SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Mer än var tredje företag har redan investerat i AI

Var sjätte anställd oroar sig
En ny undersökning utförd av SD Worx, Europas ledande leverantör av HR-tjänster, visar att AI redan är en realitet på europeiska företag. 36,1 procent av de svenska företagen arbetar aktivt med att undersöka hur generativ AI kan användas i deras verksamheter, vilket kan jämföras med ett medeltal på 37,2 procent för hela Europa. 33,6 procent i Sverige och 33,0 procent i Europa investerar redan i generativ AI. Undersökningen omfattar 5 118 företag i 18 europeiska länder.

Företagen är alltså i full gång med AI-satsningar, men många anställda är oroliga för att generativ AI ska ta över arbetsuppgifter. Andelen är 16,7 procent för Sverige och 20,9 procent för Europa. Men det kan jämföras med 60,1 procent i Sverige och 56,5 procent i Europa som inte är oroliga.

Trots den stora aktiviteten vad gäller AI så verkar företagen i undersökningen inte se satsningar på AI som så viktiga för HR. Av de svenska företagen är det bara 6,9 procent av de med färre än 250 anställda som använder AI för HR generellt. För företag med 250-2 499 anställda ökar andelen till 18,6 procent. För företag med 2 500 eller fler anställda är andelen 14,2 procent.

Endast 14,3 procent av de svenska deltagarna använder generativ AI för lönehantering. Det är lägre än för Europa i stort (21,6 procent). Den främsta användningen är övervakning av och anpassning till förändring av lagstiftning. 37,2 procent av de svenska deltagarna gör det och 16,8 procent planerar att göra det. Näst vanligast är dataanalys och förutsägelser, 35,4 procent är i gång och 19,6 procent planerar.

– AI kan bidra med väsentliga fördelar, som ökad effektivitet, snabbare kundservice, värdefulla insikter om den egna verksamheten och personalstyrkans välmående, för chefer och HR-specialister. Det är av största vikt att ha rätt balans mellan tekniklösningar som AI och insatser av människor, till gagn för kunder och medarbetare. Genom att fokusera på värdeskapande utveckling med ny teknik är vi övertygade om att innovation och användning av AI inte kommer att medföra färre jobb, utan snarare att nya jobb skapas. Men för att få ut den fulla potentialen krävs kontinuerlig utveckling både av tekniken och medarbetarna. Därför blir det allt viktigare för verksamheten att ha ett starkt HR-stöd som underlättar administration, utvecklar personalens kompetenser och stödjer livslångt lärande, säger Magnus Eklöv, business solution manager, SD Worx.

Magnus Eklöv ger också tre tips som han menar är viktiga att tänka på för att få in ny teknik och AI i arbetet:

• Var nyfiken på den nya tekniken och avsätt tid för analys.
• Ta fram en nulägesbild och definiera de områden där ny teknik kan bidra på ett positivt sätt.
• Lista de användarfall som ni önskar implementera i verksamheten och prioritera införandet utifrån ett värdeskapande angreppssätt.

– Genom att följa dessa tips kan ni hitta "lågt hängande frukter" och implementera lösningar som kan bidra positivt på kort sikt till en rimlig kostnad. Tekniken att använda AI löser inte alla problem ännu, tänk på att automation kan lösa många användarfall till en lägre kostnad, avslutar Magnus Eklöv.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin