Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning - industritorget.se
TORSDAG 09 JULI 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Långsiktig hållbarhet inom tillverkningsindustrin kräver vattenhushållning

Långsiktig hållbarhet har många aspekter, en del mer uppenbara än andra. Vatten är något som ofta förutsätts finnas i obegränsad mängd. En riklig tillgång på rent och billigt vatten är för de flesta en självklarhet, men är det verkligen så även i framtiden?
Nära nog 70% av allt vatten som förbrukas i Sverige, idag, används av industrin. För många av användningarna finns det alternativ som både är bättre på lång sikt och som ger ett bättre resultat direkt.

En förutsättning för långsiktig hållbarhet är en cirkulär process, där råvaror, material och energi återvinns eller cirkuleras. Om tryckluften ofta är en förbisedd del av kretsloppet och många gånger tas för givet så är det lite samma sak med vatten. Vatten är kanske den viktigaste förutsättningen för mänskligt liv, ja för allt levande är vatten en absolut nödvändighet. Riklig tillgång på rent vatten är något som vi tar som en självklarhet. Vatten är inte bara en förutsättning för liv, det är en grundläggande förutsättning för ett fungerande samhälle och näringsliv.

En uthållig användning av vattenresurserna behöver vara i balans med tillgänglig mängd vatten. Den globala vattenbalansen har till följd av förändringarna i klimatet, sannolikt på grund av människans miljöpåverkan, förändrats dramatiskt de senaste åren. Även om den som helhet är i någon form av balans, har fördelningen på senare tid, mellan olika geografiska områden, förskjutits på ett uppskakande sätt, med torka och översvämning om vartannat som en följd.

Därför har Regeringen gett i uppdrag till Generaldirektör Ulla Sandborgh att samordna arbetet med näringslivets vattenhushållning. Uppdraget är att främja ett ansvarsfullt nyttjande av landets vattenresurser.

”Förändrade nederbördsmönster kan leda till såväl torka som översvämningar. Sverige har en vattenkrävande industri och ett jordbruk där vatten är en viktig resurs. Det behövs en ökad dialog med näringslivet inklusive jordbruks- och livsmedelssektorn i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samverkan. Viktigt är också att stödja pågående arbete, föreslå former för utveckling och samordning, identifiera utvecklingsbehov och analysera påverkan på svensk konkurrenskraft”, skriver regeringen i samband med att uppdraget offentliggjordes.

Industrin använder särklassigt mest vatten i Sverige, närmare 70% av landets vattenförbrukning sker inom industrin. Vattnet används där som en del i processen och som kylning dels för elproduktion dels för en rad andra ändamål när man vill ha en kontrollerad temperatur på det man gör. Vattnet kommer oftast från lokala sötvattentäkter men havsvatten används också i viss omfattning. Väldigt ofta används vanligt kranvatten!

Vad händer med vattnet när man kylt färdigt eller processen är klar? En absolut majoritet ”spolas” helt enkelt bort och går till reningsverk – i och för sig för en form av återvinning. Men är inte detta ett slöseri med resurserna? Det är definitivt en stor belastning för reningsverken.

Ibland tar vi det som finns nära till hands och i Sverige är vi lyckligt lottade med rent och kallt dricksvatten inom konstant räckhåll men även vi har upplevt klimatförändringar som påverkat vattentillgången. Och reningsverken kan heller inte ta emot obegränsade mängder avlopps-vatten.

Idag används mycket dricksvatten i industrier där det egentligen inte krävs vatten av dricksvattenkvalitet.

Kylning inom industrin handlar ofta om att ta hand om överskottsvärme från processen. Inom metall, gjuteri, elektronik, petrokemi, livsmedel, ja egentligen överallt är kontroll på temperaturen viktig för ett bra resultat. Viss utrustning är helt beroende av noggrann temperaturhållning, till exempel lasrar för industriellt och medicinskt bruk, röntgenapparater, punktsvetsmaskiner. Resultatet av det som maskinen gör, är helt beroende av en noggrann och konstant temperatur.

I stället för att kyla med dricksvatten som sedan spolas bort kan man använda slutna system där kylvattnet cirkuleras. En cirkulationskylare arbetar med en sluten krets av kylvätska och kyler applikationen till precis den temperatur som behövs. Samma kylvätska, oftast vatten, används gång på gång, inget spolas ut i avloppet.

Förutom risken med brist på kylvatten, vid traditionell kylning, och hanteringen av spillvattnet, där reningsverken når sitt kapacitetsmaximum har cirkulationskylare en stor fördel rent operativt. Noggrannheten på temperaturen är betydligt högre än för traditionell vattenkylning. Temperaturen är inte heller säsongsberoende. Vatten från sötvattentäkter kan skilja 10-tals grader mellan vinter och sommar. Noggrannheten hos en cirkulationskylare är delar av grader – året om!

Det är inte bara kvaliteten på det som produceras som blir bättre med noggrann temperaturkontroll utan maskinens livslängd påverkas också positivt.

Resultatet av att ersätta kylning och temperaturkontroll med hjälp av ”kranvatten” och i stället använda en cirkulationskylare är en miljövänlig, kostnadseffektiv lösning som ger högre kvalitet.

SMC Automation har ett brett utbud av kylare för olika temperaturintervall och effektbehov samt olika temperaturvariationer med ytterst hög noggrannhet. Det är dessutom enkelt att övervaka kylaren och på så vis säkerställa att temperaturen håller sig på rätt nivå. Vill du veta mer hur man, på ett hållbart sätt, kontrollerar temperaturen på sin tillverkningsprocess, klicka här.
www.smc.eu/sv-se/produkter/utvalda-produkter/cirkulationskylare

Torbjörn Lundberg
VD
tolu@smc.nu
+46 (0)708 60 20 01
Kontaktinformation
Postadress
Ekhags­vägen 29-31
14171 Segeltorp
Besöksadress
Ekhags­vägen 29-31
SE-14171 Segeltorp
Region
Huddinge
Stockholms län
Sverige
Orgnr:
556276-4034
Grundat: 1986
Anställda: 117
Välkommen till SMC Automation AB!

SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter. Företaget omsätter ca 50 miljarder kronor och har 20 000 anställda globalt. I Sverige finns SMC etablerade sedan 1986 med huvudkontor i Huddinge och regionkontor i Göteborg, Lund, Borlänge och Växjö samt en mängd återförsäljare över hela i landet.

Kvalitet i allt vi gör

Vi är en pålitlig global marknadsledare med hållbarhet i fokus - både i egen tillverkning och i produkt. Tillsammans med våra kunder vill vi kontinuerligt förbättra och produktutveckla för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig tillverkning. Vi investerar mycket i F&U och det ger produkter som är lättare, nättare och drar mindre energi.

Våra värdeord - Stolthet, Engagemang, Professionalism, Hänsyn & Mod

Välkommen att kontakta oss!

Kontakter

Edvard Larsheden
Marknad
08-603 12 00
Joka
08-603 12 00
SMC Kundinformation
08-603 12 40

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

SMC:s Produktöversikt 7.0

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-06-26
Ford of Europe och DEFA ingår avtal – smarta laddlösningar genom FordFrån 300 till 450 snabbladdstationer för elbilar på två år
2020-06-25
EdmoLift fortsätter att leverera truckbord till Mitsubishi Logisnext Sweden!ABB presenterar industrilösning för trådlös tillståndsövervakning av roterande utrustningUtsläpp från industrin blir plast
2020-06-24
Rörlaserskärning – kompetens och kapacitet i världsklass Volvo befäster förstaplatsen som mest valda tjänstebilEfterlängtade monteringspastor - nu inom specialsortimentet GLEITMOAnimation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link Grundläggande faktorer för produktionseffektiviteten. CEVT kapar utvecklingstiden med 80% med hjälp av Ansys SPEOS
2020-06-23
Årets Hållbara Leverantör, 2019Sortimo lanserar mobil depå för att underlätta byggarbetarens arbetsdag​Hos Swecon snurrar hjulen fortfarandeLösningar för effektiv konstruktion av kopplingsskåpNya, slitstarka keramiska styr- och stödbultar nu tillgängliga från norelem Interroll och Modumaq ger maximal mångsidighet för Arvato Så kan ni mildra effekten av Corona på er försörjningskedjaVad bör du göra när hemmaarbete blir ett fenomen och risken för cyberattacker ökar?Solkompaniet växer med solelboomen
2020-06-22
Nu erbjuder Högskolan Väst fler korta kurser för industrin​DAF introducerar XF Unity EditionVågar man ansöka om omställningsstöd?​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringenSchneider Electric levererar säkerhetslösningar till prestigeprojektet
2020-06-18
S-Rental blir en del av KH-Koneet GroupAGILOX Autonomous Mobile Robots sparar väsentliga kostnader genom Artificial Swarm IntelligenceSOTI gör företags IoT-ägande enklare med nytt enhetsstödVeeam visar hur de hjälper verksamheter att ta sina molndatastrategier till nya nivåer på VeeamON 2020 Logistik finns överallt - oavsett om du är logistiker eller inte Vindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommarHär utvecklas nästa generations 5G-nät Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery MineralsNominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020
2020-06-17
Stor amerikansk efterfrågan på tråddetaljer i medicinsk utrustningMOTOMAN MH900Elfordon skapar nya risker för landets verkstäderSafe Control Materialteknik utökar sin ackreditering med två nya metoderAdvanced Engineering flyttar till våren 2021Ny VD på ELKO - Peter Wotz tar över från 1 juli Reviderad standard för bränslecellerFörnyat avtal resulterar i minskade utsläpp om 6 500 ton koldioxid årligenLEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltiderMartin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av DescartesSäkra lasten lätt, snabbt och säkert med ErgolashWibax rengör för maximal produktionskapacitet på SunpineÅTERHÄMTNINGEN DRÖJER FÖR KEMI- OCH PLAST- OCH GUMMIINDUSTRINWibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige
2020-06-16
EDMOLIFT TILLKÄNNAGER NYTT DIGITALT KONCEPTPumpen som först skär sönder och sedan pumpar iväg, Netzsch såklart.Stålproduktionen minskade i majKonditionsanalys – Vad gäller egentligen?Framtidstron i handeln på väg tillbaka efter coronarasetSommarens största järnvägsarbeten – för punktligare tågresorPressinbjudan till Elmiadalen
2020-06-15
Energihantering allt viktigare i företagens hållbarhetsarbete, rapport från Schneider Electric​Miljonstöd för att nå helt fossilfria byggskivor och byggelement i träMRF justerar prognosen för tunga lastbilar (>16 ton)141 startup-bolag får dela på 42 miljonerAlgeco förvärvar WexusDEHNclip – ny klämma för armeringsjärn som halverar monteringstiden vid installation!Internationellt logistikföretag skapar hållbara transporter i Malmö hamn
Annonser