SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Rengör dina ventilationskanaler

För optimal prestanda och god hälsa
När fastigheter börjar få dålig inomhusluft har det ofta att göra med ventilationen. Men innan du ger dig i kast med att renovera eller byta ut ditt befintliga system kan det vara värt att rengöra ventilationskanalerna.

Viss kanalrensning av din ventilation kan du göra själv, men för att rengöra hela ventilationssystemet kan det vara värt att ta in en expert. Att ha ren inomhusluft är en förutsättning för att både fastigheten och de som vistas i den ska må bra.

Hur ofta ska jag rengöra ventilationskanalerna?


En vanlig fråga är hur ofta ventilationskanalerna i fastigheten bör rengöras. Är det en fastighet där det måste göras en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) med återkommande intervaller, passar det bra att göra en kanalrensning av ventilationskanalerna i samband med det.

Är du privat fastighetsägare kan det vara svårare att veta när dina ventilationskanaler behöver rensas. En tumregel är dock att du bör rengöra kanalerna vart tredje år.

Det kan dock behöva göras oftare om det bor många personer i huset eller om det finns husdjur som fäller hår. Då kan hår och damm snabbare byggas upp i kanalerna, med försämrad ventilation som följd. Har du ett FTX-system kan dessutom de olika typerna av kanaler behöva rengöras med olika intervaller.

Hur ofta ska jag rensa till- och frånluftskanaler i ett FTX-system?


Om du har ett ventilationssystem med värmeväxlare, ett så kallat FTX-system, har du olika kanaler för inkommande och utgående luft. Kanalerna för inkommande luft behöver i de flesta fall inte rengöras lika ofta som frånluftskanalerna, som för ut inomhusluften från huset.

Det är i frånluftskanalerna som hår och damm inifrån fastnar, vilket kan försämra systemets effektivitet. Frånluftskanalerna ska helst rengöras vartannat till vart tredje år, medan det räcker med att rengöra tilluftskanalerna ungefär vart sjätte år.

Kan jag rengöra mina ventilationskanaler själv?


Det finns mycket du själv kan göra för att se till att ventilationen fungerar som den ska. Framför allt handlar det om att rengöra delar som du enkelt kan komma åt, såsom köksfläktens filter, samt till- och frånluftsventiler.

Däremot kan det vara betydligt knepigare att rensa långa ventilationskanaler, eller komma åt att torka bort smuts på fläktens skovelblad. Då kan det vara läge att kalla in en expert.
Hur går det till att rensa ventilationskanalerna?

Det mest effektiva är att torrengöra ventilationen. Det förhindrar att fukt blir kvar i systemet, vilket annars kan leda till mögelangrepp. När en entreprenör rensar kanalerna används oftast en industridammfälla som skapar ett kraftigt vakuum i hela systemet. När kanalerna borstas igenom med rensvajer sopas damm, smuts och avlagringar bort och sugs direkt till dammfällan utan att hamna på andra delar i ventilationssystemet.

Fläktarnas skovelblad rengörs sedan med en fläktskrapa, och samtidigt kontrolleras så att inte lager, filter, kondensatorer med mera är skadade och behöver bytas ut. Beroende på hur stort ventilationssystemet är kan det ta allt från 30 minuter till 3 timmar att rengöra ventilationskanalerna.

Vad händer om jag inte rengör ventilationskanalerna?


Som fastighetsägare ansvarar du för att ventilationssystemet fungerar. Om inte ventilationskanalerna rengörs regelbundet finns det risk att luften inte cirkulerar som den ska, med flera problem som följd.

Det vanligaste problemet är att du får mer fukt och partiklar i inomhusluften. Detta kan leda till både mögelangrepp och problem med astma och allergier hos de som bor i huset.

Om ventilationssystemet har en fläkt finns dessutom risk att fläkten får arbeta hårdare än nödvändigt när ventilationskanalerna är igensatta. Det ökar elförbrukningen och kan på sikt även leda till att motorn överhettas och börjar brinna. Det finns med andra ord all anledning att regelbundet rengöra ventilationskanalerna i din fastighet.

Ta hjälp av en expert på ventilationsrengöring


Vill du ha hjälp av ett professionellt ventilationsföretag ska du kontakta Aerius Ventilation. De är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare och branschföreningen Svensk Ventilation. Aerius finns på flera platser runt om i landet och kan hjälpa dig med allt från att rengöra ventilationskanalerna till att reparera eller renovera system som blivit skadade eller inte fungerar optimalt. Kontakta Aerius Ventilation för att boka ett kostnadsfritt platsbesök.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN