SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Tre nya partners på Delphis kontor

Advokatfirman välkomnar tre nya partners
Advokatfirman Delphi är glada att meddela att tre nya partners har valts in på Delphis kontor i Stockholm, med tillträde den 1 januari 2025. Vi välkomnar Christopher Stridh, Helene Andersson och John Neway Herrman till partnerskaran.

Christopher Stridh är specialiserad på tvistlösning i allmänna domstolar och nationella och internationella skiljeförfaranden. Christophers erfarenhet omfattar tvister inom ett brett spektrum av områden och branscher, däribland försäkring, entreprenad, samarbets- och aktieägaravtal, maskin- och systemleveranser, licenser och företagshemligheter samt tvister i samband med företagsförvärv och offentliga uppköpserbjudanden. Christopher biträder även regelbundet klienter i frågor som rör professionsansvar.

Helene Andersson tillhör Delphis EU- och konkurrensrättsteam. Med 25 år i branschen har Helene bred erfarenhet av alla typer av konkurrensrättsliga ärenden, från kartell- och missbruksärenden till förvärvskontroll, men även statsstödsrättliga och andra regulatoriska frågor. Helene företräder byråns klienter inför både Konkurrensverket och Europeiska kommissionen samt i domstolsprocesser. Helene är utöver advokat även docent i europarätt och författare till böckerna Dawn Raids Under Challenge och Access and Cartel Cases.

John Neway Herrman är specialiserad inom kommersiell avtalsrätt, IT, cybersäkerhet och FinTech. John företräder klienter i frågor som främst rör AI, outsourcing, licensiering, IT-avtal, tech/digitalisering, olika typer av strategiska samarbeten samt regelefterlevnad. I fjol blev John utnämnd till Årets Justitia, av Justitiapriset, för sina insatser för mångfald och inkludering i juristbranschen, framför allt för att ha startat och drivit affärsnätverket Delphi Young Business Forum. John har också uppmärksammats som en framstående rådgivare av internationella rankingsinstitut.

– Det är med glädje vi välkomnar Christopher, Helene och John in i delägarkretsen. De är alla tre mycket skickliga advokater som är väldigt uppskattade av såväl klienter som medarbetare. Genom dessa tre inval stärker vi upp vår verksamhet inom flera prioriterade områden som är viktiga för vårt erbjudande gentemot klient, säger Stefan Erhag, Executive Partner på Delphi.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige