SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Ännu en fantastisk kundresa att lyfta fram

Samarbetet har gett fantastiska resultat
Våren 2023 så initierades ett samarbete mellan IKP AB och Parker i Borås. Målet var att optimera en av Parkers industriella rengöringsprocesser, valet föll på en tvätt innan målning. Innan vi bestämde vilken kemi som skulle rekommenderas gjordes en gedigen genomgång av rengöringsprocessen. Vilket gjorde att vi fick en god förståelse för Parkers utgångsläge med fokus på processunderhåll, nuvarande kemi-uppställning, typ av gods, typ av förorening, maskinella förutsättningar och renhetskrav. Det viktigaste för oss är att fånga upp just Parkers målbild, som i det här fallet var att få ett stabilare tvättresultat och att säkerställa längre badlivslängder utan att riskera tvättresultatet.

IKP AB såg goda möjligheter att hjälpa Parker till ett stabilare rengöringsresultat och förlänga badlivslängden markant. Därför offererade vi tjänsten IKP Optimera som innebär att IKP AB tar ansvar för att processen sköts och optimeras på ett så effektivt sätt som möjligt. Tjänsten innefattar även att vi löpande genomför badprover och justerar doseringsschemat därefter samt löpande support från våra applikationsingenjörer. Allt för att bytet och resultatet ska bli så effektivt och tryggt som möjligt.

Inför uppstart bokades ett onboardingmöte där vi gick igenom kemiuppställningen och rekommenderat processunderhåll. Vår rekommendation var att börja med en maskinåterställning och ett effektivt kemiskt maskinrengöringspaket sattes in.

Sen var det bara att sätta igång.

Badlivslängsoptimering på 800%

Utgångsläget för tvättprocessen innebar en badbytesfrekvens på ca 2-4 veckor. Vilket genererade i snitt, ett avfall på 45000 liter vätska, som skickas på destruktion årligen. Sedan IKPs uppstart i april så har byte av vätska skett endast i två av sköljstegen, vilket genererade ett avfall på 1600 liter. Vi kan således räkna med en ny bytesfrekvens på minst ca 6 månader, vilket innebär en 800% förbättring och en direkt besparing tack vare en minskning av destruktion från 22500 liter till 16000 liter på ett halvår. En direkt kostnadsbesparing men även utifrån ett miljöperspektiv, där vi kan räkna med stora besparingar avseende minskade CO2-emissioner.

När vi summerar förbrukningen av kemikalier för processen under det första halvåret, exklusive maskinrengöringen, så kan vi konstatera en minskad kemiåtgång med 57%.

Sen det faktum att vi tillsammans lyckats öka kvaliteten på tvättresultatet som en följd av en övervakad och välskött process är ju trots allt det viktigaste målet för en rengöringsprocess. Sen fick vi även bukt på utfällningar som orsakade bekymmer i filter och kunde minska slitaget på pumpar tack vare ett mer skonsamt kem. Kostnader som också bör tas med i total besparingskalkylen. För att inte tala om minskade energikostnader då uppvärmning av nysatta bad inte längre behövs.

Ulrik Torstensson, Underhållstekniker processvätskor på Parker i Borås, sammanfattar samarbetet med IKP AB så här:

"Fantastisk kunnig personal att jobba ihop med och IKP AB kommer vara ett företag att räkna med i framtiden"

Vi på IKAB vill tacka Ulrik och hans kollegor för ett mycket positivt och bra samarbete. Det engagemang och intresse för att arbeta tillsammans med de förbättringsåtgärder som föreslagits är en mycket viktig faktor för ett så lyckat slutresultat.

Charlotte Stigen Låstberg, VD på IKP AB konstaterar att:

Vi ser fram emot att vara en samarbetspartner till Parker under lång tid framöver och nästa steg är att utvärdera i vilken utsträckning vi kan skapa ännu mer värden genom att koppla på onlineövervakning med hjälpa av vår senaste innovation - sensorteknologi för industriella rengöringsvätskor.

Vill ni veta mer?

Hör gärna av er till oss på IKP AB så bokar vi in ett möte.
Charlotte Stigen Låstberg
charlotte@ikpab.se alt +46761686297.
Kontaktinformation

Industrikemiproduktion i Viared AB

Postadress
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Besöksadress
Ödegärds­gatan 3
50494 Borås
Region
Göteborg
Västra Götalands län
Sverige
Organisationsnummer:
556291-8366
Grundat: 1987
Anställda: 7
Industrikemiproduktion i Viared AB, IKPAB främsta styrka är att specialutveckla och tillverka kemiska produkter för industriella rengöringsprocesser. Vi har över 50 års erfarenhet av att ta fram kemiska lösningar för metallberabetande verkstäder inom tillverkningsindustrin.

Vi vill utmana branschen genom att säga att vi vill sälja så lite kemikalier som möjligt och istället fokusera på att hjälpa våra kunder till ett hållbart och stabilt rengöringsresultat. Det kräver att vi inte bara tittar på vilket kem som behövs, utan hela processen. Men det viktigaste av allt för att nå ett stabilt och hållbart resultat ligger i hur vi övervakar våra processer. Med kunskap om vilka parametrar som behöver detekteras och följas kan vi idag erbjuda tjänsten IKP Optimera - övervakning av tvättvätska. Nästa generationens innovation som vi lanserar är realtidsövervakning med vår sensorteknologi som med hjälp av statistiska modeller/AI, kan onlineövervaka era tvättvätskor.

Idag tar våra kunder ut badprover, kanske i bästa fall varje skift för att få en uppfattning om tvättvätskans kvalitet eller rengörignsförmåga. Tack vare år av forskning har vi kunnat konstatera att den infon som våra kunder får ut är knapphändig och ger bara delvis info om hur vätskan presterar. Genom mer djupgående analys kan vi skapa insikter som möjliggör att vi kan ta action innan det är för sent och minimera mängden avfall som behövs skickas på destruktion genom att minimera antalet badbyten. Det ger också följdeffekter som att vi minskar förbrukningen av kemikalier, nyttjandet av energi och arbetstimmar och ökar tillgängligheten i tvätten som ju ofta kan vara en stoppkloss hos många företag.

Vi vill arbeta i nära samarbete med våra kunder och vara lyhörda för vilken service och stöttning som ni önskar. Vi kan bistå med provtagning, rådgivning och kunskap rörande rengöringsteknik.

Vi ser att många av våra kunder hela tiden möts av hårdare renhetskrav från sina slutkunder. Vi kan hjälpa er att optimera er befintliga process.

INDUSTRI KEMI PRODUKTION ERBJUDER KOMPLETT SERVICE
Med komplett service menar vi att vi kan erbjuda våra kunder förutsättningar för effektiv rengöring och optimering av kemikaliehanteringen ute hos användarna. Vi erbjuder utbildningar, tydliga instruktioner, provtagningar och uppföljning, allt för att säkerställa en säker rengöringsprocess.

Vårt sortiment innefattar
Avfettningsmedel, anpassade efter process/material
Förstärkare som komplement vid mycket hårt nedsmutsade ytor.
Tillbehör och underhållsprodukter som förlänger badlivslängden avsevärt för industritvättar.
Golvrengöringsprodukter för såväl manuell rengöring som maskinrengöring.
Järnfosfatering för användning vid ytbehandling.
Skumdämpare
Rostlösare
Kemi för tvätt efter Termisk gradning

För att utveckla arbetssätt kring avfettning och rengöring har IKP drivit ett forskningsprojekt tillsammans med RISE. Målsättningen var att ta större ansvar för våra produkter ur ett livscykelperspektiv. På så vis kan vi skapa ökat kundvärde, en starkare affärsidé, bättre hållbarhet och ett närmande mot cirkulär ekonomi. Förmågan att analysera och korrelera flera parametrar ger oss möjligheten att presentera grafer som visar hur rengöringsförmågan förändras över tid.

KUNSKAP GER KONTROLL

Baserad på verklig data snarare än erfarenhet. Att se baden som en resurs som kan utnyttjas på ett optimalt sätt. Att minimera onödiga badbyten, eller kanske ännu viktigare, de som görs för sent.

Abonnemang på övervakning av badhälsan

Idag arbetar vi med CHEMTECH och bemöter ett tydligt behov inom industrin. Våra kunder vill inte byta kemikalier, de vill ha ett stabilt och hållbart rengöringsresultat.

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015

Kontakter

Charlotte Stigen Låstberg
Delägare/VD
charlotte@ikpab.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-02-19
Vill du veta hur avfuktning fungerar ?Fiber billigare och ger högsta hastighet i kontorsfastighetCoGig och SSAB i samarbeteWavin förutspår ökad marknadsandel 2024 Unik energilösning för hållbara bostäder
2024-02-16
ISCAR Sverige presenterarUtsätts dina kablar för kemikalier?Här är årets finalister i ”SM för unga plåtslagare”Resultatet efter Eco Operator-utbildningenMQTT-protokoll sätter ny standard
2024-02-15
Nya ELESA vakuum­sugkoppar för automation Ny certifiering för SafeReachVälkommen till Cobot Roadshow i VärnamoSkydda anslutna apparater från störningarInvestera i den senaste tekniken
2024-02-14
En inblick i varför begagnade truckar kan vara rätt för dig Polarbröd driftsäkert med RP3 90W systemgaranti Dematek erbjuder gratis traversutbildning Lär dig mer om nätfilterHar ni också fått ökade krav på teknisk renhet?
2024-02-13
Intercut har installerat ELEMENT skärmaskin Välkomnar Reality Capture till DynaMate-familjenVägen mot mer ansvarsfull produktionRF-System återlanserar extra tålig sopskopaThomas Concrete Group först i Sverige