SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

APak publicerar årets hållbarhetsredovisning

Fokuserar inte enbart på den egna verksamheten
Under 2022 har aPak fortsatt arbeta hårt med att minska sitt eget klimatavtryck, inte minst genom en utbyggd solcellsanläggning och investeringar i eldrivna fordon. Men det räcker inte för det familjeägda förpackningsföretaget. I sin hållbarhetsredovisning klargör aPak att det är utanför det egna ledet, arm i arm med kunder och leverantörer, som företaget vill och kan göra den verkliga skillnaden. Ett samarbete som aPak gärna tar täten i.

Under tider som präglats av politiska oroligheter och inflation riskerar hållbarhet tappa sin starka position på agendan. Men i sin hållbarhetsredovisning klargör det västsvenska emballageföretaget aPak att de inte kommer tumma på sina klimatmål och värderingar under några förutsättningar. APak har sedan 2021 satt upp målet att nå nettonollutsläpp i den egna verksamheten till 2030 och i hela värdekedjan till 2050, helt utan klimatkompensation. Det är en ambitiös tidplan men aPak är fast beslutsamt om att den är möjlig.

– Det går att vara ambitiös med hållbarhetsarbetet och samtidigt bedriva en lönsam verksamhet, det är aPak ett bevis på. Vi kommer inte kompromissa med vare sig mål eller värderingar baserat på omvärldsläget eller ekonomiska utmaningar. För mig är det inte ett alternativ. Vi gör det här för att det i slutändan handlar om allas vår framtid, säger Evelina Lindgren, vd på aPak.

I årets hållbarhetsredovisning redovisar företaget ökade satsningar för hållbarhet inom flera områden. Under 2022 har aPak bland annat utbildat säljare i att kontinuerligt och utan undantag integrera hållbarhet i samtliga offerter. Företaget har även gjort sig självförsörjande på el i Mölndal samt minskat sitt brännbara avfall. Kärnan i aPaks hållbarhetsarbete bygger dock på samarbete och kunskapsdelning. I linje med det arrangerade aPak under 2022 för första gången ett uppskattat live-webinar för att dela med sig av sitt hållbarhetsarbete, sina värderingar och kunskap till bolagets 144 leverantörer.

– Vi är inte den största aktören, men vi har många kontaktytor gentemot såväl kunder som leverantörer. Det behövs någon som drar i trådarna och som sätter rätt personer i samma rum. Någon som kan driva samarbeten framåt och säkerställa att vi har rätt ambitionsnivå. APak tar mer än gärna på sig den rollen, säger Frida Sidnäs, chief sustainability officer på aPak.

Utöver ett webinar med leverantörerna har aPak under året även bjudit in tre av de största kunderna, tillika tre stora och ledande aktörer inom svensk industri, till en workshop med fokus på hållbarhet. Workshopen syftade till att skapa ett forum för diskussion kring hållbarhetsmål, samarbeten och åtgärder för att gemensamt bli mer hållbara. Det finns inget ekonomiskt incitament för någon av parterna, men samarbeten som detta kan göra stor skillnad för vår gemensamma framtid menar aPak.

– Vår huvudsakliga ambition är att skapa ”den hållbara affären” och i den ingår såväl leverantörer som producenter och kunder. Vi tror att nyckeln till den affären ligger i kunskap och att vi i näringslivet måste bli bättre på att dela den och diskutera den med varandra. Detta skapar också en grund för att vi tillsammans ska kunna nå fler cirkulära lösningar vilket är ett måste, säger Evelina Lindgren.

Några nyheter från aPaks hållbarhetsarbete 2022:

• 2 700 kvm nyinstallerade solceller. APak är därmed självförsörjande på el i Mölndal och producerar 459 000 kWh om året.

• En ny eldriven lastbil har beställts tillsammans med sin logistikpartner.

• Som partner till Göteborgs Stadsmission har aPak länge stöttat verksamheten. Under 2022 ökade aPak sitt bidrag med 20%

• Under året som gått har aPak lanserat CO2e-värde på bolagets produkter på webben. Genom att påvisa en produkts klimatavtryck kan fler konsumenter fatta egna hållbara beslut.

• Ett nytt samarbete med Stena Recycling har ingåtts för att förbättra återvinning och minska mängden avfall som går till brännbart.

• Med förpackningslösningen Turbocharger har aPak vunnit förpackningstävlingarna, Scanstar 2022 och Worldstar 2023.

• Reverifiering av ISO 26000. APak blev det första företaget i världen som verifierades enligt standarden ISO 26000. En internationell standard som fokuserar på organisationers samhällsansvar.

Kontakt
Frida Sidnäs
CFO/CSO
031 721 22 25
frida.sidnas@spack.nu

Peter Borgelöv
Marknadschef
031 721 22 00
peter.borgelov@apak.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-03-17
Dell lanserar nya servrar för edge computingBOLIST Taberg utvecklar butikenKinesiskt verktyg för cyberbrott nu i ryska händer Essitys hållbarhetsarbete
2023-03-16
Mission completed!Produktiv hörnfräsningHexagon i partnerskap med Scada Systems Verizon förändrar i ledningenOslagbart paket från Volvo och Swecon
2023-03-15
ISTech kapmaskiner auto­matiserar din produktionFIEPOS – framtidens spänningsaggregatmySwecon blir mer startsnabbUtmaningar med arbetskraftenSmidmek monterar balkar på 50 ton
2023-03-14
SMARTLINK hjälper digVibrationsmätning: Att mäta är att veta!Spånutsug och filteranläggningarVälkommen till Circular Plastic Summit 2023Beredda när elmaskinerna kommer i stor skala
2023-03-13
Målen för införandet av elfordonSveriges bästa unga plåtslagare 2023B_NEWS #8 Säkerhet och renlighet inom livsmedelsproduktionFilbornaverket fyller tio år