SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Förbättrad effektivitet i nätverk

För rening av avloppsvatten i Nederländerna
WEG levererar två motorer för storskalig uppgradering av avloppspumpar vid tre av Brabantse Deltas pumpstationer i norra Brabant.

En femtedel av Nederländernas totala yta består av vatten. Föga förvånande finns det cirka 116 000 km vattenledningar som förbinder landets omfattande vattennät. Så här arbetade den globala elmotortillverkaren WEG tillsammans med pumpspecialisten Pentair för att uppgradera och bygga ut pumparna bid Brabantse Deltas pumpstationer för avloppsvatten.

Avloppsvattenindustrin spelar en avgörande roll för att säkerställa att vattenresurserna förblir rena och hälsosamma. För att göra detta förlitar sig branschen på tillförlitlig och effektiv pumputrustning för avloppsvatten. Kärnan i transportnätet för avloppsvatten är de stora industripumparna som ser till att avloppsvattnet transporteras från en plats till en annan. Detta är en kritisk process eftersom den ger tryck i rörledningen för att upprätthålla flödet.

Det är därför viktigt att hålla pumparna och annan utrustning i gott skick, så att avloppssystemet kan fungera effektivt och ändamålsenligt. Om en pump skulle gå sönder minskar kapaciteten avsevärt, vilket påverkar både industrin och hushållen.

Bekämpning av driftstopp
Brabantse Deltas avloppsledning, som går från Moerdijk industriområde till reningsverket i Bath, är cirka 60 km lång - vilket gör ledningen till en av de största i Nederländerna. Vattnet transporteras via huvudledningen till reningsverket, där upp till 20 miljoner liter avloppsvatten renas per timme.

De befintliga pumparna vid tre pumpstationer längs detta nätverk var över 50 år gamla och hade därmed nått slutet av sin livslängd. Dessa pumpar installerades i början av 70-talet, ungefär samtidigt som avloppssystemen byggdes med tryckrör.

Dessutom stod de gamla pumparna regelbundet stilla på grund av igensättning orsakad av icke-lösliga fibrer. Mängden icke-lösliga fibrer som hamnar i avloppsvattensystemet ökar varje år, vilket också var en av anledningarna till att se över systemet.

Förbättrad effektivitet och ökad kapacitet
Pentair, som är en av världens mest kända pumpleverantörer, fick i uppdrag av GMB Water Quality & Installations att byta ut sex gamla, ineffektiva pumpar samt lägga till ytterligare fyra pumpar för att öka kapaciteten. Förutom mångmiljonkontraktet för leverans av tio Pentair Fairbanks Nijhuis avloppspumpar för uppgradering av avloppssystemet, tilldelades företaget också ett långsiktigt underhållskontrakt av vattenmyndigheten.

Eftersom de befintliga pumparna var av ett annat märke var man tvungen att skräddarsy de nya pumparna för att de skulle passa in i den befintliga installationen. Pentair Fairbanks Nijhuis pumpar har ett mycket brett driftområde, där pumparnas kapacitet varierar från 2.000 m3 per timme vid torrt väder till 20.000 m3 vid regn. Pumparnas prestanda är utmärkta under alla förhållanden, så dräneringskapaciteten är garanterad vid alla tillfällen.

Företaget vände sig till sin långsiktiga partner, WEG, för att leverera elmotorerna till pumparna. Hållbarhet var ett viktigt mål för projektet och ingenjörerna ville åstadkomma en betydande effektivitetsökning jämfört med den gamla utrustningen.

Lågspänningsmotorerna var från WEG’s W50, MGR och MGW serier. Totalt levererades tio motorer till detta omfattande projekt. WEG-motorerna valdes på grund av den utmärkta prestandan samt för att de uppfyller de strikta effektivitets- och säkerhetskriterierna inom industrin. Motorerna har kompakt design och hög prestanda, samtidigt som deras robusta ramar säkerställer låga vibrationsnivåer.

"Vi har samarbetat med Pentair sedan 2002 - det år då WEG Nederländerna först etablerades", förklarar Martijn Brinks, kommersiell filialchef på WEG Nederländerna. Eftersom vi har etablerat en utmärkt arbetsrelation med Pentair under många år kunde vi med tillförsikt hantera alla tekniska svårigheter som uppstod under projektets gång.

"Eftersom pumpstationerna för avloppsvatten behövde vara i drift under renoveringen genomfördes projektet i etapper. Våra motorer har installerats sedan slutet av 2021 och kunden har sett betydande energieffektivitetsvinster."

"Projektet hade två stora utmaningar som vi var tvungna att ta itu med, förklarar Edwin Wolterink, projektledare på Pentair. "Den ena var igensättningsproblemet i de två avloppspumpstationerna och den andra utmaningen var det höga kravet på effektivitet för att driva avloppspumpstationen på det mest energivänliga sättet.

"Som svar på detta utrustades avloppspumpstationerna med impellrar som inte sätter igen, vilket reducerade stilleståndstiden till ett minimum. WEG:s energieffektiva motorer bidrog definitivt till att vi kunde leverera de högeffektiva system som var nödvändiga för att klara det här projektet."

Tack vare det effektiva samarbetet mellan Pentair och WEG kommer de nya pumparna i Roosendaal, Bergen op Zoom och Bath att fungera tillförlitligt och effektivt i årtionden framöver.

För mer information on WEG’s elmotorer och industriutrustning för vattensektor, besök hemsidan eller kontakta en specialist idag.

Kontakter för ytterligare information: Anders Nazell
Box 27, 435 21 Mölnlycke Besök: Designvägen 5, 435 33 Mölnlycke Göteborg – Västra Götaland/Sverige
www: www.weg.net
e-post: info-se@weg.net

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-08
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
2024-04-04
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
2024-04-03
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
2024-04-02
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
2024-03-29
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet