MÅNDAG 18 JANUARI 2021
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ny samarbetsmodell kan underlätta återbruk av byggmaterial

Få byggnadsmaterial används mer än en gång. En av anledningarna är att det saknas etablerade affärsmodeller för återbruk. I ett examensarbete från KTH presenterar civilingenjörerna Dana Trabulsi och Milan Sofipour en ny samarbetsmodell för återbruk av byggnadsmaterial.
– De vi intervjuade för examensarbetet hade över lag en positiv inställning till återbruk. Man insåg vikten av återbruk och ville gärna återbruka, men en fråga som återkom var om återbruk är ekonomiskt gynnsamt, säger Milan som har fått jobb på Ekonomistyrningsverket efter examen.

Flera av de tillfrågade var i startfasen och höll, lite famlande, på att undersöka om de kunde återbruka och i så fall hur.

Milan och Dana upptäckte att den främsta orsaken till att så lite byggmaterial återbrukas var att det saknades kunskap och ett etablerat arbetssätt kring hur man kan gå till väga. En annan anledning kan vara att nya material är ”för billiga” och därmed inte stimulerar till återbruk av gamla material, menar Milan.
– Osäkerheten kring lönsamheten var stor. Och av någon anledning har inte återbruk samma image miljömässigt som klassiska miljöcertifieringar.

Trodde hyresgästerna ville ha nytt
Dana berättar att fastighetsägarna i undersökningen trodde att hyresgäster var negativt inställda till gamla material. En anonym enkät bland 200 hyresgäster visade motsatsen: hyresgästerna var faktiskt positiva till återbruk. Estetiska hänsyn stod högt på listan, liksom funktionalitet. Att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt var den tredje viktigaste parametern för att säga ja till återbrukade material.Men hyresgästerna ville inte gå så långt som att acceptera hyrespåslag.

– Framgång här handlar i hög grad om hur väl fastighetsägaren lyckas förmedla vad återbrukade material i fastigheten innebär för hyresgästen. Gamla material kan vara väldigt vackra, funktionella och även spara pengar, säger Dana som i dagsläget arbetar på Svenska Bostäder.

Kunskap ökar möjligheterna
Dana och Milan konstaterar att återbruk fortfarande är ganska okänd mark, särskilt hos hyresgästerna. Mot den gruppen är det viktigt att kommunicera miljövinsterna.
– Hyresgästerna visar sig bli mer positivt inställda till återbruk när de får veta hur mycket lägre koldioxidutsläppen blir, säger Dana.

Även om miljövinsterna är oomtvistade när det gäller återbruk, så är ekonomisk vinst ingen självklarhet när man väljer återbrukade material.
– Om materialet behöver transporteras och rekonditioneras kan det bli dyrare än att köpa nytt, som ofta är billigare på grund av storskaligheten, säger Milan.


Han menar att det fortfarande finns många frågor att tackla runt de ekonomiska aspekterna.
– Det kan vara ekonomiskt gynnsamt med återbruk, men det krävs en bra affärsmodell för att se detta tydligt.

Genom att tänka återbruk från början när man planerar en fastighet eller en renovering hamnar ribban för återbruk lägre.
– Vad hyser lokalen för material idag och vad kan vi återbruka? Det behövs detaljerade register, med information om hur länge materialen har varit i bruk, hur de har använts, vilka möjligheter de har att återanvändas och var de finns, säger Dana.

Samverkansmodell med inbyggt ansvar
– Vår modell bygger på ett samspel mellan alla parter, i syfte att gynna miljön. Alla behöver göra uppoffringar. Arkitekterna menade att de bör vara med i förvaltningsfasen, så att de i ett senare skede har all information tillgänglig. Sådant underlättar planeringen för alla, säger Milan.
– Alla intervjuade nämnde samarbete, de hänvisade till att en aktör inte kan förändra hela branschen. Det är tydligt att det måste finnas en gemensam vilja, säger Dana.

Modellen är anpassad för fastighetsägare. Den visar vem fastighetsägaren ska prata med, i vilket skede och vilken typ av informationsutbyte som ska ske med de olika parterna. Varje enskild process på vägen i fastighetsanpassningen har sin turordning och en checklista. Rivningsskedet sattes innanupphandlingsfasen av forskarna, för att ge möjlighet att notera ned de material som ska kunna återbrukas.

Formuleringen i kravspecifikationen kan vara viktig, konstaterade Dana och Milan under arbetets gång. Om ”brunt tegel” istället formuleras som ”brun fasad” öppnar detta för en rad olika material och det blir lättare för entreprenören att hitta tillgängliga återbruksmaterial.

Strama tidplaner visade sig vara ett annat problem som försvårade för återbruksprojekt.
– Vi intervjuade många aktörer i byggbranschen och ställde frågan ”hur kan fastighetsägare göra för att underlätta ert jobb med återbruk”? Svaret blev att det behövs mer tid, för att demontera och för att hitta material. Det fanns en önskan om mer flexibla krav generellt när det gäller återbruk, säger Dana.

Glimrande återbruksmaterial
De intervjuade menade att just plåt och stål har stor potential att återbrukas, eftersom vinsterna med återbruk är väldigt stora för dessa materialtyper. Massor med CO2 frigörs vid produktion och materialet är extremt hållbart.
– Utrymmet för att återbruka inom plåt- och ventilationsbranschen är enormt. Vi visste inte ens att ventilationskanaler går att återanvända, säger Milan.

Båda tror att det behövs många fler utbildningar och seminarier på temat återbruk.
– Första steget är att belysa frågan – att visa att det finns ett affärsområde inom detta. Kunskapen om återbruk av byggnadsmaterial måste fördjupas och nå ut till alla branschaktörer och till företagen, säger Dana.

”Låt materialet leva sitt liv”
Hon och Milan ser många fördelar med att ta vara på ett materials hela livslängd.
– Först och främst att saker och ting inte går till spillo; idag utnyttjas väldigt lite av ett materials möjliga livslängd. Men också att vi kan tillverka mindre av nya material som genererar utsläpp och avfall, säger Dana.

Ett konkret och direkt utfall av examensarbetet var att uppdragsgivaren Vasakronan blev väldigt nöjd med arbetet, berättar författarna.

– Uppsatsen tacklade frågor som Vasakronan själva inte hade tänkt på. Vi hoppas att vårt arbete kan vara en språngbräda, men det krävs mer för att standardisera ett återbruksarbete, säger Dana.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Illustration: Catharina Nygård
Publicerad: 2020-12-23
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #12.2020)
Kontaktinformation
Postadress
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Orgnr:
802000-3581
Grundat: 1971
Anställda: Ej angivet
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

Företagets tjänster/produkter

Plåtbearbetning: Additiv tillverkning, Automatavgradning, Automatstansning, Bandbockning, Bockning, Byggnadsplåtslageriarbeten, CNC-Rörbockning, CNC-Stansning, Excenterpressning, Finklippning, Fotostansning, Hydraulpressning, Håltagning, Kantbockning, Kantpressning, Klippning, Kombi laser - stansning, Metallbandbearbetning, Nibbling, Nitning, Panelbockning, Perforering, Plåtformning, Plåtkapsling, Plåtpressning, Rullformning, Rörbockning, Spaltning, Stansning, Trycksvarvning, Trådbockning, Valsning, Varmpressning, Övrig plåtbearbetning
Smides & Plåtslageriarbete: Aluminium arbeten, Bandtäckning, Burspråks arbeten, Byggnadsmontage, Byggnadsplåtslageri, Byggplåt, Entrétak, Fasadarbeten, Fasadplåt, Fönsterbleck, Hängrännor, Koppartak, Koppartäckning, Mässingsplåtarbeten, Papptäckning, Plåtbeklädnad, Plåtbeslag, Plåtdetaljer, Plåtfasader, Plåttak, Plåttaksmålning, Rostfria arbeten, Skiffertak, Skivtäckning, Skorstensbeslag, Skärmtak, Smidesarbete, Snörasskydd, Spiskåpor, Stuprännor, Stuprör, Takfönster, Takkupor, Takpannor, Takplåtslageri, Takrenoveringar, Takskottning, Taksäkerhet, Taktäckning, Takunderhåll, Tegeltak, Tunnplåtsarbeten, Tätskiktning, Underhållsarbeten, Vattenavrinning, Ventilationshuvar, Ventilationsplåtslageri, Vindskiveplåt, Väggplåt, Zinktak
Värmesystem & Ventilation: AC-system, Armatursatser, Avfuktare, Avgasningsutrustning, Befuktningsdysor, Beröringsfri termoanalys, Besiktning av all sorts ventilation, Besiktningar av eldstäder och rökkanaler, Bioenergipannor, CE-märkning, Dyskanaler, Element, Elpannor, Energibesiktning, Energikontroll, Energioptimering, Energisystemlösningar, Entreprenadbesiktning, Evaporativa kondensorer, Expansionssystem, Fjärrvärme, Fjärrvärmeväxlare, Fläktar & aggregat, Flödesmätning, Fuktavskiljare, Gasanläggningar, Innemiljöutredning, Installation av eldstäder, Kaminer, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftbefuktning, Luftbehandling, Luftfuktare, Luftfuktarsystem, Luftfuktningsanläggningar, Luftförbättrare, Luftkonditionering, Luftrenare, Luftreningsanläggningar, Luftvärmare, Luktanalyser, Luktrening, Oljepannor, Osmosanläggningar, OVK-besiktning, Panncentraler, Pelletsbrännare, Plattvärmeväxlare, Radiatorer, Radonutredning, Serviceavtal, Skorstensrenovering, Smutsfilter, Solenergisystem, Solfångare, Solvärme, Sotning, Torkningssystem, Varmvattenberedare, Vattenmätarkonsoler, Vedpannor, Ventilationsanläggningar, Ventilationsmontage, Ventilationsprodukter, Ventilationsservice, Ventilationssystem, Vridspjäll, Värmekulvertar, Värmepumpar, Värmeskåp, Värmeväxlare, Ångsystem

Kontakter

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Avtalsfilm2017 170217 textad

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-12-18
Kör du små cylindrar med snabb frekvens? - JASVABB leder elektrifiering och automationsinnovation för framtidens gruvdrift i Sustainable Underground MiningHelge Nyberg tar historiskt rekord i orderingång Företag i länet får nya perspektiv med ProduktionslyftetABB stödjer World Childhood Foundation med donationToyota gör ytterligare satsning på bränslecellsdrivna bussarVeeam anställer ny regionchef för Sverige och FinlandMolnlösningar för finansiella kärntjänster: Den oundvikliga framtiden
2020-12-17
OilQuick får ny logotyp och grafisk profilÖkad maskinsäkerhet utan att kompromissa med prestandanIndustrirobotar från ABB utrustas med Wizard Easy ProgrammingArcSave®-teknik från ABB ska öka effektiviteten för stora kinesiska ståltillverkareLitet men mäktigt, norelem lanserar kompakt linjärt komponentområdeAffärerna rullar på som vanligtKabelmärkning i rostfritt syrafast 316 stålMelin Carlsson firar 30 år!CATIA från Dassault Systèmes ska hjälpa Polestar öka takten på design av elbilarChargePoint: Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av transporterNytt nummer av tidningen Din Skog
2020-12-16
Förnyade certifikat enligt miljö och kvalitet!Innovativ mottagar- och sändarteknik hos ConradChargePoint: Därför är synergin med förnybar energi nödvändig vid elektrifiering av transporterValeo lanserar ny motor med smart växellåda som passar alla typer av elcyklarSvenska CTEK växer på den europeiska marknadenDet personliga mötet blir återigen viktigt på banken
2020-12-15
Carlstad Machinetools säljer en correa bäddfräs!Fjädrar till epicentret för jordbävnings­stabiliserande byggprodukterÖkad effektivitet och ergonomi med utdragsenheterST-Koneistus Oy 50 years | Part 3Damaskus Maskinskydd förstärker sin säljorganisationDe tecknar exklusivt försäljningsavtal med NussbaumNästan ingen vill röja snö längre HCL Technologies etablerar sig i Vietnam
2020-12-14
ArcelorMittal Construction förvärvar panellinje av LlentabElektriskt slidbord med kulskruv ger hög precision - LESYH-X171 Definox piggingsystem - en ekologisk och ekonomisk lösningTensar förbinder sig till 100% förnybar energiStora Enso investerar 80 MEUR i Imatra-brukets virkeshanteringBränslecellsdrivna lastbilar testas i Los Angeles
2020-12-11
Kia investerar 70 miljoner euro i Europafabriken för att möta efterfrågan på elektrifierade bilarRepay LudvikaABB och Talga undersöker utvecklings- och konstruktionsalternativ för ett större europeiskt batterianodprojektTMR bygger Europas modernaste återvinningsanläggning – med unikt stöd från Naturvårdsverket och NestléKris inom yrkesutbildning | Detta ska görasIBECO löste sättningsutmaningen med specialanpassad kompensatorNytt branschgemensamt energiklassningssystem för byggbodarZmorph presenterar ny profil och marknadens mest avancerade och lättanvända 3D-skrivareVerizon Business utökar sin mjukvarudefinierade WAN-portfölj med Silver PeakDynatrace träder in på säkerhetsmarknaden för molnapplikationer Nutanix utökar lagringstjänster på sin hybridmolnplattform
2020-12-10
ST-Koneistus Oy 50 years | Part 2ABB Robotics Experience Day tar svensk industris konkurrenskraft till nya höjderKiwas processindustridagar – experter gick på djupetABB snabbar upp innovation inom E-mobility med nytt globalt FoU-centerYtterligare leverans till ResinitVolvo ramstyrda dumprar: styrka i ett halvt sekelSäkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretagSäkrare sågverk med ny webbutbildningABB stärker sitt åtagande för ren vätgas med ECH2A-medlemskapNorges största tidningspappersproducent väljer ABB för digitalisering av sitt pappersbruk
2020-12-09
Maskinbyggnad: Framtiden är ljus - Framtiden är standardkomponenter
Annonser