SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Så mycket har tillverknings­industrin minskat utsläppen

Medans utsläppen från transportbranschen ökade kraftigt
Tillverkningsindustrin var en av de branscher som minskade sina utsläpp mest under första kvartalet 2022, jämfört med samma period förra året. Samtidigt ökade utsläppen från transportbranschen kraftigt. Det visar statistik från SCB.

Senast år 2045 ska Sverige vara helt utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För att kunna nå detta har riksdagen beslutat om etappmål för att minska klimatpåverkan, och detta bottnar i sin tur i att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Efter att landet inte har några nettoutsläpp ska man sedan sträva efter negativa utsläpp, det vill säga att utsläppen är mindre än noll vilket sänker halten av växthusgaser i atmosfären.

Ny statistik från SCB om tillverkningsindustrins utsläpp


Statistiska Centralbyrån, SCB, har nu släppt statistik över utsläppen i Sverige första kvartalet 2022. Statistiken visar förändringar i olika branscher och går att jämföra med siffror från samma period år 2021. Det visar sig att tillverkningsindustrin tillhör en av de branscher där utsläppen har minskat som mest. Störst minskning skedde inom byggbranschen, som minskade sina utsläpp av växthusgaser med –5,6 procent jämfört med 2021.

Inom tillverkningsindustrin låg skillnaden mellan första kvartalet 2022 och första kvartalet 2021 på –2,7 procent. Strax därefter hamnade energibranschen, inklusive el, gas och värme, vatten, avlopp och avfall, på –2,4 procent. Även offentlig sektor hade dragit ner på sina utsläpp med –2,3 procent. Minskningen var knapp inom jordbruk, skogsbruk och fiske, –0,9 procent. För den totala ekonomin var skillnaden mellan 2021 och 2022 marginell, nämligen –0,6 procent.

Hushållen minskar sina utsläpp


Även de svenska hushållen lyckades att dra ner på utsläppen under första kvartalet 2022, jämfört med samma tidsperiod året innan. Utsläppen för hushåll, tillsammans med ideella organisationer, hamnade på –2,6 procent. Orsaken till minskningen kan vara många, bland annat omställningen till elbilar och ändrade konsumtionsvanor inom livsmedel och kläder.

Casino och fler tjänster hemifrån kan gynna miljön


Dyrare drivmedel kan även ha lett till att fler väljer att åka kollektivt, promenera eller cykla. Möjligheten att jobba hemifrån är också det en möjlig faktor till att hushållen kunnat minska sina utsläpp. Det har blivit vanligare, och lättare, att i hemmet få tillgång till såväl arbete på distans som nöje på nätet. Bland annat spelar svenskarna på utländskt online casino hemifrån, vilket även bidrar till att man slipper kostnader och utsläpp som det annars skulle innebära att åka till ett landbaserat casino.

Allt fler har börjat ifrågasätta flygresor på grund av deras klimatpåverkan och istället hittat alternativ på hemmaplan. Intresset för friluftsliv i sitt närområde fick ett uppsving under pandemin och ser ut att ha hållit sig på höga nivåer sedan dess. Det är med andra ord både tillgången på internet och en större medvetenhet för miljön som gjort att många hushåll kunnat minska sina utsläpp. Allt fler bostadsrättsföreningar och arbetsplatser ger dessutom tillgång till laddning av elbil vilket ytterligare underlättar i den gröna omställningen – från fossila bränslen till förnybar energi.

Kraftig ökning från transportbranschen


En bransch där siffrorna inte var lika gynnsamma för miljön var inom transportbranschen. Statistiken från SCB visar att transportbranschen ökade sina utsläpp med 18,2 procent under första kvartalet 2022, jämfört med första kvartalet 2021. Däremot var det ändå en kraftig minskning jämfört med 2019, det vill säga året innan pandemin utbröt. Jämfört med första kvartalet 2019 minskade transportbranschen sina utsläpp av växthusgaser till atmosfären med –26 procent.

Flygresorna återupptogs efter pandemin


En av de största orsakerna till ökningen mellan 2021 och 2022 tros vara att flygresorna har återupptagits. Medan flygningarna fortsatt var väldigt begränsade under 2021 så har de under 2022 kunnat öka igen, inte minst tack vare vaccinationer mot covid-19 och ett internationellt system för vaccinationsbevis.

Flygtrafiken står för en betydande del av de totala koldixiodutsläppen och debatten om att minska antalet flygresor är het. Elflyg kan komma att bli en viktig del i klimatomställningen, förutsatt att elen som används är fossilfri. Idag uppskattar Internationella klimatpanelen, IPCC, att flyget internationellt står för cirka 2–3 procent av de totala utsläppen av koldioxid.

Antalet utrikes flygresor per invånare i Sverige har mer än fördubblats sedan början av 1990-talet. År 2017 uppskattade man att den totala klimatpåverkan från svenskarnas flygresor var lika stor som för hela personbilstrafiken i Sverige.

Parisavtalet ställer krav på länderna


Klimatkonventionens och Parisavtalets mål är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, för att undvika allvarliga konsekvenser. Det krävs arbete på såväl nationell nivå som samarbete mellan länder för att lyckas med Parisavtalet. Nästan alla världens länder har skrivit under Parisavtalet.

Genom detta förbinder de sig bland annat till att bättre anpassa sig till skadliga effekter av klimatförändringar, anpassa sina finansiella flöden så att de passar ihop med minskade utsläpp av växthusgaser, och att sikta på att inte öka den globala medeltemperaturen med mer än 1,5 grader. Avtalet säger också att rika länder som Sverige har ett ansvar för att hjälpa utvecklingsländer med åtgärder som minskar utsläppen samt skyddar mot farliga effekter från klimatförändringar.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-20
NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal Cybersäkerhets förändring de senaste 25 årenSnart är visselblåsning obligatoriskt Ackumulerad data avslöjar viktiga faktorerKONE utrustar nya Haga­stadens tunnelbanestation
2023-01-19
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
2023-01-18
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning
2023-01-17
Laserpåsvetsade skruvarTuff och jämn kamp om platsen till EuroSkillsNu lanseras ett nytt regelverkUtsläpp och onödiga kostnaderBakom ratten – om bristen på chaufförer
2023-01-16
Essentra når ny milstolpe Ödesfrågor i fokus på Automässan 2023Golvboxen som tål vatten och 1000 kiloAltech lanserar kopparrörVäxjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen