SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Brandskyddsföreningens seminarier i Almedalen!

Tre intressanta seminarier på Gotlands museum
Under Almedalsveckan håller Brandskyddsföreningen tre intressanta seminarier på Gotlands museum; Ett seminarium med fokus på hur vi bygger samhällets förmågor för att stärka det civila försvaret, ett med fokus på civila insatspersoner och hur vi kan engagera civilsamhället samt ett om elektrifiering – samtliga hålls på Gotlands Museum torsdagen den 29 juni. På plats finns politiker, beslutsfattare och våra experter för att diskutera nuläge och framtid.

Brandskyddsföreningens seminarier

”Hur bygger vi samhällets förmågor för att stärka det civila försvaret?”

Det försämrade säkerhetsläget ställer stora krav på samhällets förmåga att bygga säkerhetsstrukturer för att stärka det civila försvaret. Det är strukturer och förmågor som behöver finnas på plats redan i vardagen för att ge effekt vid ett ytterligare försämrat omvärldsläge. Hur kan civilsamhället och näringslivet bidra till det förmågearbetet? Vilka kompetens och strukturer finns och hur kan de finansieras?

Deltar gör bl. a. Li Jansson, Branschchef och vice VD för Säkerhetsföretagen, Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen och Thomas Brûhl, vd SSF, Stöldskyddsföreningen.

Datum: Torsdagen den 29 juni
Tid: 09:00-09:45
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen
Moderator: Per Klingvall, rådgivningschef, SSF Stöldskyddsföreningen


”Civil insatsperson – hur kan frivilliga bidra vid olyckor och krissituationer?”
Brandskyddsföreningens initiativ Civil insatsperson (CIP) kommer att initieras i större skala under 2023 och, i partnerskap med MSB, räddningstjänsten och försäkringsbolagen, kommer man att etablera en organisation och starta CIP-verksamhet över hela landet. CIP handlar om en frivillig insats som snabbt kan vara på plats i en olycks- eller krissituation för att hantera bränder, olyckor eller andra incidenter. Brandskyddsföreningens seminarium om CIP belyser, förutom civila insatspersoner, också civilsamhället i stort.

Deltar gör bl. a. Mattias Delin, forskningsdirektör, Brandforsk och Eliot Lundby Wieslander, ansvarig CIP, Brandskyddsföreningen.

Datum: Torsdagen den 29 juni
Tid: 10:00 – 10:45
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen
Moderator: Eliot Lundby Wieslander, ansvarig CIP, Brandskyddsföreningen


Lunchseminarium - ”Så brandsäkrar vi teknikutvecklingen och elektrifieringen”
Samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen går snabbt - energiomställningen och elektrifieringen skapar möjligheter - men bidrar också till nya säkerhets- och brandrisker. Under de kommande 20 åren bedöms elanvändningen öka från 140 TWh till 330 TWh per år. Brandskyddsföreningen arbetar redan idag intensivt med detta och kommer under de närmaste åren att fokusera alltmer på att säkra elektrifieringen i samhället utifrån produktion, distribution och användning och de ökade brandriskerna med t.ex. solceller, vätgas, elbilar och batteriladdning.

Deltar gör bl. a Anders Persson, generaldirektör för Elsäkerhetsverket, Marléne Lund Kopparklint, riksdagsledamot (M), Monica Haider, riksdagsledamot (S), Larry Söder, riksdagsledamot (KD), Jacob Risberg, riksdagsledamot (MP), Joakim Jonsson, expert på elbränder, Brandskyddsföreningen samt Mats Björs, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen.

Datum: Torsdagen den 29 juni
Tid: 12:00 – 13:00, lunch serveras från kl. 12.
Plats: Gotlands Museum, Bildstenshallen
Moderator: Sofie Quant, kommunikationschef, Brandskyddsföreningen

Träffa oss på Klintens Brandstation!
Skulle det finnas intresse också för ett möte med oss utöver deltagande på seminarierna träffas vi gärna på Klintens Brandstation där det finns möjlighet att diskutera också andra frågor. Kontakta Nadine Jones Pioud för att boka upp en tid med oss, e-post: nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Vi som finns på plats från Brandskyddsföreningen under Almedalen är:
Mats Björs, generalsekreterare
Sophie Quant, kommunikationschef
Ville Bexander, brandingenjör och expert
Lars Brodin, brandingenjör och expert
Eliot Lundby Wieslander, ansvarig CIP
Nadine Jones Pioud, presschef

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige