Yrkesprogrammen måste bli bättre på digitalisering - industritorget.se
MÅNDAG 10 AUGUSTI 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Yrkesprogrammen måste bli bättre på digitalisering

Plåt & Ventföretagen har tagit fram flera dataprogram, kalkyltjänster och andra digitala hjälpmedel för sina medlemmar.
Yrkesutbildningarna hänger inte med i utvecklingen inom samhällsbyggnadssektorn. Det visar en färsk studie från Malmö universitet som har gjorts på uppdrag av yrkesnämnderna för bygg, vvs och el.

Förstudien – det vill säga en mindre studie – heter ”Digitalisering i yrkesutbildningen inom samhällsbyggnadssektorn” och visar på brister framförallt i lärarnas möjligheter att hålla kompetensen aktuell på digitaliseringsområdet.

Att digitaliseringen innebär omvälvande förändringar i hela arbetslivet råder det ingen tvekan om. Samhällsbyggnadssektorn med dess omfattande samverkan mellan olika aktörer är inget undantag, menar Mats Persson, projektledare och universitetslektor i byggvetenskap vid Malmö universitet.

– Det kommande behovet av digitaliseringskunskaper hos elever från yrkesprogrammen är stort. Om yrkesutbildningarna ska svara upp mot behoven krävs att man är följsam och genomför förändringar, bland annat genom att utveckla lärarnas kompetens, säger han.

Resultatet av studien tyder på att det finns ett kortsiktigt och brådskande behov av att informera och utbilda lärare om branschens aktuella utveckling, framförallt om hur BIM-modeller kan användas i produktionen och vissa yrkens automationstekniker.

– Digitaliseringen ger nya möjligheter till förbättrad samverkan i byggprojekten. Det gäller att yrkesverksamma på alla nivåer har en grundläggande kompetens och beredskap att ta till sig och tillämpa nya metoder, verktyg och processer, säger Mats.

Bland annat föreslås i studien att man gör en gemensam kartläggning över vad som händer i bygg- och installationsbranschen för att öka yrkeslärarnas möjligheter att stödja utvecklingen i branschen. Yrkesnämnderna behöver också se noga på Skolverkets riktlinjer och arbeta med de generella utbildningsplanerna för yrkesutbildningen.

Bland yrkeslärare måste flera grundläggande kunskaper säkerställas. Bristen på tydlighet kring kunskapsmålen, att kursplanerna är uppdelade på flera separata ämnen och bristfälliga läromedel skapar merarbete och resursslöseri hos gymnasieskolorna, som är de som finansierar och har ansvar för att genomföra yrkesutbildningarna.

Rådet är att öka och fördjupa samverkan mellan yrkesnämnderna och gymnasieskolornas nationella och lokala programråd. Tydlighet från branschens sida kan dessutom bidra till att skapa mer likvärdig kompetensförsörjning, enligt studien.

Ett ökat samspel mellan olika gymnasielärare på yrkesprogrammen borde kunna leda till större erfarenhetsutbyte och mer kunskap, eftersom yrkesnämndernas lärarkonferenser inte verkar räcka till, enligt Mats.

– Jag tror att det är svårt att hänga med i utvecklingen och samtidigt ha ett undervisningsuppdrag. Det handlar om allt från BIM-program och visualisering till digitala läsplattor för ritningar och digitala processer, rapportering och beställning av material. Därför behöver man frigöra tid för kompetensutveckling och omvärldsbevakning, säger han.

En åtgärd som kan underlätta lärandet och frigöra tid för lärarna är att baka in mer av teoretiska ämnen inom ramen för de praktiska.

– Att till exempel involvera matematik när man hanterar material. Eller undervisa i fysik samtidigt med ett arbetsmoment som handlar om lyft/krafter, säger han.

Också elevernas förutsättningar undersöktes. Hos eleverna finns en förväntan om digitaliserade hjälpmedel i undervisningen och de vill gärna lära sig digitala program.

Samtidigt måste de ha grundläggande kunskap om det arbete de förväntas utföra – och lära sig programmen. En viktig roll för lärarna i övergången till det digitala är därför att se till att ingen halkar efter på något av områdena.

– Youtube och digitala klassrum, till exempel, används redan idag framgångsrikt i undervisningen. Digitaliseringen innebär stora möjligheter, men det behövs helt klart bättre läromedel i form av kursböcker, datorprogram och appar, säger Mats.

Byggbranschens situation är komplex. Aktörerna arbetar på olika platser, måste kommunicera flitigt och har många roller i ett projekt. Men – med tanke på att byggbranschen visar sig ligga i topp när det gäller surf på mobiler – finns goda möjligheter att använda digitalisering för att effektivisera branschen.

– Allt mer kommer att ligga i digitala modeller: information om hur och vad som har gjorts i ett projekt, egenkontroller med mera. Den kunskapsbasen som då bildas är viktig för kunskapsåterföringen. Om man inte lyckas ta till sig och använda dagens och morgondagens digitala möjligheter får vi en bransch som inte är konkurrenskraftig, konstaterar han.

Text: Susanne Ringheim Kilje
Foto: Björn Petrén
Publicerad: 2020-04-27
(Artikeln ursprungligen publicerad i PVMagasinet #3.2020)
Kontaktinformation
Postadress
Kungsbroplan 1
11227 Stockholm
Region
Stockholm
Stockholms län
Sverige
Orgnr:
802000-3581
Grundat: 1971
Anställda: Ej angivet
Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Vi har drygt 950 medlemsföretag inom byggplåtslageri, ventilation samt stål och lättbyggnad. Plåt & Ventföretagens mål är lönsamma medlemsföretag med kompetent personal, och att vi genom detta blir ett ännu attraktivare branschförbund som därmed kan rekrytera ännu fler medlemmar. Vi arbetar bland annat för att stötta våra medlemmar i arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor men även för att utveckla och främja återväxt i branschen.

Affärsidé

Plåt & Ventföretagen erbjuder medlemsföretag rådgivning, avtal och utbildning. Vi arbetar aktivt för att synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande. Vi verkar för att driva utvecklingen och säkra tillväxten i våra branscher.
Mission

Aktivt synliggöra våra branscher samt ge ett tryggare företagande.

Vision

Genom medlemsnyttan blir vi det självklara valet. Alla företag verksamma inom våra branscher, ska och vill vara våra medlemmar.
Historia

Plåt & Ventföretagen, eller Sveriges Bleck & Plåtslageriernas arbetsgifvareförbund som det hette från början, bildades år 1900. Tanken med förbundet var, enligt de första stadgarna, att ledamöterna genom sammankomster skulle lära känna varandra och utbyta tankar. På så sätt skulle man verka ”till ömsesidig nytta för organisationen i sin helhet”. Huvudsyftet var och är fortfarande att ge förbundets medlemsföretag bästa möjliga service.

Under förbundets årliga kongress 2016, togs ett enhälligt beslut om att byta namn på förbundet. I dag heter vi Plåt & Ventföretagen, ett namn som direkt återspeglar de branscherna förbundets medlemmar är verksamma inom.

Företagets tjänster/produkter

Plåtbearbetning: Additiv tillverkning, Automatavgradning, Automatstansning, Bandbockning, Bockning, Byggnadsplåtslageriarbeten, CNC-Rörbockning, CNC-Stansning, Excenterpressning, Finklippning, Fotostansning, Hydraulpressning, Håltagning, Kantbockning, Kantpressning, Klippning, Kombi laser - stansning, Metallbandbearbetning, Nibbling, Nitning, Panelbockning, Perforering, Plåtformning, Plåtkapsling, Plåtpressning, Rullformning, Rörbockning, Spaltning, Stansning, Trycksvarvning, Trådbockning, Valsning, Varmpressning, Övrig plåtbearbetning
Plåtslageriarbete & Tillbehör: Aluminium arbeten, Bandtäckning, Burspråks arbeten, Byggnadsmontage, Byggnadsplåtslageri, Byggplåt, Entrétak, Fasadarbeten, Fasadplåt, Fönsterbleck, Hängrännor, Koppartak, Koppartäckning, Mässingsplåtarbeten, Papptäckning, Plåtbeklädnad, Plåtbeslag, Plåtdetaljer, Plåtfasader, Plåttak, Plåttaksmålning, Rostfria arbeten, Skiffertak, Skivtäckning, Skorstensbeslag, Skärmtak, Smidesarbete, Snörasskydd, Spiskåpor, Stuprännor, Stuprör, Takfönster, Takkupor, Takpannor, Takplåtslageri, Takrenoveringar, Takskottning, Taksäkerhet, Taktäckning, Takunderhåll, Tegeltak, Tunnplåtsarbeten, Tätskiktning, Underhållsarbeten, Vattenavrinning, Ventilationshuvar, Ventilationsplåtslageri, Vindskiveplåt, Väggplåt, Zinktak
Värmesystem & Ventilation: AC-system, Armatursatser, Avfuktare, Avgasningsutrustning, Befuktningsdysor, Beröringsfri termoanalys, Besiktning av all sorts ventilation, Besiktningar av eldstäder och rökkanaler, Bioenergipannor, CE-märkning, Dyskanaler, Element, Elpannor, Energibesiktning, Energikontroll, Energioptimering, Energisystemlösningar, Entreprenadbesiktning, Evaporativa kondensorer, Expansionssystem, Fjärrvärme, Fjärrvärmeväxlare, Fläktar & aggregat, Flödesmätning, Fuktavskiljare, Gasanläggningar, Innemiljöutredning, Installation av eldstäder, Kaminer, Klimatanläggning, Kontaktvärmare, Luftbefuktning, Luftbehandling, Luftfuktare, Luftfuktarsystem, Luftfuktningsanläggningar, Luftförbättrare, Luftkonditionering, Luftrenare, Luftreningsanläggningar, Luftvärmare, Luktanalyser, Luktrening, Oljepannor, Osmosanläggningar, OVK-besiktning, Panncentraler, Pelletsbrännare, Plattvärmeväxlare, Radiatorer, Radonutredning, Serviceavtal, Skorstensrenovering, Smutsfilter, Solenergisystem, Solfångare, Solvärme, Sotning, Torkningssystem, Varmvattenberedare, Vattenmätarkonsoler, Vedpannor, Ventilationsanläggningar, Ventilationsmontage, Ventilationsprodukter, Ventilationsservice, Ventilationssystem, Vridspjäll, Värmekulvertar, Värmepumpar, Värmeskåp, Värmeväxlare, Ångsystem

Kontakter

Johan Lindström
xx
Tomas Skagerlind
073-074 83 60

Nyheter med koppling till företaget

Filmer

Avtalsfilm2017 170217 textad

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-07-13
Unit4 ERP erbjuder nya verktyg för samarbete och ökad integration med tredjepartstjänsterDynatrace förbättrar transparens över Kubernetes-miljöer med hjälp av AI
2020-07-10
ABB lanserar Collaborative Operations för metallindustrinNy garantifond för företag som är auktoriserade enligt ”Trygg plåt”Nu slår vi hål på gamla myter och bygger mer i träOm el var en bristvara: Var tredje svensk skulle prioritera mobilen Dubbelt så snabbt, tre gånger säkrare att lägga takEngcon redovisar positivt resultat 2019Uppsving för onlinevideo under COVID-19Ny version av affärssystemet Unit4 ERP lanserat
2020-07-09
ABB gör tillverkning mer hållbar genom att återvinna och fabriksrenovera tusentals gamla robotarNy lärportal för kompetenshöjning inom industrin2D-kodläsare får automatiseringen att rullaEffektivitet på en ny nivå med IE5+ motorer och LogiDriveNy undersökning bland småföretagare: Få känner till vad fossilfri el innebär Equinix i nytt globalt samarbete med Alibaba Med IT som vapen besegrar Panini matsvinnet
2020-07-08
LFE – Animation av elektromagnetisk digital flödesvaktHantera dina spännband som ett proffsFöråldrad teknik gör att transport-och logistikföretag förlorar kunder Svenskarna börjar pensionsspara för sent – många riskerar att få klara sig på halva lönen BluJay partnerskap med Raven Logistics ger ett enda transportsystemUnit4 introducerar nytt globalt partnerprogramVerizon Business utökar sin VNS-portfölj med Ciscos ENCSAI-företag ska hjälpa handeln fylla butikerna med bibehållet avstånd
2020-07-07
Stort projekt för bilindustrin avklarat!Förbättrad säkerhet och ergonomi med ny och modern produktionsutrustningCTEK och Ferroamp lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHubElesa tilldelas Högsta Kreditklass av Syna!
2020-07-06
Ny och unik data visar på bred och stor efterfrågan av byggplåtWELAND AB förvärvar Andon Robotics AB och Svets & Robotteknik i Småland ABJuni blir den första månaden under 2020 med färre inledda konkurser i Sverige än 2019.Ny rapport uppmärksammar HCL som ledande leverantör av specialiserade insiktstjänster Emballator skräddarsydde guldhink för Svenska SpelHushåll i Europa är för varma under sommarenNya möjligheter för telekomoperatörer med edge computingMambu ingår partnerskap med Google Cloud för att snabba på kundernas övergång till molnet
2020-07-04
Nytt distributionsavtal med Pedab breddar marknaden för dynabook
2020-07-03
Bolt introducerar ny och unik prissättningsmodell för sina elsparkcyklar mySwecon uppdaterad - här är nya finesserna!Wibax ingår i avtal om att förvärva Baltic TankNorelem säkrar fabriksteknik med ny skärmhållare och tillbehörssortimentFallskyddsprodukter från PetzlDana Lim rekryterar nyckelkompetens inom industriförsäljningMolnanvändningen i företag ökar både under och efter pandeminTechnima Nordic har lanserat nya aerosoler med RAL-bättringsfärger avsedda för färgmarknadenGoldman Sachs och TPG Growth leder Infinidats nya finansieringsrunda
2020-07-02
En återfödelse i innovationens namnNy gratis e-utbildning inom byggetik ska nå flerFixera med vakuumteknik direkt på arbetsbordetAtt anlita en konsult kommer aldrig blir detsamma igen!Maximera era digitala verktyg – för kreativitetens skull Lindab lanserar ställbar rännkrok som passar alla takNy handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbrukMontera i sten eller betong vid sommarhuset
2020-07-01
100 procent återvunnen plast i ny pall för Systembolagets flödenAnimation av flerstegsejektorer som minskar luftförbrukning100-årig forskning kan utrota dödsolyckornaKompakt och tunn centrifugalfläktHär är utsuget som renar utandningsluften från virus och bakterier
2020-06-30
VBN Components hårdmetall vinner Best of Industry AwardWeland investerar i såglinje från Kaltenbach
Annonser