SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Förbättrar ergonomi och produktivitet

Inom labbutrustning
Idag använder sig kliniska forskningslabb av ett stort antal automatiserade verktyg för att utföra vitala uppgifter, så som storskaliga centrifuger, höghastighetsvätskeprovtagningssystem, förvaringskylar och
annan utrustning. Tillväxten på marknaden för dessa typer av system är signifikant, den globala marknaden för labbautomatisering förväntas nå 7,1 miljarder dollar år 2028 med en årlig tillväxttakt på 5,8 % under perioden.

Med anledning av detta ser sig ledande designingenjörer inom medicinsk utrustning om efter sätt att förbättra effektivitet och ergonomi i sina system. Ett sätt att göra detta ör att dra nytta av den senaste tekniken inom lås, spärrar och positionskontroll, exempelvis vridspärrar, elektroniska access-system samt motvikts- och spärrgångjärn för att förbättra prestandan i systemen som används i dagens hektiska labbmiljöer.

Tillväxt på marknaden för labbautomation
Tillväxten på marknaden inom labbautomation omfattar ett brett utbud av maskiner i olika utföranden och storlekar. Ett exempel gällande högvolymshematologianalysatorer visar en CAGR på 6,06 % till år 2032, vilken drivs av flera faktorer såsom framsteg inom områden av genetiska behandlingar, stamcellsforskning och proteomik.2

Tillväxten visar en signifikant ökning såväl i antalet utrustningar i dagens labb som i utrustningarnas storlek. Tidigare var bloadanalysutrustning och centrifuger oftast i bordsstorlek. Nyare system har golvmodeller med kapacitet att behandla dussintals eller hundratals prover i timmen.

Kyllagringssystem har också blivit betydligt större och närmar sig nu industriell storlek. Temperaturerna
övervakas och kontrolleras noga för att skydda de vitala prover och biologiska material som förvaras.

Att tänka på vid val av accesskontrollutrustning
När storleken på labbautomationssystemen ökar kan industridesigners säkerställa att deras system används med ergonomisk effektivitet genom att välja välbyggda accesskontrollenheter. Dessa system kräver accesskontrollenheter med förbättrade låsegenskaper för att se till att lock på stora utrustningsenheter låsas på ett säkert sätt. Detta är särskilt viktigt för maskiner med rörliga delar, såsom centrifuger som rör sig i höga hastigheter med större risk för vibrationer som kan orsaka att låsanordningar öppnas oavsiktligt.

Dagens ledande leverantörer av accesskontrollutrustning erbjuder ett stort sortiment av låsutföranden, funktioner och komplexitet. Valet av rätt låsutrustning styrs av faktorer som användningsområde, säkerhetskrav, användarvänlighet och andra ergonomiska överväganden. Från enkla kamlås som säkrar en accesspanel till kompressionslås som skapar en klämkraft mellan två ytor, låsen har utvecklats för ett stort antal användningsområden.

En typ av lås som ger ett säkert utförande för labbautomationssystem är vridspärrar, en enkel men briljant och hållbar mekanism. Den används vanligtvis till dörrar och luckor på heavy-duty utrustning och fordon och kombinerar säkerheten i rotationsverkan med bekvämligheten från tryck-för-att-stänga-mekanism, enkel installation, låg stängningskraft och låsning med en åtsittande, säker passform.

Mekaniska och elektroniska låssystem finns dessutom med speciella buller- och vibrationsdämpande egenskaper, vilket gör att låset inte påverkas av vibrationer från labbutrustningen.

Accesskontrollenhter som vridspärrar kan användas med elektroniska låssystem för förbättrad säkerhet och access-spårning. Elektroniska lås är konstruerade för att försäkra användarna om att deras enheter är säkra. Lika värdefullt är att ett stort antal tillval för accessåtkomst är möjliga – knappsatser, RFID-kort och digitala nycklar som används i smartphones med Bluetooth-aktivering – för ökad mångsidighet, bekvämlighet och säkerhet.

Den förhöjda säkerheten kan också säkerställas genom integrerad spårning, där det automatiskt registreras vilka labbmedarbetare som låser upp de elektroniska låsen, när panelerna har öppnats och stängts. Detta ger stöd åt ett antal att hantera ett antal uppgifter inom labbautomation.

Att spåra när en centrifug eller ett analysverktyg har öppnats och stängts och av vilken medarbetare kan exempelvis underlätta dokumenteringsarbetet i labbprojekt genom realtidsinformation för hantering av arbetsflöden och kostnadsfördelning. Att spåra när och hur ofta dörren till ett kylskåp för förvaring av prover öppnas är ett annat exempel. Om en kylskåpsdörr öppnas och stängs upprepade gånger kan innertemperaturen överstiga den nivå som krävs för att upprätthålla rätt biologisk kvalitet i materialet som förvaras. För att lösa problemet kan smarta elektroniska lås programmeras till att förbli låsta tills rätt temperaturvärde har uppnåtts.

Livslängd och "touchpoint"-egenskaper är ytterligare två överväganden som labbautomationssystemdesigners bör göra i valet av låssystem. Ledande leverantörer av accesskontrollsystem har konstruerat och tillverkade sina produkter för lång livslängd och tusentals öppna- och-stäng-cykler.

De säkerställer även att när en panel är stängd och låst ges användaren fysisk och auditiv feedback, vilket tydliggör att en panel är säkert låst. Användaren kommer både att höra och känna att låset är låst helt och på ett säkert sätt; dessa subtila återkopplingsfunktioner kan bidra till kvalitets- och prestationsförbättring som
användarna får i sin dagliga användning av labbutrustningen.

Bedömning av positionskontrollenheter

Ergonomi är en kritisk fråga för många labbdesigners som lägger stor vikt vid att konstruera för säkerhet, komfort och produktivitet för forskare och labbtekniker.3 Med övergången från bordstora till golvmodeller för centrifuger och andra system har även utrustningarnas accesspaneler blivit tyngre.

Panelerna öppnas och stängs ett stort antal gånger under varje arbetspass och labbteknikerna kan hantera flera maskiner på sin avdelning. Dessa tyngre paneler behöver fortsatt kunna öppnas på ett säkert sätt medan prover tas in och ut från maskinerna.

Som en lösning på problemen kan positionsgångjärn möjliggöra fina, välkonstruerade lösningar som kräver minimal ansträngning för att öppna och stänga de tunga panelerna och förbättrar ergonomin för labbteknikerna.

Motviktsgångjärn är en beprövad och effektiv lösning. Dessa neutraliserar vikten från de tunga panelerna genom att motverka gravitationskraften, vilket gör att ett tungt lock kan lyftas med minimal arbetsansträngning under hela momentet. De håller också locket säkert i alla lägen, även om operatören släpper taget.

Till vissa tunga användningsområden, såsom dörrarna på stadsjeepar, används gasfjädrar för att möjliggöra smidig öppning och för att hålla dörrarna öppna under användning. Motviktsgångjärn har dock mycket längre livslängd än gasfjädrar, och möjliggör tusentals öppna-stänga cykler utan att prestandan försämras. Pålitlig, långvarig prestanda ökar också säkerheten för labbpersonal genom säkerställande i att tunga paneler inte plötsligt stängs med teknikerna arbetar.

Rätt gångjärn kan ge ett subtilt men ändå viktigt bidrag till att förbättra laboratoriepersonalens ergonomi. I högvolymslabb med flera maskiner som har prover och biologiskt material som tas in och ut upprepade gånger innebär möjligheten att öppna och stänga utrustningslocken praktiskt taget utan ansträngning att en källa till repetitiva fysiska påfrestningar tas bort. Och eftersom motviktsgångjärn håller panelen helt öppen medan teknikerna utför sina arbetsuppgifter behöver de inte längre hålla panelen med en hand eller oroa sig för att den plötsligt ska fällas ner eller stängas.

De flesta labbautomationssystem har platta videomonitorer som numera vanligtvis är konfigurerade som pekskärmskontroller. Vissa pekskärmar är monteradedirekt i systemet medan andra monteras utvändigt. För att fungera effektivt behöver skärmarnas läge kunna justeras enkelt och samtidigt hålla sig i rätt läge när de används.

För dessa användningsområden möjliggör monitorfästen med integrerat konstant vridmoment enkel och effektiv övervakning. Gångjärn med konstant vridmoment använder konstruerad friktion för att ge ett specifikt motstånd mot rörelser. De gör det möjligt att ställa in en skärm i valfri vinkel med en enkel justering, som skärmen sedan håller tills den flyttas igen.

Förbättrad designestetik
Dagens ledande tillverkare av access- och positionskontroll investerar i mer än bara enhetsprestanda —de inkluderar även uppdaterade designfunktioner, såsom olika ytbehandlingar, dolda gångjärnsdesigner och högteknologiska förpackningar så att de passar in i den avancerade, toppmoderna estetik som många tillverkare av labbautomationssystem eftersträvar.

Att integrera positionskontroll och elektroniska access-system i utformningen av automationssystem kan hjälpa tillverkarna att sitt varumärke. Särskiljande touchpoint-egenskaper — lättanvänd, säker stängning, elektroniska låsmekanismer och förbättrad ergonomi — kan öka attraktionskraften hos företagets produktlinje.

Tillverkare av accesshårdvara fortsätter att utöka sina sortiment med ny teknik, funktionalitet och material som förhöjer användarnas touch-point-upplevelser och förbättrar ergonomin. Genom tidigare och mer komplett konsultation med access- och positionskontroll-leverantörer kan labbautomationssystem-tillverkare dra nytta av insikter och rekommendationer på sätt att förbättra produktiviteten i dagens högautomatiserade forskningslabb.

www.southco.com

Southco Manufacturing Limited
Touch Point
Wainwright Road
Warndon, Worcester WR49FA
UK
Ulrike STURMAN
Telefon: +44 (0)1905 346567
Fax: +44 (0)1905 346501
usturman@southco.com

Southco Manufacturing Limited
Touch Point
Wainwright Road
Warndon, Worcester WR49FA
UK
Florrie Tingle
Telefon: +44 (0)1905 346567
Fax: +44 (0)1905 346501
ftingle@southco.com


SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige