SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

På väg mot en grönare framtid

Mål för hållbar utveckling
För Scantruck har den gröna omställningen blivit en påtaglig del av vardagen. En av Sveriges största leverantörer av entreprenadmaskiner, teleskoplastare och kranar lanserar allt fler gröna maskiner på den svenska marknaden, oavsett om det är Manitous 100% utsläppsfria bomlyft, Sennebogens elektriska teleskopkran, Weycors elektriska minilastare, elektriska Manitou BI-Energy teleskoplastare, ellyftar från GMG och Platform Basket, med ännu flera på väg.

Grön omställning är viktigt, eftersom vi alla vill lämna en bättre värld till kommande generationer. Detta sker inte av sig självt, utan genom ambitiösa mål, ny teknisk kunskap, bättre resursanvändning, nya affärsmodeller och en allmän övergång från fossil energi (kol, gas och olja) till mera förnybara energikällor (sol, vind och vatten).

Samtidigt har den gröna omställningen stor affärspotential för Scantrucks kunder. Internt i företagen handlar det om att köra mer energieffektivt, spara bränsle, minimera underhåll och öka arbetsglädjen bland medarbetarna. Det handlar om att hitta nya gröna kundsegment, stå starkare i konkurrensen och profilera sig som ett attraktivt varumärke för omvärlden.

Mål för hållbar utveckling
– Vi stödjer Global Compacts 10 principer och FN:s globala mål för hållbar utveckling, eftersom de är meningsfulla på flera plan. Vi strävar efter att integrera principerna i vår verksamhet och värdekedja samt vill säkerställa en hållbar utveckling, där vi lägger särskild vikt vid att tillhandahålla högkvalitativa tjänster med begränsad resursförbrukning. Vi använder bland annat målen för hållbar utveckling som indikatorer på våra strategiska CSR-mål i förhållande till kunder, leverantörer, miljö och arbetsmiljö samt socialt ansvar. På så sätt arbetar vi med utvalda globala mål och sätter dem i spel från uppgift till uppgift, säger marknadschef Peter Claesson från Scantruck.

Mer specifikt har Scantruck ögonen på världsmålen: Nr 3 – God hälsa och välbefinnande, nr. 7 – Hållbar energi för alla, nr. 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, nr. 12 – Hållbar konsumtion och produktion och nr. 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Dessa mål är särskilt relevanta för Scantruck, eftersom de till stor del kan relateras till den gröna omställningen med innovativa och tekniska initiativ.

Strategiskt samarbete
Scantruck har precis ingått ett samarbete med Danish Technological Institute i Köpenhamn, som syftar till att etablera en långsiktig strategi och plan för hur Scantruck bäst kan ta sig an världsmålen i samspel med kunder, leverantörer och andra partners. Scantrucks önskan är förstås att göra ännu mer och ta den gröna omställningen ytterligare ett steg upp på utvecklingsstegen.

Vad gör Scantruck själv?
Scantruck tänker grönt i stort och smått. Inom kort lanseras en kundportal, så att CO2-besparingar kan beräknas. Beräkningarna görs på maskinparken och data skapas för miljöavdelningen. Scantruck har en ny modern fastighet med energieffektiva lösningar samt etablerat ladd stationer för el- och hybridbilar och formulerat tydliga policys.

Självklart spelar digitaliseringen också en stor roll när det gäller den gröna omställningen. För Scantruck är teknikutveckling och digitalisering två sidor av samma mynt:

– Vi ser digitaliseringen som en innovativ hävstång. Vi utnyttjar digitala möjligheter inom detta område, till exempel avancerad vagnparkshantering eller maskinsäkerhetsfunktioner. Med digitala verktyg kan våra kunder samla in en stor mängd data som talar till deras egen gröna agenda, säger marknadschef Peter Claesson från Scantruck.

Från gas och diesel till el
Allt fler kunder väljer idag elmaskiner för nyförsäljning och trenden är tydlig: De uttjänta gas- och dieselmaskinerna ersätts oftast med elmaskiner av alla de slag. Detta sker i takt med den snabba teknikutvecklingen, där maskinernas prestanda successivt ökas på all lyftkapacitet och där kraven på gröna lösningar är tydliga från Scantrucks kunder.

Argumenten för att välja eldrivna maskiner handlar om energioptimering, miljöförbättringar och gröna transporter, men också om tystare körning och en bekvämare arbetsmiljö för maskinföraren. Scantrucks välkända maskinvarumärken Manitou, SENNEBOGEN, Weycor, Platform Basket, GMG och PB Platforms ger alla starka argument med "gröna" maskiner för praktiskt taget alla ändamål.

Scantruck är i full gång med den gröna omställningen på de interna linjerna, genom ett nära samarbete med de världsberömda maskinvarumärkena och med nya relationer med tekniska partners och experter. Scantruck hjälper kunder med miljövänliga och energieffektiva lösningar – oavsett om det gäller byggbranschen, industrin, jordbruket eller andra som vill minska CO2-utsläppen.

Else Bach
Marketingkoordinator
Katkjærvej 5
DK-7800 Skive
Phone:+45 96147147
Direct:+45 96147103
Mobile:+45 30384214
Fax:+45 96147148
Web: www.scantruck.dk

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-09-22
Totalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbranschAlutrade firar 40-års jubileum Seco stärker sitt varumärke för framtida framgångar
2023-09-21
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
2023-09-20
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
2023-09-19
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso
2023-09-18
Fördelarna med mobil vägning EU-lånet - ett företagslån Hilti lanserar EXO-SKraftringen framtidssäkrar elnätet i HörbyAbkati lanserar en ny serie kraftfulla arbetslampor