SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Enviro har erhållit 53 MSEK i ersättning

Hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget
• Scandinavian Enviro Systems (publ) ("Enviro" eller "Bolaget") har idag erhållit en första ersättning för upparbetade kostnader kopplade till anläggningen i Uddevalla. Ersättningen har betalats ut av det joint venture-bolag som Enviro bildat ihop med Antin Infrastructure Partners.

• I denna första omgång ersätts Enviro med totalt 53 MSEK varav 26,5 MSEK i form av kontanter och 26,5 MSEK i form av aktier i joint venture-bolaget.

• Så som tidigare kommunicerats har Enviro över tid rätt att köpa in sig i joint venture-bolaget till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent. Enviro avser uttnyttja denna rätt full ut.

Ersättningen omfattar en del av de kostnader som Enviro haft för att etablera den fullskaliga återvinningsanläggningen för uttjänta däck i Uddevalla och Enviro kommer att erhålla ytterligare ersättningar för dessa kostnader. Byggnationen av anläggningen i Uddevalla inleddes förra veckan.

Förutom den kontanta ersättningen om 26,5 MSEK har Enviro också erhållit aktier i joint venture-bolaget. Enviros ägarandel i joint venture-bolaget kommer att skifta i takt med att joint venture-bolaget kapitaliseras men Enviro har en rätt att över tid köpa in sig till en ägarandel som i slutändan motsvarar cirka 30 procent.

Joint venture-bolaget blir världens första storskaliga däckåtervinningsbolag och kombinerar Enviros unika patenterade teknologi för att uttvinna kimrök och pyrolysolja från uttjänta däck med Antins expertis inom utveckling och uppskalning av framtida infrastrukturplattformar. Fram till 2030 planerar joint venture-bolaget att uppföra anläggningar över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck. Enviro och Antin Infrastructure NextGen fund har sedan tidigare kommit överens om en plan för att finansiera uppförandet av anläggningarna.

Så som tidigare kommuncierats kommer Enviro att erhålla intäkter genom såväl serviceavgifter som resultatbaserad ersättning baserad på respektive anläggnings lönsamhet samtidigt som bolaget får möjlighet att bygga upp långsiktiga värden genom delägande i joint venture-bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Emilson, vd Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com
Mårten Wikforss, IR-ansvarig Enviro, +46 (0)705-59 11 49, marten.wikforss@envirosystems.se

FNCA Sweden AB är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Frihamnen 16B, 417 70 Göteborg
info@envirosystems.se
envirosystems.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-15
Ny era av skärmaskinerSolcellsmätning och framtidens mätverktygHöj ribban med UGIMA®-XSlitsad U-formad genomföringVälj rätt tätningssats för din hydraulcylinder
2024-04-12
Varför långsammare stubbfräsar är bättre Tuffa miljöer kräver tuffa märkningarVikten av rätt montering och kapsling av chipÅtervinn dina använda blybatterierNYHET - Blixtljus 1570884
2024-04-11
Boxon i förarsätet Ständig incidenthante­ring och dåligt samarbete Kvantgenombrott 5G-router med inbyggt SIM-kortTransportfirma leder MC-återförsäljare till Europa
2024-04-10
4 fördelar med Maskinera auktionsförsäljningFördelar och funktioner för det nya vajersystemetSeiferts avfuktareNy STIHL produktions­anläggning i RumänienDåligt förberedda och övermodiga
2024-04-09
Upptäcka blixtsnabbt av­vikelser i era mätresultatTotal kabel- och kabelkedjelösningProblemfria timmar i nya hybridgrävarenLesjöfors först med SBTi-godkända klimatmålNytt från HEIDENHAIN