SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Solör Bioenergi förvärvar fjärrvärme

I Färjestaden och Mörbylånga på Öland
I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi förvärvar fjärrvärmeverksamheten i Färjestaden och Mörbylånga på Öland. Köpet, som är en del av Solör Bioenergis definierade tillväxtstrategi, innebär att Solör stärker sin position som ledande aktör inom förnybar energi. Nu är fokus på att tillsammans med Mörbylånga kommun låta fjärrvärmeverksamheten växa.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 299 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Gradvis övertagande
Verksamheten kommer att drivas med lokal förankring på orterna med befintlig personal från Kalmar. I varje region inom Solör finns expertis med lång branscherfarenhet för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt kunna finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.

Värmeproduktionen sker genom eldning av biobränsle och leveransen av förnybar energi uppgår till cirka 20 GWh per år till cirka 290 anslutna kunder.

I köpet från Mörbylånga kommun ingår alla anläggningstillgångar, kunder och avtal som tillhör fjärrvärmeverksamheten. Där ingår även till exempel fjärrvärmeledningar och alla produktionsanläggningar, inklusive pannor. Övertagande sker gradvis under kommande halvår.

Långsiktig samverkan
Solör Bioenergi kommer att stödja Mörbylånga kommuns tillväxt och dess vidareutveckling med förnybar energi.

- Vi är med och bygger vidare på den infrastruktur som finns med fokus på förnybar energi och lokalproducerad värme. Vi har en fin dialog med kommunen kring hur övertagande sker på bästa sätt och vårt samarbete fungerar väldigt bra, säger Nils Svensson, regionchef på Solör Bioenergi.

Solörs fjärrvärmeverksamheter ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling inom miljöområdet.

- Både Färjestaden och Mörbylånga har stor tillväxt och vi hoppas kunna bygga ut anläggningen i Färjestaden på sikt. Vi har redan nu ett intresse från flera möjliga kunder som vill ansluta sig, säger Nils.

- Mörbylånga kommun ska vara en plats för växtkraft och livskvalitet. En plats som är präglad av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi från Mörbylånga kommun ser Solör som en partner som kan fortsätta bidra och utveckla kommunen som en attraktiv bostadskommun. Viktiga urvalskriterier när vi ville hitta en köpare var också den långsiktiga kundnyttan och hållbarhetsfrågorna, säger Matilda Wärenfalk, kommunstyrelsens ordförande i Mörbylånga kommun.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Nils Svensson, regionchef Solör bioenergi Fjärrvärme, 072-243 29 25
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin