SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Optimala sättet att sortera & palletera

Jobba snabbt och smart
Den ökande takten av sortering och palletering på lager efter Covid-pandemin kan föra med sig nya faror rörande hälsa och säkerhet, såväl som en ökad personalomsättning till följd av överarbete och utbrändhet. De där lastbilarna och containrarna bara fortsätter att rulla in, fullproppade med palleterade varor – så du måste jobba snabbt och smart. Men kan sortering och palletering av gods automatiseras? Och om ja, till vilken utsträckning och till vilken kostnad?

Vare sig du vänder dig till dagstidningar, veckotidningar om teknik eller logistikhemsidor för nya insikter kommer du troligen höra att Covid-pandemin har varit bra för företag som är involverade inom transport av gods till konsumenter. Dessa har sett en dubblering, tredubbling eller till och med tiodubbling av deras tidigare efterfrågan eftersom de nu hanterar allt som folk börjat e-handla hemifrån i större grad.

För lagerchefer har detta skapat ett akut behov för arbetskraft som är beredd att utföra repetitivt fysiskt arbete i form av lastning, lossning och sortering av lådor, säckar, tunnor och paket i alla möjliga vikter och storlekar. Tyngre gods kräver ofta tvåpersonslyft, medan lättare paket måste flyttas i högre hastighet och tempo. De nya utmaningarna som kommit med eran efter pandemin för med sig frågan: kan vi göra det här på ett annat vis? Och om ja, hur då?

Tidspress, höga volymer och en brist på personal är inte ideala förhållanden för att experimentera med förändringar i arbetssätt. Men det finns smarta lösningar där ute som kan göra en stor skillnad med minimala processförändringar och överraskande stora fördelar.

Sortering och palletering på lagret är ett farligt jobb
De där lastbilarna och containrarna bara fortsätter att rulla in, fullproppade med palleterade varor – så du måste jobba snabbt och smart. Tänkbart är att du har tre eller fyra timmar typiskt sätt att lasta ur en container, så flera personer klättrar in och rullar in en bur, pall eller ett rullband. När väl godset är ute ur containern måste dessa arbetare sortera och dela upp det på ännu fler pallar, så att de kan förvaras och senare hämtas för att levereras ut till slutkunden.

Grundläggande lagerpåfyllnadsprocesser som dessa är fortfarande, för det mesta, manuella. Delvis eftersom de kräver en komplex samling rörelser. Du behöver styra pallarna, lyfta, placera, sortera och skanna en stor blandning produkter som är packade på olika vis. Sedan skall de ställas i stallage, för sedan kunna hämtas från samma stallage och sedan packas i sin slutgiltiga förpackning och lastas till utlevererande bilar. En och samma vara lyfts ofta flera gånger.

”Det här påverkar din kropp över tid,” säger Anders Knapasjö, Vice President Norden, Baltikum & Tyskland för Piab Lifting Automation Division, och en expert på högfrekventa lyft. ”På kort sikt kanske du inte märker av det. Men du märker det när du kommer hem, sätter dig ner för att äta middag och plötsligt känner det. Tänk på vad folk som har gjort det här i tio eller tjugo år upplever.”

Inte undra på att arbetsskador inom logistiksektorn är så vanliga, säger Anders. ”Det är för att folk lyfter hundratals, eller tusentals, gånger per dag, och typiskt sätt böjer och vrider sig under tiden. Ofta i dåliga positioner. Även om det är lätta produkter tar det oundvikligt på kroppen.”

Nya utmaningar för lagerverksamheter
Den ökade takten för lagerjobb efter Covid kan föra med sig nya faror rörande hälsa och säkerhet, såväl som en ökad personalomsättning till följd av överarbete och utbrändhet. I nuläget har lagerarbetare i USA, till exempel, upplevt en grad av arbetsrelaterade skador som är nära det dubbla jämfört med andra privata industriarbetare – högre än byggarbete, kolgruvor och de flesta tillverkningsbranscher. Muskuloskeletala sjukdomar av den sorten som orsakas av manuell palletering står för över en tredjedel av alla förlorade arbetsdagar med en uppskattad kostnad på 20 miljarder USD per år i arbetskompensation – en enorm summa. Anställda som var gravida av 3PL:en XPO i Memphis, USA, nekades önskemål om mindre fysiskt krävande arbete och led som konsekvens av detta av missfall. Lagerpersonal arbetar dessutom ofta i anläggningar utan ordentlig luftkonditionering, vilket höjer risken för att drabbas av de faror som skapas av ett högre arbetstempo.

Kostnaden för arbetsskador på lager
Lagerarbetare i USA lider av en dubbelt så hög grad av arbetsskador som snittet
Detta är en högre grad än gruv- och byggarbete
Skador som orsakas av manuell palletering står för 34% av alla förloade arbetsdagar
Den uppskattade kostnaden är $20 miljarder per år i kompensation

Människa eller maskin för sortering och palletering på lagret?
Det är uppenbart att det vid första ögonkastet känns rimligt att låta en maskin göra delar av, eller allt, av detta tuffa jobbet. Men kan sortering och palletering av gods automatiseras? Och om ja, till vilken utsträckning och till vilken kostnad? Att introducera robotik är en komplex uppgift, och de flesta företag – inklusive de rejäla storbolagen –är inte utrustade för att kunna implementera dessa avancerade system. En framgångsrik anpassning är ovanlig. Radikala nya teknologier kräver, för det mesta, stora investeringar i förändringar i arbetsprocesser, kompetensutveckling hos personalen och organisatorisk transformation. Den investeringen kommer betala av sig på lång sikt, men produktivitet och prestanda kommer ta sig en smäll, åtminstone på kort sikt.

På grund av detta är människor fortfarande väsentliga för framgångsrika företags resultat. Människor är de som har förmågan att snabbt lösa problem när de uppstår, hantera undantag från det normala och gör förbättringar. Det är i de moment som man kan kombinera människa och maskin som de stora vinsterna kan göras. Chefer som fokuserar på både människor och teknik är mest sannolika att framgångsrikt hålla deras verksamheter i rullning och få skörda frukten från automatiseringen. Lagerchefer är därför ute efter nyckelfärdiga lösningar: maskiner som inte är för stora eller otympliga, som är beprövade, användarvänliga för operatörerna, enkla att implementera och lätta att konfigurera baserat på arbetsmoment.

Räkna ut ROI (avkastning) på teknik för sortering och palletering
Vilket automationsprojekt som helst som är mer komplicerat – som tar mer tid, mer plats, mer expertis, fler delar – får ett skarpt ”nej”, eftersom det skulle sakta ner de insatser som görs för att möta den växande efterfrågan. För varje kategori av aktiviteter, vare sig det gäller förflyttning av gods, sortering av gods, orientering av gods, förvaring, plockning, etc. ger nyckelfärdiga system en bra mycket högre avkastning än storskaliga skräddarsydda installationer.

Det är allmänt vedertaget nuförtiden att automatisering gynnar stora organisationer som har gott om pengar över att spendera. Men detta stöds inte helt av statistiken. ROI (Return on Investment), alltså avkastning eller hur snabbt en investering betalar av sig, för maskiner som hjälper till med sorterings- och palleteringsprocessen kan beräknas med en viss precisionsgrad.

Teknologi för högfrekvenslyft
TNT (numera FedEx) i Sverige hade ett problem. Företaget hade kostnader som uppstod genom personalskador till följd av manuella lyft, med tillhörande sjukfrånvaro och rehabilitering. Utmaningen bestod av att hitta ett lyfthjälpmedel som bibehöll eller ökade produktiviteten under tiden gods lyftes för att sortera och palletera.

Så TNT tog in ett yttre företag, XDIN, för att göra en studie av deras dåvarande manuella hanteringsprocess och göra en jämförelse med om de hade använt vakuumlyftar. Runt 15% av paketen vägde över 20kg, medan 75% vägde mellan 3-12kg. Lyften gjordes var 15e sekund under flera timmar varje dag, fem dagar i veckan, från rullbandets höjd in i en bur eller pall, och vice versa, med en 180 graders vridningen eller vändning. Den mekaniska lösningen behövde vara användarvänlig och anpassningsbar till både vänster- och högerhänta.

Minska skadorna med över 40%
XDINs studie, som baserades på USAs nationella institut för arbetshälsa och säkerhet, visade att företaget skulle minska skador med över 40% genom att använda vakuumlyftar som utvecklats specifikt för snabb pakethantering. Thomas Engman, som då var Operations Manager på TNT i Sverige berättade att vakuumlyftarna inte bara minskade skadorna bland personalen, men det hände utan att gå på bekostnad av produktiviteten.

”Lyftarna fungerar bättre än vi hoppades,” sa han. ”De ergonomiska fördelarna inkluderar även ekonomiska fördelar på grund av minskad sjukfrånvaro och lägre rehabiliteringskostnader, vilket i sin tur gör det lättare att locka till sig och behålla kvalificerad personal.”

Detta är erfarenheten många företag som bestämmer sig för att använda snabba vakuumlyftar har, säger Anders Knapasjö, Vice President Norden, Baltikum & Tyskland för Piab Lifting Automation Division.

”Vi hör exempel på detta varje vecka – kunder som nu ser fördelarna med plug-and-play automatisering för sorterings- och palleteringsprocessen,” säger han.

Vikten av snabbhet
Under den första timmen ungefär, kommer generellt manuell hantering vara snabbare än mekanisk hjälp för paket som kommer från ett rullband in i olika pallar eller burar. Men vid timma tre är hastigheten för de olika metoderna den samma. Efter tre till fyra timar slår maskinen människan varje gång eftersom den helt tar bort påfrestningen från lyften och aldrig blir trött.

”Vi har ett sofistikerat verktyg för att beräkna ROI för våra kunder, där vi kan inkludera alla fakta om deras särskilda utmaningar, deras anställda, deras pakethanteringstakt och så vidare, så att vi kan lägga ihop kostnaderna och jämföra med investeringen,” säger Anders. ”Men vanligtvis brukar det betala av sig så tidigt som på sex eller sju månader. Det är här det börjar bli intressant för dem.”

Optimera din sortering och palletering lagret med snabba vakuumlyftar
Snabba vakuumlyftar har utvecklats för att spegla sättet en människa arbetar manuellt. En vakuumlyft i standardutförande kräver att den förs hela vägen ner i pallen med båda händerna, för att sedan vänta på att vakuumet släpper vilket kan ta en till två sekunder. De snabba vakuumlyftarna har en snabbsläppningsknapp vilket gör att operatören kan släppa paketet innan det ens når pallen. Detta innebär att du kan sortera och palletera med en person istället för två, vilket gör kostnadsfördelarna tydliga. Om du kan anställa personal från ett stort spektrum av olika människor, snarare än bara unga och vältränade, försvinner snabbt dina bekymmer med rekrytering också.

”Med hjälp av modern teknologi som denna, kan du bära och lyfta tills du är 83 utan att skada ryggen,” säger Anders.

Med TAWIs Snabba Vakuumlyft, till exempel, kan du greppa och lyfta snabbt och enkelt med en hand. Sugfoten som kommer med som standard kan lyfta de flesta sorters paketerat gods. Den här tekniken möjliggör:

Snabb pakethantering
Lyft av lådor, tunnor, bagage, livsmedelsprodukter och mer
Grepp från toppen eller sidan
Enhandsgrepp med ett användarvänligt joystick-handtag
Snabb-släppning för att spara tid
Användning av skräddarsydda sugfötter för olika sorters paket
Rotera paket 360°
En nyckelfärdig lösning för sortering och palletering på lager

Jollyroom är nordens största e-handelsföretag inom produkter för barn och bebisar. Som för många e-handelsföretag, har de senaste årens utveckling kommit med nya logistiska utmaningar, så som försenade frakter, svårplanerad lagerpåfyllnad och ökad efterfrågan från kunder. Jollyroom bestämde sig att de behövde se över vilka möjliga lyftlösningar som kan hantera det stora och otympliga godset. Högsta prioritet var att minimera sjukfrånvaro, särskilt under högsäsongen, och att förse personalen med bättre ergonomiska förutsättningar. Vakuumlyften från TAWI mötte alla deras krav och var särskilt uppskattad på grund av hur lätt den var att lära sig använda och manövrera.

”Det kräver färre personer för samma arbete, så i stället för att två stycken behövs för att lyfta en artikel räcker det nu med att en person hanterar vakuumlyften i stället” säger Niklas Blomberg, företagets Projektledare för logistik i Göteborg.

Det här gör att sortering blir mer tids- och kostnadseffektiv, men framförallt gör det att gods upp till 70kg kan lyftas utan ansträngning vilket säkerställer de anställdas långsiktiga ergonomiska arbetsförhållandet. Vakuumlyftarna har blivit en naturlig del av arbetsflödet och används många timmar varje dag.
Kontaktinformation
Postadress
Transport­gatan 1
43437 Kungsbacka
Besöksadress
Transport­gatan 1
43437 Kungsbacka
Region
Kungsbacka
Hallands län
Sverige
Organisationsnummer:
556236-7234
Grundat: 1923
Anställda: 49
TAWI – lyfter din verksamhet!

TAWI har arbetat för industrin i över 90 år och vi har lärt oss mycket om hur olika industrier fungerar och vilka behov de har. Tack vare vår långa erfarenhet har vi stor förståelse för våra kunders behov och kan utveckla och producera produkter som löser deras behov. Vi är stolta över att vara branschens mest kompletta leverantör av lösningar för lätta lyft.

Vi på TAWI utvecklar produkter som hjälper företag inom många olika områden att skapa en ergonomisk arbetsmiljö med en effektiv och säker hantering av gods. Vi utvecklar, tillverkar och levererar lyftutrustning av högsta kvalitet, alltid med fokus på ergonomi, säkerhet och effektivitet. Vi vet att god ergonomi, en säker arbetsmiljö och effektiv hantering av gods ger en produktiv verksamhet med personal som mår bra, och det tycker vi är viktigt.

När du väljer TAWI kan du vara säker på att du får en lösning som är helt och hållet TAWI; från ritbordet, genom produktion, till installation och service är det vår egen personal som gör sitt yttersta för att uppfylla dina behov. Med TAWI kan du känna dig trygg.

Vår ergonomiska lyftutrustning minskar belastningen på ryggar, knän och axlar samt effektiviserar hanteringen av gods och sparar därmed stora pengar åt kunder över hela världen. Alla TAWIs produkter utvecklas och tillverkas i Kungsbacka och exporteras till hela världen, bland annat genom våra dotterbolag i Storbritannien, USA, Nederländerna, Danmark och Tyskland.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakter

Jonas Carlsson
0739926322
Kristian Kovacic
Säljansvarig Öst
0707-896290
Erik Wingholm
Säljansvarig Syd
0705-957810
Markus Carlbom
Säljansvarig Väst & Norr
031-7920710

Filmer

Vi är TAWI

Vi är TAWI
TAWI Sverige

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2022-06-15
Ny landschef för Ahlsell SverigeMimecast har köpts upp av riskkapitalbolaget Permira Sökmotorn för möbler och inredning i Sverige - FAVIFlyttstädning och annan städning för företagetHelsingborg startar Sveriges första kommunala AI-labbNy utbildning säkrar hållbara affärer i Sydsveriges näringslivElever på Järfälla gymnasium tilldelas BygmastipendietTranpenad förvärvar Eyes4workUltimo ledare inom EAM-teknologiNy Castrol studie i Norden kring nästa bilköpStor skillnad på epostskydd bland nordiska företag Peab utför renoverings­projekt för Helsingfors UniversitetssjukhusTaigatechs AI-lösning redo för marknadenJoanna odlar i ett Elfa-system!
2022-06-14
CAD-Design blir vanligare och vanligareVolvo CE påbörjar testning Ny lasertrackerplattform med ultralång räckviddBättre fiskelycka tack vare hållfast LesjöforsdetaljF-Secures nya allt-i-ett-skydd förenklar säkerheten Lambertsson etablerar nytt kundcenterNP Nilsson förvärvar och växer inom industriellt byggandeNu möts internationell gruvindustri i SkellefteåDigitaliseringen har fått yrkeshögskolan att satsa på fler programmerareOmedelbara offerter på CNC-bearbetningHydroscand Group AB förvärvar Anderstorp Hydraulik ABZipforce lanserar en ny generation portabla elmotorer för cyklarNya allroundmaskiner för effektiv palltransportVärldsledaren inom värmepumpar storsatsar på den svenska marknaden
2022-06-13
Optimal lösning – det är målet för varje projektABB visar upp framtiden för processautomationMöt en av våra anställda: Johan EdbomIndustrirör från Jernbro Företagsfinansiering med stöd av EUAnders utmanar traditionella sätt att utforma fabrikerVärldens första elbilspool med laddning utan sladdVälkommen till lanseringen av Elektronikmässan Stockholm!Ramirent tecknar ramavtal med SinfraFörsta spadtaget för NP Nilssons nya logistikcenter!Ta med hemmakontoret till mässan Advanced EngineeringGKN Aerospace deltar i nytt EU-projektNexer tilldelas ramavtal med IneraNu öppnar Norrbotten Stål
2022-06-10
Enklare att använda teknik för hållbara byggnaderKundcase med 3D-scanner från PhotoneoSchneider Electric tilldelas flera prestigefyllda designpriserTransportbandsreparation på rekordtidVerdion säkrar en ny spek­ulativ möjlighet i Sverige Fördubbling av antal bluff-sms Fortsatt tryck på försörjningstrygghetenABB och Börjessons Lastbilar stöttar utbyggnadenTekniska museets samling fyller 100 årNytt utgångsläge när Science Village ska växaBolist Emmaboda gjorde rekordartad ökning på 4 årDell Technologies i partnerskap med AI Sweden
2022-06-09
Ewellix Nordics expanderarLevererade anläggnings­maskin tillverkad med fossilfritt stål till kundSveriges största laddgata invigdDags att ta vara på industri 4.0-vågen Tysk förpackningstillverkare integrerar ABB:s automatiska pappersprovningStora klimatvinster med utvinning i SverigeXiaomi lyfter och inspirerar unga kreatörer i AfrikaNordomatic fortsätter sin europeiska expansion