SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Välj en certifierad leverantör för trådbondning

Prioritera kvalitet och tillförlitlighet
För att säkerställa högkvalitativa produkter och tjänster är det avgörande att välja en pålitlig leverantör med ISO 9001-certifiering. Denna internationella standard för kvalitetsledningssystem innebär fördelar både för företaget och dess kunder. Läs vidare för att förstå varför detta är en så viktig övervägande.

Vad innebär ett kvalitetsledningssystem?


Ett kvalitetsledningssystem fungerar som ett redskap för ledningen att styra organisationen och ge stöd åt medarbetarna i deras dagliga arbete. Det ser till att rätt åtgärder vidtas i rätt tid, med lämpliga resurser och en aktiv strävan efter kontinuerlig förbättring och regelbunden utvärdering. Genom användning av ISO 9001 kan din organisation skapa en enhetlig struktur och arbetsmetodik som involverar företagsledningen, medarbetarna och eventuella underkonsulter. Detta säkerställer att verksamheten har tydliga rutiner och att viktiga aspekter är dokumenterade.

Ett kvalitetsledningssystem kan innehålla skriftlig dokumentation, såsom policyer, handböcker, rutiner, riktlinjer och checklistor som organisationen själv skapar för att säkerställa att produkter och tjänster upprätthåller hög kvalitet och kundnöjdhet. Hur denna dokumentation utformas är upp till organisationen. Det väsentliga är att ledningssystemet kontinuerligt underhålls och att förbättringsinsatser följer med i processen.

Mandalon Technologies AB


Deras kvalitetsledningssystem inkluderar effektiva processer för att hantera problem och utmaningar inom produktutveckling av mikroelektronik samt produktionsfasen, inklusive prototyptillverkning, småskalig produktion och trådbondning.

ISO (International Organization for Standardization) är en global organisation som erbjuder branschen en enhetlig och praktisk lösning på återkommande utmaningar. Målet är att skapa standardiserade rutiner som alla inom branschen kan följa och enas kring. ISO-standarder syftar till att höja kvalitetsnivån och minska onödig upprepning av arbete vid problemställen. ISO 9001 är en av de mest använda standarderna i världen med över en miljon certifikat utfärdade. Mandalon Technologies AB har under en längre tid upprätthållit sin ISO 9001-certifiering, vilket vittnar om deras starka engagemang för högkvalitativa produkter och tjänster, liksom deras åtagande att kontinuerligt förbättra mikroelektronik, trådbondning och tillverkningsprocesser.

Kontaktinformation
Postadress
Bjärby Himmelslund 1
58561 Linghem
Region
Linköping
Östergötlands län
Sverige
Organisationsnummer:
556616-3670
Grundat: 2001
Anställda: 2
Välkommen till Mandalon Technologies AB!

Vi är din packaging partner inom mikroelektronik, inkluderande ASIC’s, MEMS, sensorer och andra mikroelektroniska system.

Vi arbetar med, prototyp- och legotillverkning av mikroelektronik, från fåtal till mindre serier.
Kvalificerade chip packaging-tjänster; mikromontering av t.ex. ASIC, MEMS och sensorer; tråd-bondning, layout samt även med problemlösning.

Bondning och kapsling av ett chip, chip packaging, är ofta ett kort steg. Trots det korta steget har det en stor inverkan på hela produktens prestanda i slutänden. Mandalon Technologies har många års kunnande och erfarenhet av att bygga vitt skilda strukturer. Detta gör oss särskilt lämpade att på bästa sätt ta hand om ert chip och er chipmontering.

Med erfarenhet från sensorverksamheten inom S-SENCE på Linköpings universitet föddes företagsidén, och vi bildade Mandalon Technologies HB 1999. Ända sedan dess har vi monterat sensorer, MEMS-strukturer och ASICs. Vi byggde vårt eget mikromonteringslab 2001. Från och med 2002 är vi aktiebolag och genomförde ISO 9001:2008-certifieringen 2008 och sedan 2017 gäller certifiering enligt ISO 9001:2015.

Välkommen att kontakta oss!

Certifieringar

ISO 9001:2015

Kontakter

Per-Erik Fägerman
0733 206050

Filmer

Bondning

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin