete, hybridmoln och distribuerade datacenter står organisationerna inför större utmaningar än någonsin.

"Affärsbehoven har utvecklats och teamen använder alltmer ny teknik för att möta dessa behov. Säkerhetsåtgärder som kan stödja framväxten av ny teknik måste dock utvecklas tillsammans med dem", säger Scott Calzia, vice president marketing, HPE Aruba Networking.

"För IT-team innebär detta att inse att AI-nätverk kan hjälpa deras team att bli mer effektiva, lindra mödosamma administrativa uppgifter och främja deras säkerhetsstrategi genom att leverera inbyggt skydd."

Nätverkets roll
Enligt undersökningen finns ett växande erkännande av nätverkets roll i affärsomvandlingen – och i synnerhet av kopplingen mellan nätverket och både säkerhet och innovation. Faktum är att 64% av IT-cheferna anser att nätverket kan bidra till effektivare cybersäkerhet och 61% anser att det kan bidra till ökad innovation. Och IT-cheferna investerar i enlighet med detta – organisationerna börjar gå vidare med nätverksbaserade säkerhetslösningar, inklusive Security Service Edge (SSE) eller liknande edge-to-cloud-säkerhet (89%), policybaserad åtkomstkontroll (88%) och Secure Access Service Edge (SASE) säkerhet (87%).

Men mycket tyder på att de fortfarande behöver hjälp med att knyta ihop dessa investeringar för att kunna dra nytta av fördelarna. Endast 47% av IT-cheferna anser att deras nuvarande nätverk kan leverera eller stödja flexibel företagssäkerhet och ännu färre ser dess roll när det gäller att stödja ny teknik (37%).

Calzia sammanfattar: "Trycket på innovation kommer inte att minska, men IT-cheferna måste hitta ett säkert och smidigt sätt att hantera riskproblematiken. Detta kräver en enhetlig SASE-strategi (SSE + SD-WAN) för att sammanföra alla olika nätverkstekniker och verkligen leverera ett nätverk som kan stödja säker innovation. Med tanke på förekomsten av hybridarbete är en stark grund för nätverkssäkerhet som inkluderar användning av Zero Trust-principer en bra utgångspunkt för att sedan styra investeringar i SASE, SSE och NAC."

Ytterligare resurser
För mer information, besök HPE Aruba Networking. För nyhetsuppdateringar i realtid, följ HPE Aruba Networking på Twitter och Facebook, och för de senaste tekniska diskussionerna om mobilitet och produkter, besök Airheads Community på community.arubanetworks.com.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-09-18
Rätt radplintar för tåg och järnvägsapplikationer
2023-09-15
Behöver du effektiva lagerlösningar?Volvomaskiner viktiga hos Gamleby EntreprenadMer variation från Dormer PrametVad kostar egentligen era packningar?Grundläggande Plåtbearbetningsprocess
2023-09-14
Ett omfattande utbud av lyftverktyg.ABB investerar 280 miljoner dollarInnovationer, hållbarhet och automation i fokus OEM Electronics hjälper med certifikat & dokumentationAI rankas som den främsta teknologin
2023-09-13
Racoon Miljöfilter AB Expanderar Mot Kanada EdmoLift blir nordisk och baltisk generalagentur Peter Claesson är ny försäljningschef Wallbox - officiell hållbarhetspartner Originell Scooby Doo-bil på auktion
2023-09-12
Volvo visar vägenHandhållen och automat­iserad 3D-laserskanner Företagskunder vill ha samma shoppingupplevelse Frekvensomriktare från Schneider Electric Ny VD till GJS verktyg