Den radiologiska rivningen av Barsebäcksverket kan påbörjas nästa år - industritorget.se
LÖRDAG 11 JULI 2020
Följ oss i sociala medier

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Den radiologiska rivningen av Barsebäcksverket kan påbörjas nästa år

Reaktortanken på Barsebäck 1 töms på sitt innehåll
Barsebäck Kraft AB har sökt miljötillstånd att gå vidare med nästa steg i processen att montera ned och riva kärnkraftverket. Det handlar om att genomföra den radiologiska rivningen som beräknas ta åtta år. Idag är det förhandling med Mark- och Miljödomstolen som genomförs i Lunds tingsrätt.

Barsebäcksverket med de reaktorer som nu ska rivas har tjänat det svenska samhället väl med omfattande stabil och fossilfri elproduktion under flera decennier. Anläggningen är stängd, och den sista reaktorn togs ur drift 2005. Nu handlar det om att montera ned reaktorerna och riva byggnaderna.

- Nu fullföljer vi vårt ansvar och sluter den cirkel som påbörjades på 1970-talet. Vi har haft gott om tid att förbereda den radiologiska rivningen. Jag tycker att vi har en stark ansökan och jag ser fram emot att få den prövad, säger BKAB:s VD Åsa Carlson.

Det mediala intresset för rivningen är stort, både i riks- och lokalmedia. Inte bara för den kommande domstolsförhandlingen. Utan även för bygglovsansökan om ett nytt mellanlager för det lågaktiva avfallet, och som lämnades in i oktober.

- Strategin med att mellanlagra det aktiva avfallet är en förutsättning för att vi ska kunna riva anläggningen i närtid. Alternativet hade varit att låta kärnkraftverket stå till 2040-talet då alla slutförvarsanläggningar står klara, säger Åsa Carlson.

- Tack vare att vi nu har mellanlager för låg- och medelaktivt avfall, kan vi lättare hantera avfalls- och rivningslogistiken och vi kan få en friklassad anläggning tio år tidigare. Avfallet som vi har i respektive mellanlager, kan sedan tömmas och transporteras till respektive slutförvar på kortast möjliga tid.

Ni vill ha ett permanent bygglov trots att Kävlinge kommun helst vill se ett slutdatum. Varför då?

- Rivningen av Barsebäcksverket ska samordnas och synkas med övriga kärntekniska anläggningar och de slutförvar som nu är inne i tillståndsprocesser. Sammantaget handlar det om ett av de största industriprojekten som genomförts i Sverige och som sträcker sig över flera decennier.

- Plan- och Bygglagen medger endast 5 år för tillfälligt bygglov, med viss möjlighet till ytterligare fem års förlängning. Det är otillräckligt för våra långsiktiga behov och de beroenden som vi har i det nationella projektet.

Finns det någon risk för att mellanlagren kommer att bli permanenta?

- Nej, det finns det inte. Det svenska systemet för att ta hand om kärnkraftens avfall bygger på ett centralt slutförvar i berggrund. Barsebäcksverket har inte förutsättningarna för att godkännas som slutförvar, och det finns inget stöd i lagen för en sådan lösning. Så snart slutförvarsanläggningarna står klara, och avfallet är överfört dit, ska mellanlagren rivas, säger Åsa Carlson.

Kan du förstå kommunens oro, med tanke på den osäkerhet som finns när slutförvarsanläggningarna ska vara klara?

- Kommunens representanter behöver inte känna någon oro. Det kommer inte att slutförvaras något radioaktivt avfall inom kommungränsen. Osäkerheten vad gäller tidplaner handlar snarare om den transparens som samhället förväntar sig när det gäller det nationella projektet. Det tycker vi är rimligt även om alla tillstånds- och beslutsprocesser riskerar att dra ut på tiden, betonar Åsa Carlson.

Vad kommer marken att användas till när kärnkraftverket är borta och marken friklassad?

- Vi ska riva ett kärnkraftverk och vi har fullt fokus på det. Det ligger både i vårt och samhällets intresse att vi genomför rivningen på ett säkert och ansvarsfullt sätt – inte så snabbt som möjligt.

- Markens framtida användning får vi återkomma till. Det finns många förslag. Det som väger tyngst är kanske att Energimyndigheten förklarat området som riksintresse för ny elproduktion. Det är logiskt eftersom det råder brist på elproduktion i södra Sverige. Men som sagt – vi är inte där än, förklarar Åsa Carlson.

Kävlinge kommun planerar att bygga en sjöstad, och vill därför att området ska återställas till nivån Känslig markanvändning? Varför kan ni inte ställa upp på det?

- Marken på Barsebäcksverkets anläggningsområde är konstgjord, vårt uppdrag är att färdigställa området till industrimark. Det finns inget i de arbeten som ska genomföras under och efter rivning som omöjliggör annan markanvändning längre fram, om det behovet skulle uppstå, förklarar Åsa Carlson.

Ni planerar att fylla igen hålrummen efter kärnkraftverket med betong. Varför måste ni göra det?

- Hålrummen under reaktorerna behöver fyllas igen för att möjliggöra framtida markanvändning, oavsett användning. Vi ämnar använda betongen från friklassade byggnader.

Betongen kommer att vara sanerad och kontrollerad, och kommer att hanteras i enlighet med gällande krav.

När tror du att Barsebäcks-området kommer att vara helt friklassat och helt fritt från radioaktivt avfall?

- Vi kommer att friklassa delar av området inför den konventionella rivningen av anläggningen. Med undantag för området där mellanlagren ligger. Det aktiva avfallet som ska mellanlagras kan forslas bort så snart slutförvaren är färdigbyggda enligt de tidplaner som Svensk Kärnbränslehantering arbetar efter, säger Åsa Carlson.

Slutförvaret för det lågaktiva avfallet, kommer enligt plan att stå klart runt 2030, alltså i takt med vårt projekt. Slutförvaret för det högaktiva avfallet kan enligt preliminär tidplan stå klart runt 2045.

För mer information:
Maria Taranger, kommunikationsansvarig BKAB, 070-682 51 05
Torbjörn Larsson, press officer Uniper Sverige, 070-637 32 77

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2020-06-29
Kan svenskar skilja på Work Management och Projektledning? Lerbergs Entreprenad väljer Leica Geosystems för tryggheten och tekniken
2020-06-26
Spaljisten lägger en stororder till Automationsteknik Veldi Kompetens får ärofyllt uppdrag - utbildar medarbetare inom Volvo​Granngårdarna beställde likadana Volvo hjullastare till lantbruketFortum Recycling and Waste har i dagarna lanserat sin nya tjänst IndustriserviceBlueJeans maximerar "arbeta hemifrån"-upplevelsen med säkert samarbete över video på stor skalaUtsläpp från industrin blir plastFord of Europe och DEFA ingår avtal – smarta laddlösningar genom FordFrån 300 till 450 snabbladdstationer för elbilar på två år
2020-06-25
EdmoLift fortsätter att leverera truckbord till Mitsubishi Logisnext Sweden!ABB presenterar industrilösning för trådlös tillståndsövervakning av roterande utrustningUtsläpp från industrin blir plast
2020-06-24
Rörlaserskärning – kompetens och kapacitet i världsklass Volvo befäster förstaplatsen som mest valda tjänstebilEfterlängtade monteringspastor - nu inom specialsortimentet GLEITMOAnimation av flerkanalig kontrollenhet med möjlighet till IO-Link Grundläggande faktorer för produktionseffektiviteten. CEVT kapar utvecklingstiden med 80% med hjälp av Ansys SPEOS
2020-06-23
Årets Hållbara Leverantör, 2019Sortimo lanserar mobil depå för att underlätta byggarbetarens arbetsdag​Hos Swecon snurrar hjulen fortfarandeLösningar för effektiv konstruktion av kopplingsskåpNya, slitstarka keramiska styr- och stödbultar nu tillgängliga från norelem Interroll och Modumaq ger maximal mångsidighet för Arvato Så kan ni mildra effekten av Corona på er försörjningskedjaVad bör du göra när hemmaarbete blir ett fenomen och risken för cyberattacker ökar?Solkompaniet växer med solelboomen
2020-06-22
Nu erbjuder Högskolan Väst fler korta kurser för industrin​DAF introducerar XF Unity EditionVågar man ansöka om omställningsstöd?​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringenSchneider Electric levererar säkerhetslösningar till prestigeprojektet
2020-06-18
S-Rental blir en del av KH-Koneet GroupAGILOX Autonomous Mobile Robots sparar väsentliga kostnader genom Artificial Swarm IntelligenceSOTI gör företags IoT-ägande enklare med nytt enhetsstödVeeam visar hur de hjälper verksamheter att ta sina molndatastrategier till nya nivåer på VeeamON 2020 Logistik finns överallt - oavsett om du är logistiker eller inte Vindkraftsparken i Sunne tas i drift lagom till midsommarHär utvecklas nästa generations 5G-nät Henrik Johannesson ny styrelseordförande för Eurobattery MineralsNominera en gruvinnovation till Swedish Mining Innovation Award 2020
2020-06-17
Stor amerikansk efterfrågan på tråddetaljer i medicinsk utrustningMOTOMAN MH900Elfordon skapar nya risker för landets verkstäderSafe Control Materialteknik utökar sin ackreditering med två nya metoderAdvanced Engineering flyttar till våren 2021Ny VD på ELKO - Peter Wotz tar över från 1 juli Reviderad standard för bränslecellerFörnyat avtal resulterar i minskade utsläpp om 6 500 ton koldioxid årligenLEJS – Animation av elektrisk linjärenhet med korta cykeltiderMartin & Servera inför strategisk ruttplanering för optimerade transporter – tar hjälp av DescartesSäkra lasten lätt, snabbt och säkert med ErgolashWibax rengör för maximal produktionskapacitet på SunpineÅTERHÄMTNINGEN DRÖJER FÖR KEMI- OCH PLAST- OCH GUMMIINDUSTRINWibax fortsätter jobba för ett fossilfritt Sverige
2020-06-16
EDMOLIFT TILLKÄNNAGER NYTT DIGITALT KONCEPTPumpen som först skär sönder och sedan pumpar iväg, Netzsch såklart.Stålproduktionen minskade i majKonditionsanalys – Vad gäller egentligen?Framtidstron i handeln på väg tillbaka efter coronarasetSommarens största järnvägsarbeten – för punktligare tågresor
Annonser