SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Teknisk skuldsättning hos hälften av globala företag

Hämmar tillväxt och digital transformation
En studie av DXC Technology (NYSE: DXC), ett ledande Fortune 500-företag inom globala tekniktjänster, visar att nästan hälften (46%) av cheferna säger att teknisk skuld, eller tech debt, hindrar deras förmåga att förnya verksamheten och växa.

Teknisk skuld är kostnaden som orsakas av att välja ”sämre men snabbare” lösningar framför den ”rätta” tekniska lösningen. Med andra ord, även om en tidigare investering kan ha fungerat för stunden, kanske den inte håller över tid. Teknikskulder tenderar att vara en serie av kompromisser som leder till suboptimering och blir allt svårare att göra ogjorda. Även om det skiljer sig från föråldring eller avskrivning kan kostnaden för stora företag mätas i miljarder och få långtgående konsekvenser som kostar företag dess talanger, med lägre produktivitet och ökad säkerhetsrisk som följd. I förlängningen kan det även påverka organisationens framgång och aktiekurs.

I en global undersökning beställd av DXC Leading Edge tillfrågades 750 toppchefer (C-suite) inom information och teknik. Detta resulterade i rapporten Embracing modernization: From technical debt to growth. Undersökningen omformulerar teknisk skuldsättning från ett problem som måste lösas till något som måste hanteras som en del av organisationens moderniseringsarbete.

Enligt rapporten finns det en ansvarskris gällande teknisk skuldsättning. Av de intervjuade cheferna insåg hela 99% att teknisk skuldsättning utgjorde en risk för deras organisationer, trots att tre av fyra fortfarande anser att IT-ledningen bör axla det enda ansvaret för att åtgärda relaterade problem.

”Vi befinner oss i en tid då teknikinnovation accelererar snabbt. Sättet vi bygger, utvecklar och möjliggör för våra team och kunder förändras och med det måste även vårt sätt att hantera moderniseringsprocesser göra,” berättar Michael Corcoran, Global Lead, Analytics & Engineering, DXC Technology. ”Ibland gör spridningen av teknisk skuldsättning över hela organisationen det svårt för ledare att se utanför det egna teamet. Det är här en neutral tredje part kan ge en helhetssyn som
gör det möjligt för ledare att se nya perspektiv. Om företagsledare inte tar itu med teknikskulden nu kommer det att leda till förlust av resurser, produktivitet och talang, samt leda till enorma konsekvenser för säkerheten.”

Bristande medvetenhet bland företagsledare har även en betydande inverkan på deras förmåga att hantera teknisk skuldsättning. Cheferna i undersökningen var tydliga med att det finns hinder som försvårar moderniseringsarbetet i deras organisationer. Av de tillfrågade ansåg 47% att kunskapshinder var mycket eller extremt viktiga, och 38% gjorde detsamma för kulturella hinder.

Undersökningen har funnit att organisationer kan spara 39% i kostnader genom att minska den tekniska skulden, samtidigt som 37% av överflödiga applikationer kan läggas ned. DXC presenterar därför en fyrastegsplan för att betala av dagens skuld och motverka framtida:

1. Omformulera organisatorisk skuld till modernisering
Att tydligt artikulera organisatoriska skulder är ett sätt att säkerställa en tydlig vision för moderniseringsarbetet. Det är viktigt att tänka i nya banor och fokusera på framtiden. Detta är en lämplig tidpunkt för uppriktiga samtal med ledningen när man utvärderar vad man har.

2. Definiera möjligheter
Det första steget i att definiera möjligheter vid modernisering är att utvidga IT-ansvaret till informations- och teknikcheferna, CIO och CTO, som tillsammans med ledningsgruppen ska leda och ansvara för en framgångsrik modernisering. Samordningen mellan affär och teknik är avgörande. Informations- och teknikchefer har en unik position i att effektivt kunna kommunicera organisatorisk skuld till koncernledningen och andra intressenter, med stöd av ekonomichefen (CFO). Nästa steg för dessa ledare är att på ett tydligt sätt argumentera för att möjliggöra ett effektivt samarbete i alla led.

3. Rensa bort hinder
Varje bransch har en unik profil, precis som varje organisation. Att undanröja organisatoriska hinder handlar därför om att definiera dessa mot bakgrund av företagets inventering och Wardley-kartor. Att använda branschprofilen som bas och anpassa den efter organisationens särskilda behov.

4. Organisera för genomförande
Efter att ha definierat hindren och nått samsyn kan en organisation fokusera på de önskade målen och effekterna av aktiviteterna. Modernisering är en pågående samarbetsprocess, som inte enbart innefattar IT-avdelningen utan hela organisationen. När detta görs på rätt sätt kommer fördelar som kostnadsbesparingar, minskade koldioxidutsläpp och ett bättre arbetsliv för anställda bli resultatet. Det finns goda argument för varje del av organisationen.

När organisationens skuld ses tydligt och artikuleras fullt ut kan den jämnas ut, förstås och hanteras genomtänkt som en del av en sund verksamhets balansräkning.

”Teknisk skuld är ett bestående ämne i skärningspunkten mellan företag och teknik. Det är länge känt men dåligt förstått. Den fortsätter att ackumuleras och organisationer runt om i världen anger den som en av de största utmaningarna, vilket hämmar deras förmåga att transformera och betjäna sina kunder i framtiden,” berättar Dave Reid, Research Director på DXC Leading Edge. ”Idag släpper vi vår banbrytande studie för att hjälpa våra kunder och partner att ta itu med denna fråga och skörda de sedan länge utlovade, men svårförverkligade, fördelarna med modernisering och transformation.”

Förutom de fyra steg som organisationer kan bli av med teknikskulden på har DXC introducerat The Tech Debt Audit, som företagsledare omedelbart kan använda för att förstå nivån av teknikskuld i sina organisationer och var hindren för att hantera teknikskulden ligger.

Mer information:
• DXC Technical Debt – Reframing Technical Debt
• DXC Leading Edge-rapporten – Embracing modernization: From technical debt to growth

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-02-26
Klarar snöröjning i tuffa förhållandenSkärande verktyg för precision och effektivitetSäkerhetsoro bland svenska konsumenter Eaton lanserar DC snabb­laddare för elfordonBröderna Sjögrens Trafik firar 100 år som företag
2024-02-23
Forma framtiden med plåtbockning i 3DLuftfilterlösningar och aggregat för extrema miljöerUtforska vattenskärares mångsidighet och precisionISOBUS: En revolution för jordbruksmaskinerengcon lanserar ny storlek på markvibrator
2024-02-22
Förbättra din arbetsmiljöKvalitetssäkrade begagnade maskiner Tydlighet vid installations­märkningCarita Nero blir ny vd på KlaravikÖka effektiviteten i din tillverkningsprocess
2024-02-21
Det är viktigt att förstå termografins användbarhetFörsäkra dig om att hörseln inte tar skada vid arbetetUpptäck våra senaste produkterEn ny hydraul­cylinder eller renovera de befintliga? Mångsidiga verktyg för formning och bockning
2024-02-20
Effektiva lösningar för industriell luftkomprimeringEn väsentlig kugg i energi­försörjningens maskineriINTELLilight - Testa dig fram för bästa ljuset för stundenStranda AB har investerat i en ny bandsågautomatRätt lyftverktyg är kritiskt för effektiva lyftningar