SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Utmattning största problemet med videomöten

Så kan den besegras
I det nya arbetslivet tillbringar många yrkeskategorier mer än två timmar om dagen i digitala möten. Det finns många fördelar – men det leder också till att många känner sig utmattad. Två rapporter från Cisco Webex kartlägger utmaningarna och ger förslag på lösningar.

Rapporten How to combat video meeting fatigue bygger på intervjuer med mer än 1 400 beslutsfattare och kontorsarbetare och är gjord av Dimensional Research på uppdrag av Cisco Webex. Enligt rapporten tillbringar 93 procent av de intervjuade i genomsnitt mer än två timmar per dag i digitala arbetsmöten med medarbetare, partners och kunder, och för 33 procent var siffran fyra timmar eller mer. Hälften av respondenterna arbetar hemifrån mer än åtta dagar varje månad. En liten majoritet, 56 procent, uppger att de tillbringar mer tid i möten än innan de började jobba hemifrån.

Det finns en mängd fördelar med resfria möten – framför allt att man sparar restid och minskar miljöpåverkan – men den stora mängden möten kan också vara mentalt påfrestande. 95 procent uppger att de upplever utmattning efter mötestäta dagar och att både företagskulturen och teknologin behöver förändras för att förenkla upplevelsen. 81 procent upplever även fysisk påverkan.

Bland de störande momenten lyfter många respondenter fram störande bakgrundsljud (37%), dålig ljudkvalitet (34%) och videokvalitet (32%). 69 procent använder en laptop för de flesta av sina möten. Fler än hälften, 54 procent, uppger att de saknar rätt tekniska hjälpmedel för att samarbeta effektivt på distans.

Det finns också en stark korrelation mellan dem som är nöjda respektive missnöjda med tekniken och deras framtidsplaner. Bland de som var nöjda med teknologin planerade 59 procent att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare, medan 28 procent planerade att byta arbetsgivare inom sex månader.

Inom området företagskultur lyfts tre relativt enkla förändringar fram av många respondenter. 42 procent vill att man minskar antalet möten som börjar direkt efter ett annat, och 33 procent vill ha en obligatorisk fem minuters paus mellan möten. 27 procent föreslår att man dessutom ska införa stående mötesfria dagar.

Redan i slutet av 1990-talet lanserades studier som visade på att interaktion med ljud och video var mer kognitivt påfrestande än ljudsamtal, och att människor kunde bli överbelastade. Men ämnet fick lite uppmärksamhet innan 2020, då mängden digitala möten ökade massift praktiskt taget över en natt, i spåren av Covid-19-pandemin. Under de senaste två åren har Cisco lanserat en mängd lösningar för att minska belastningen och förbättra upplevelsen för möten via video, från brusreducering och transkribering på olika språk, till AI-tjänster och asynkrona möten.

Och utvecklingen fortsätter.
”Virtuell och förstärkt verklighet kommer att fortsätta lyfta upplevelsen, och göra det möjligt att samarbeta genom exempelvis hologram. Nya verktyg kommer att göra våra liv mer effektiva och vårt arbete enklare och mindre påträngande”, säger Javed Khan, global chef för Ciscos collaboration-tjänster.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-11-29
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
2023-11-28
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!
2023-11-27
Treston Quick Edge ArbetsstationSäkra driften av dina maskiner Ett sekel av metallåtervinning Utrustning för att säkerställa en effektiv rivning Välj en certifierad leverantör för trådbondning
2023-11-24
Delta i Wexoes fantastiska julkalender 2023 Öka effektivitet såväl som produktivitet med RFIDTre steg mot Enterprise Asset ManagementViktig leverans för Cometto i NorgeDesigna din unika arbetsstation eller vagn
2023-11-23
Jernbro tecknar 3-årigt driftsäkerhetsavtal Clip-Lok SimPak på Elmia Subcontractor 2023Produktlansering - Treston BiOX Volvos nya höglyft hos MoelvenSå investerar AJ i bättre arbetsmiljöer