SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Efterfrågar tydlighet kring digital transformation

Anpassningen av avancerade lösningar
En undersökning från IFS visar att över tre av tio (31 procent) olje- och gasföretag världen över anser att två av de främsta incitamenten till att ställa krav på mjukvarusystem är att det skulle leda till förbättrad integration och ett områdesöverskridande samarbete. Samtidigt efterfrågar 30 procent förbättrad projektledning, 29 procent förbättrad resurshantering genom produktionscykeln och 29 procent effektivare drift.

IFS har undersökt över 600 seniora beslutsfattare på stora energibolag i Frankrike, Australien, Japan, Norden, USA, Storbritannien och Mellanöstern, gällande deras syn på sin digitala transformation – också i förhållande till ökande hållbarhetskrav. Studien fann även att bland organisationer med uppsatta hållbarhetsmål, vill 44 procent investera i mer energieffektiva tillgångar och infrastruktur, för att uppfylla dessa mål.

Några exempel på hinder till en digital transformation hos dessa företag listas nedan:

• Uppemot tre av tio (29 procent) anser att det främsta hindret för digital anpassning är oförmågan att mäta investeringars exakta värde under tiden den digitala transformationen sker.
• Organisationer behöver, och önskar, mer tydlighet kring vad dessa lösningar kommer att generera i. I undersökningen anser 79 procent att det är viktigt att företagets programvara har förmågan att ställa in och mäta kritiska nyckeltal, såsom nyckeltal för att förbättra utnyttjandet av resurser (34 procent), förlänga tillgångarnas livslängd (30 procent) och öka tillgångarnas tillförlitlighet (28 procent).
• I undersökningen var det 26 procent som lyfte fram en avsaknad av tydlighet kring vilka resurser och kompetenser företaget var i behov av. Nästintill en fjärdedel (24 procent) nämner även en upplevd brist på konsensus av prioriteringar hos ledningen.

Nedan listas några exempel på hur företagen ser på anpassningen av avancerade lösningar för underhåll och service:

• Mer än en tredjedel av organisationerna (37 procent) menar att den digitala transformation som skulle att ha störst inverkan på deras resultat är strategier för underhåll och service.
• Med tanke på den press energisektorn är under, är den viktigaste nyckeln de verktyg som maximerar drifttiden och ökar effektiviteten genom förbättrad hantering av energibolagens tillgångar.
• Gällande digital transformation anser 38 procent att hållbar energi har störst inverkan på deras företag, följt av nya affärsmodeller och strategi för hantering av tillgångar - underhåll och service (båda 37 procent).

Ny teknik är en drivande faktor i den digitala omställningen

• Inom energisektorn finns även en stark efterfrågan på framväxande, innovativ teknik. 72 procent uppmärksammar vikten av dataanalys; 70 procent hänvisar till virtuella assistenter och 69 procent till Internet of Things (IoT).
• I dagsläget är företagen med störst sannolikhet villiga att fokusera på teknik som förbättrar kundupplevelser (20 procent). Uppemot tre av tio är redan i utvecklingsstadiet för att automatisera kundupplevelser och 26 procent har redan anammat detta och förstår värdet av det.

– Denna undersökning avslöjar hur energi- och allmännyttiga organisationer hålls tillbaka från att gå framåt med digital transformation, på grund av oförmågan att definiera och mäta hur de ska få avkastning på sina investeringar i ny teknik, förklarar Carol Johnston, VP Energy, Utilities and Resources på IFS. Företag inom energisektorn är ofta mycket riskvilliga och måste ofta hantera tillsynsmyndigheter och andra intressenter som kräver bevis på avkastning. Oförmågan att sätta kvantifierbara siffror på vad de kommer att få för sina utgifter och när, hindrar dem därför från att gå vidare med sin digitala transformation.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-09-25
Ett enklare sätt att böja plåtPrecision i varje skär och böjTruckutbildning för företagSolcellsmontörerna väljer infästning av högsta kvalitetDags för höstens roligaste skolutmaning
2023-09-22
Optimera ytjämnheten Volvos nya slaggskopa är redo för heta uppgifterTotalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbransch
2023-09-21
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
2023-09-20
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
2023-09-19
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso