SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Anders utmanar traditionella sätt att utforma fabriker

Kan få betydelse för utvecklingen inom flera områden
Produkten och lönsamhet styr oftast utformningen av tillverkningssystem och fabriker. Men fabriken har ett större värde i samhället än att bara producera, anser Anders Johansson, ny doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.

– Med en holistisk och långsiktig strategi kan produktionsenheter designas så att exempelvis kompetensförsörjningen i regionen stärks.

– När företag investerar i fabriker har man i regel fokus på att tillverka produkter med rätt kvalitet, till rätt pris i en viss volym. Beslutsunderlagen baseras på ekonomiska värden. Men utöver tillverkningen och produkterna, kan fabriken också bidra med andra värdekedjor som både företaget, kunderna och andra intressenter i det omgivande samhället har nytta av.

– Jag har identifierat vilka olika intressenter som kan finnas kring en tillverkande industri, vilka mervärden fabriken kan bidra med och hur de kan beaktas när beslut om nya investeringar i tillverkningssystem och fabriker ska tas.

Anders har som industridoktorand på Scania i Södertälje kunnat studera utvecklingen för företagets fabriker i olika världsdelar under flera år.

Vilka intressenter och mervärden finns?

– Internt kan företag vinna på att involvera produktutvecklare, inköpare, marknadsförare, säljare och andra yrkesgrupper i beslutsprocessen. Det tillför ofta nya perspektiv på tillverkningen och kan inspirera till nya innovationer som förbättrar produkter, kundservice med mera. En bred personalrepresentation är också nödvändig för att kunna skapa mer hållbara arbetsplatser.

– Externa intressenter kan vara utbildningsanordnare i närområdet som i nära samverkan med industriföretaget stärker kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Om man utformar fabriker så att skolor på olika stadier kan göra studiebesök utan att säkerheten äventyras, kan det inspirera framtida medarbetare och underlätta samarbeten med forskare och studenter.

– Produktionsanläggningar är komplexa miljöer där höga säkerhetskrav styr utformningen och begränsar tillgängligheten. Men lyckas man skapa en mer besöksvänlig fabrik kan det få betydelse för utvecklingen inom flera områden.

– På lång sikt påverkar företaget också det omgivande näringslivet och samhället. Olika former av kringservice och samhällsfunktioner utvecklas ofta i takt med produktionsenheten.

Vilka utmaningar finns i beslutsprocessen?

– Det kan uppstå intressekonflikter när olika krav och värden krockar. De ekonomiska värdena är idag högt prioriterade i de slutgiltiga besluten. Det kan vara svårt att ”räkna hem” insatser som gör arbetsplatsen mer hållbar, som minskar fabrikens klimatpåverkan eller som gör det möjligt att ta emot förskoleklasser där framtidens rekryteringsbas finns.

– Det kan också vara komplicerat att köpa in ny teknik till en fabrik. Utvecklingen går snabbt i spåren av digitaliseringen, samtidigt som investeringen i ny utrustning ska vara långsiktig. För att få till en optimal kravspecifikation där många värden tillgodoses, krävs bred samverkan mellan olika avdelningar och en öppen beslutsprocess.

– Men den största utmaningen är nog att se fabriksinvesteringar som en del i ett större sammanhang. Att inte bara tänka på produkten och lönsamheten utan tänka mer innovativt och värdera helheten.

Påverkar din forskning hur Scania utformar nya fabriker?

– Scania befinner sig i en stor organisatorisk förändringsprocess och pratar mer och mer om nya värdekedjor. Det börjar finnas en större medvetenhet om att alla värden inte går att omsätta i kronor och ören.

– Min roll på Scania är att stötta kolleger runt om i världen i frågor om produktionsutveckling och kvalitet. Så jag hoppas kunna bidra till att bredda perspektiven när företaget investerar i nya fabriker.

– Det är kul att se att företaget redan tar hänsyn till digitaliseringens effekter och inkluderar hållbarhetsvärden i beslutsprocessen.

Ta del av Anders Johanssons avhandling: "Challenging traditional manufacturing objectives: Designing manufacturing systems for product manufacturing and value production"

Kontaktuppgifter: e-post: anders.y.johansson@scania.com. Tel: 08-553 801 65

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2022-07-20
Ultimo och Additude tecknar partnerskap
2022-07-19
May the Force be with you!MOVS tar in nytt kapital för expansionCoca-Cola väljer Malmö LBC för fossilfria transporterGöteborgs Hamn satsar på hållbarhetSäkra företagets ekonomi när inflationen stiger
2022-07-18
Peab halvårsrapport: Stabilt första halvårTräindustri och forskare utvecklar framtidens husfabrikerWELL – för hälsans skullSvenska e-handlare försiktiga med sommarens förväntningarDelårsrapport januari – juni 2022 Sweco AB
2022-07-15
ABBS: regenerativa drivenheter och motorer Kungsleden/IN3PRENÖR anlitar KungsmontageNanoleaf firar sitt 10-årsjubileumCyberhot inom digitala ekosystemZoom lanserar Workspace Reservation
2022-07-14
Organisera trafiken på din arbetsplatsAlicanto Minerals presenterar unik zinkfyndighetCirkulärt byggandeVimek Fire BoxHandbok för cybersäker IoT
2022-07-13
Edströms nyaste medarbetare Johan Magnusson Rejlers vinner nytt avtal med TelenorGordon Delivery utvecklar elbil för kylda leveranserABB och Red Hat i samarbeteOwl Labs lanserar Meeting Owl 3
2022-07-12
Ny VD och koncernchef för LerniaSpontning inför ombyggnad av Södertälje sluss och kanalComfort förvärvar starkt installationsbolag inom VS i Örebro!7 av 10 tycker att byggföretag ska dela arbetsmaskinerSvensk stålproduktion minskade första halvåret 2022
2022-07-11
Med blick mot framtidenPeab bygger skola i ÅstorpGreen Cargo återfår förtroendet för LKABs insatstågtrafikSinfra tecknar ramavtal med LambertssonNy värmekamera för MRO-proffs
2022-07-08
Industritorget.se önskar en TREVLIG SOMMAR!Ersätt ditt ethernetkablage med en trådlös länk Glasövergångstemperatur för polymererMobilvägning VS GolvvågsvägningMälarplast mottagare av Eskilstuna kommuns miljöprisABB och SKF utökar samarbetetSchneider Electric lanserar IT-partnerprogramZoom effektiviserar mötesupplevelser Illuminating the way forwardChargePoint Holdings ett ledande globalt laddnätverk för elfordonHexicon vinner Storbritanniens första auktion för flytande vindkraftNy stor solpark i södra Sverige driftsattHydro investing in new automotive extrusion press in DenmarkVarför köpa rostfritt från Kominox?Är din verksamhet redo för framtidens tullhantering?
2022-07-07
Styr värmen rum för rumARRONET Aluminiumbåtar fyller 30 år Kapacitet, driftsäkerhet och automation Garmin adderar inbyggd dash camEnerco förvärvar Industri & ByggserviceKunskapscompaniet godkänt för validering av Industriteknik BASFörsta spadtaget tagetKesko Sverige stärker sin position i MälardalenFogning och estetik går hand i hand Dynabook lanserar Mobile Secure-klient
2022-07-06
Volvo CE går in i spelbranschen med Farming Simulator