SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Investeringarna i elnätet måste fördubblas

För näringslivets utveckling och en hållbar framtid
För att kunna nå de svenska klimatmålen och möta de ökade behoven på eleffekt i regionen dubblar nu Kraftringen Nät sina investeringar i det lokala elnätet. Fram till 2030 ska 3,5 miljarder kronor investeras för att bygga ut och framtidssäkra elnätet. Allt för att möjliggöra energiomställningen och för att Skåne ska kunna fortsätta att vara en attraktiv, expansiv och innovativ region.

Sverige står inför en stor utmaning i den energiomställning som krävs för att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen av växthusgaser. Vägen dit går genom elektrifiering av stora delar av samhället. Transporter och industri är redan på god väg att ställa om till att drivas av el, men mer ska och måste till.

Utmaningen är särskilt stor i södra Sverige och elprisområde 4, som har den sämsta balansen mellan elanvändning och produktion i landet. Självförsörjningsgraden, producerad el i förhållande till konsumerad el, är endast 15 procent. I dag finns runt 1 000 MW installerad effekt i Skåne, men behovet beräknas redan år 2030 vara mer än sju gånger så stort. Detta ställer höga krav på elnätets förmåga att distribuera elen.

- När alltmer elektrifieras måste vi också göra mer för att se till att elnätet klarar av den ökade användningen. Vi har bara ett par år på oss innan behovet i Skåne sjudubblas, därför ökar vi takten, säger Åsa Svensson, vd på Kraftringen Nät.

Kraftringen Näts investeringar i elnätet motsvarar i dag runt 200 miljoner kronor om året, och de kommande åren ska investeringarna öka till cirka 400 miljoner om året för att möta behoven och kraven i samhället. Investeringarna görs bland annat för att bygga ut och öka kapaciteten, storm- och vädersäkra luftburna ledningar, och ett löpande och förebyggande övervakningsarbete för att byta ut uttjänta komponenter.

- Elnätet är själva grunden i vårt moderna samhälle. Utan ett fungerande elnät som har tillräckligt med kapacitet klarar vi inte av att göra många av de saker vi tar för givet, än mindre att ställa om och minimera klimatpåverkan.

- För oss som är en reglerad verksamhet med ett lagstadgat uppdrag att följa samhällsutvecklingen, är det en självklarhet att utveckla elnätet så att det möter kundernas ökade behov och krav. För vår del betyder det att se till att elnätet klarar den ökade kapacitet som ska distribueras i lokalnäten, samtidigt som dagens funktionalitet och tillgänglighet till gemene man ska förbli minst lika bra framöver.

Kontakt:
Kraftringens pressjour, tfn: 010-122 70 80.

FAKTA OM ELNÄT
• Sveriges elnät har tre olika nivåer: transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Transmissionsnätet ägs av myndigheten Svenska Kraftnät och transporterar elen till regionnätet, innan elen därefter går ut till fastigheter och hem via lokalnätet. Man kan likna de olika nivåerna på elnätet vid vägar: transmissionsnätet som motorväg, regionnätet som landsväg och lokalnätet som mindre gator.

• Kraftringen Nät är Sveriges femte största elnätsägare med drygt 9 000 km elnät, ungefär motsvarande distansen Lund-Brasilien. Längs den sträckan finns också runt 2 500 olika stationer och 29 000 stolpar som underhålls. Eldistributionen via Kraftringens lokalnät når cirka 125 000 kunder.

• Alla investeringar i elnätet finansieras uteslutande via elnätsavgifterna, vilka regleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Detta görs för att elnäten ska bedrivas effektivt till låga kostnader.

• Läs mer om elnätsavgiften: www.kraftringen.se/elnätsavgiften

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-04
Framgångsrikt Konvent och 60-årsfirandeHögkvalitativa packningssatser Specialanpassade mask­inskydd till ECMEC ABtwoday utser Elias Inderberg till ny VDNordens största kollegium
2024-06-03
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
2024-05-31
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
2024-05-30
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag
2024-05-29
Rengör och passiverar svetssömmarRätt borstar till din grävmaskin Volvo CE inviger nya anläggningarHögsta utmärkelse vid Red Dot Design AwardStort intresse för nya Plannja Infinity