SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Easee avslutar rättprocessen i Sverige

Rättslig tvist om försäljningsförbud avslutas
Easee offentliggör beslutet att avsluta den rättsliga processen mot den svenska tillsynsmyndigheten Elsäkerhetsverket, angående försäljningsförbudet av produkterna Home och Charge i Sverige.

- Rättegången handlade inte om produkternas säkerhet. Vårt beslut att lägga ner rättegången är strategiskt; vi vill prioritera säkerheten, säkerställa efterlevnad av myndigheternas krav och prioritera dialog, säger tillfällig VD för Easee, Erik Færevaag.

Den 14 mars 2023 stoppade Elsäkerhetsverket försäljningen av produkterna Home och Charge.

Samtidigt framfördes ett krav om åtgärder för de redan installerade laddarna i landet.

När Elsäkerhetsverket fattade sitt beslut om försäljningsförbudet, motiverade de det med att produkten inte uppfyllde kraven i relevanta standarder vid tidpunkten för lanseringen på marknaden.

Easee tog ärendet till domstolen, och den svenska förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till om försäljningsförbudet och åtgärdskravet var berättigat eller inte.

Ofullständig dokumentation
Easee erkänner att den tekniska dokumentationen för Easee Home och Easee Charge inte var tillräckligt på plats när produkterna släpptes på marknaden, och att märkning och överensstämmelseförklaringen inte uppfyllde de formella kraven enligt standarderna. - Vi önskar att erkänna Elsäkerhetsverkets arbete med att upprätthålla branschstandarder och konsumentsäkerhet. De har identifierat tydliga områden för förbättringar, och för oss har detta varit en viktig lärdom, säger Lene Kristin Wilhelmsen, Chief Governance Officer på Easee.

Det installerade laddarna
Parallellt med rättsprocessen har Easee behövt presentera en åtgärdsplan för Elsäkerhetsverket. - Easee har genomfört omfattande tester av laddboxarna och uppdaterat den tekniska dokumentationen i samråd med oberoende och ackrediterade testlaboratorier. Den nya tekniska dokumentationen, överensstämmelseförklaringen och märkningen av laddarna uppfyller nu de formella kraven, säger Færevaag.

Easee lämnade in sin åtgärdsplan före tidsfristen den 14 mars 2024 och väntar nu på återkoppling. - Vi vill åtgärda de brister som Elsäkerhetsverket pekade på i sitt ursprungliga beslut. Samtidigt har vi begärt vägledning om de inte skulle vara nöjda med den metod vi använder för att visa att vi uppfyller branschkraven, säger Wilhelmsen.

Grönt ljus från Schweiz
Flera länder valde att genomföra sina egna undersökningar av Easee Home och Easee Charge som en följd av försäljningsförbudet i Sverige. Den 14 mars 2024 godkände Schweiz den uppdaterade tekniska dokumentationen. - Vi har varit proaktiva i dialogen med andra länder och delat uppdaterade tester och dokument. Detta kunde vi se resultatet av i Schweiz förra veckan, säger Færevaag.

I Schweiz läggs stor vikt vid testrapporterna och uttalanden från oberoende experter, inklusive från det ackrediterade testlaboratoriet TÜV SÜD. Uttalandena bekräftar att laddboxarna är säkra och att dokumentationen visar detta.

Andra länder har valt att avvakta utfallet av den svenska rättegången innan de fattar beslut om eventuellt försäljningsförbud. - Vi har informerat relevanta myndigheter om att vi kommer att dra tillbaka rättegången i Sverige.

Nu fokuserar vi på att hitta bra lösningar tillsammans med dem, våra partners och branschen, säger Færevaag.

Ett intensivt år
Försäljningsförbudet i Sverige hade stora konsekvenser för Easee, vilket ledde till att företaget var tvunget att minska personalstyrkan med flera hundra anställda i augusti 2023. Samma månad lanserade företaget sin första produkt i den nya produktlinjen, Charge Lite.

Kjetil Næsje, styrelseordförande på Easee, berättar att det senaste året har varit krävande.

- Det senaste året har varit intensivt med stora förändringar och förbättringsarbete. Samtidigt har företaget lyckats lägga ner stora resurser på att få nya produkter på marknaden. Det säger något om styrkan i denna organisation. Nu önskar vi att se framåt.

Erik Færevaag tillträdde rollen som tillfällig VD i oktober 2023. - Då blev första prioritet att få företaget på rätt kurs igen, och det har vi lyckats med, tack vare de anställda, bra samarbetspartners och investerare som har stor tro på både människorna och produkterna, säger Næsje.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-08
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
2024-04-04
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
2024-04-03
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
2024-04-02
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
2024-03-29
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet