SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Energiföretagen välkomnar civilplikt

Inom elförsörjningen
Energiföretagen Sverige välkomnar Svenska kraftnäts regeringsuppdrag om civilplikt inom elförsörjningen. Stärkt reparationsberedskap behövs skyndsamt, då säkerhetsläget är allvarligt och kan förvärras. Behovet av handling för att kunna fortsätta verksamheten i samband med ett väpnat angrepp är därför stort, samtidigt som tillgängliga resurser behöver förvaltas effektivt.

Svenska kraftnät har analyserat nuläget och identifierat ett behov av minst 6 000 personer för att stärka elförsörjningen i att hantera det ökade behovet av insatser under en kris och höjd beredskap. Energiföretagen instämmer i Svenska kraftnäts slutsats att det är nödvändigt med en långsiktig försörjningsplan av personal inom hela energisektorn förutom det snabbspår av civilpliktiga inom elförsörjningens som nu föreslås.

– Energibranschen i Sverige är avgörande för att Sverige ska klara reparationsförmåga och behov av återuppbyggnad och nybyggnation i större kriser. Elektrifieringen av samhället gör dessutom att energisektorn växer kraftigt. Det innebär att det krävs hög kompetens, ny kompetens och nya perspektiv. Vi behöver fler människor som gör jobbet, både nu och framöver, säger Emma Johansson som är ansvarig för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen.

Några medskick inför fortsättningen
Energiföretagen välkomnar många delar i Svenska kraftnäts redovisning och ger några kommentarer:

• Det är viktigt med aktörernas pågående och planerade arbete för att stärka den civila beredskapen och att återaktivering av civilplikten ses som ett välkommet komplement.
• Principen att aktörerna även fortsättningsvis krigsplacerar personal i verksamheter under allmän tjänsteplikt behöver tydliggöras.
• På längre sikt bör det analyseras om civilplikt är lämpligare än allmän tjänsteplikt som form, även för privata företag.
• Överväg om kostnaderna för civilpliktsutbildningarna bör finansieras separat istället för med elberedskapsanslaget, som bör användas för aktörernas beredskapsåtgärder.
• Kostnader som införandet av civilplikt innebär för privata företag behöver analyseras, till exempel direkta och indirekta kostnader för nödvändiga kontinuerliga utbildning.
• Förebyggande skydd av anläggningar behöver beaktas i arbetet med civil beredskap.
• På sikt behöver civilplikten breddas till hela energibranschen och andra yrken som stödjer och skyddar verksamheter.

Översiktlig tidplan framöver
Ärendet bereds nu vidare och ska slutredovisas av Svenska kraftnät den 29 mars i år. Snabbspåret ska sedan stegvis genomföras åren 2025 till 2028, där det förberedande arbetet för det nya civilpliktsuppdraget sker under 2024–2025. Ytterligare resurser ska tas i anspråk, bland annat för identifiering och utredning av individer, under perioden 2025–2028 tills uppdraget är slutfört. Myndigheten Svenska Kraftnät behöver även ta höjd för ett eventuellt återinförande av civilplikt med mönstring och grundutbildning på längre sikt.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN