SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Investeringar i elnätet behövs

För att möta framtidens utveckling
Vårt uppdrag är tydligt, att vara en positiv kraft för Uddevalla och bidra till en attraktiv stad. Det gör vi med rätt investeringar som möjliggör en förflyttning för samhället och uddevallaborna mot en fossilfri och hållbar framtid.
Tillsammans tar vi Uddevalla vidare in i framtiden.

Genom kontinuerlig planering med utbyggnad, förstärkning och långsiktiga investeringar i elnätet kan vi bibehålla ett stabilt och driftsäkert nät i Uddevalla. Vi ansluter hela tiden nya kunder i form av både bostäder och nya industrier som etablerar sig här. Därmed behöver vi bygga ut kapaciteten i motsvarande takt för att klara av att bibehålla servicen. Tillgängligheten i Uddevalla Energis elnät är 99,997%.

Flera delar påverkar elnätspriset
Sveriges elnät står inför stora utmaningar. Utvecklingen i samhället kräver hela tiden mer el vilket ställer allt högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Stora investeringar behöver göras i både stamnät, regionnät och lokalnät vilket påverkar våra elnätspriser.

Inköp av förlustel är också något som ligger till grund för elnätspriset. Det är el som försvinner som värme vid elöverföringen i elnäten, så kallade nätförluster. Denna el handlar vi som elnätsföretag in på elbörsen, som vilken kund som helst. Det innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för förlustel i överliggande nät, både Svenska kraftnäts stamnät och Vattenfalls regionnät, som påverkar kostnaderna till våra kunder.

Genomsnittlig prishöjning inom elnät är beslutad till 14% och gäller från 1 januari 2023. För en lägenhetskund med 16A som förbrukar 5 000 kWh/år motsvarar höjningen ca 34 kr/månad, och för en villakund med 20A som förbrukar 20 000 kWh/år blir det ca 100 kr/månad.

Den ursprungliga höjningen var inom normalspannet men på grund av rådande höga elpriser och ökade investeringsbehov i överliggande nät påverkas elnätspriset i mycket större omfattning än tidigare år. Våra elnätspriser ligger trots höjningen under riksgenomsnittet för Sveriges elnätsbolag.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-27
Kallabandsågar hos EquipmentstoreSafeReach kommer åt alla områden med rope accessLanserar senaste genera­tionen L&W Bending TesterVälj rätt kabel och kabelkedjaFem trender inom PLM 2023
2023-01-26
Lasermätning: Framtiden för precision och effektivitet Lyftöglor: Nyckeln till säker materialhanteringTrådbondning är ett kritiskt steg inom trådbondningSvensk Byggplåt inrättar externt hållbarhetsrådMimecast förutspår IT-säkerhetstrenderna för 2023
2023-01-25
Verktyg Online kan sina kompressorerOnlineauktioner för begagnade hjullastareKöpa begagnade industrimaskiner hos BlintoHitta begagnade industrimaskinerSatsar på potentialen i additiv tillverkning
2023-01-24
MPP erbjuder säkra tankar och cisternerMätspetsar för mätmaskiner och standardapplikationerSå lagar man en trasig hydraulcylinderGör allt som går att tillverka i tunnplåtVolvo Construction Equip­ment leder omställningen
2023-01-23
Massflödesmätare och massflödeskontrollersDuroc Machine Tool kan sina fräsarKlassificering av laser för lasermärkningTruckutbildning i Stockholm Wexoe AB nyanställer