SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Företagsbilförsäkring under lupp – följ villkoren

V
Att försäkra sina företagsfordon är en självklarhet för många företag, men för att dessa försäkringar ska gälla är det avgörande att förarna uppfyller vissa kriterier. En central aspekt är att förarna måste ha den ålder, körkort eller förarbevis som krävs för att köra fordonet. Om en anställd eller inhyrd förare kör utan giltigt körkort och orsakar en skada på fordonet, kommer försäkringen inte att täcka skadan.

Vikten av att följa bilförsäkringens villkor
En vanlig missuppfattning är att försäkringen alltid täcker skador, oavsett om föraren följt alla regler eller inte. Detta är dock inte fallet. Till exempel, om en förare kör utan giltigt körkort och orsakar en olycka, kan försäkringsbolaget neka ersättning helt och hållet. För att säkerställa full ersättning vid en skada, måste fordonsägare noggrant följa bilförsäkringens villkor. Detta skyddar inte bara ekonomiskt utan främjar också säkerheten för alla trafikanter. Även om man jämför bilförsäkring och hittar den bästa försäkringen, kan den bli uddlös om man inte följer de villkor som gäller för försäkringen i fråga.

Information och ansvar
För att undvika situationer där försäkringen inte gäller, bör företag noggrant informera sina anställda och inhyrda förare om vilka av företagets fordon de är behöriga att köra. Detta innebär att företag regelbundet måste kontrollera körkortets och förarbevisets giltighet vid nyanställning och därefter årligen.

Bilförsäkring och synfel
Under denna kontroll bör företaget även kontrollera vilka villkor som gäller för förarens körkort. Skulle ett av företagets fordon hamna i en olycka där det visar sig att en förare som enligt sitt körkort måste använda glasögon eller linser för att få framföra ett fordon, inte haft någotdera under tiden för olyckan, så kan företaget bli nekad ersättning.

Falska körkort ett problem
Förutom att man som företagare måste vara medveten om vilka villkor och krav som gäller för den bilförsäkring företaget har, så finns det andra problemområden som man måste vara medveten om. Ett av dessa är alla de falska körkort som finns i omlopp i vårt samhälle - som SVT rapporterade om den 1:a juni i år. De hade granskat 226 fall där personer ertappats med falska körkort och påvisat att få svenska kommuner hade rutiner för att kontrollera körkortens äkthet.

– Att kontrollera att en person har ett äkta körkort känns högst rimligt, inte bara kopplat till legala krav utan också till personals säkerhet, säger Tobias Eng på säkerhetsföretaget Sistec.

Konsekvenser vid bristande säkerhetsföreskrifter
Om ett fordon skadas, exempelvis vid en kollision eller om fordonet kör av vägen, kan ersättningen från försäkringen reduceras om säkerhetsföreskrifterna inte har följts. I många fall utgår ingen ersättning alls via vagnskadeförsäkringen eller om fordonet omfattas av en vagnskadegaranti. För trafikförsäkringen kan en extra självrisk tillkomma om förarens körkortsstatus inte uppfyller kraven.

Undantag från reducerad ersättning
Det finns dock undantag där ersättningen inte reduceras. Detta gäller om försäkringstagaren kan visa att de inte insåg eller borde ha insett att föraren saknade giltigt körkort, eller om de har gjort allt de kunnat för att förhindra att föraren kör utan giltigt körkort.

Exempel på skada där föraren saknar körkort
Försäkringsbolaget IF tar upp ett konkret exempel där en lastbil tillhörande ett åkeri fick omfattande skador i fronten efter att ha kört i diket. Vid utredningen visade det sig att föraren saknade körkort, vilket hade blivit indraget efter upprepade fortkörningar. Trots detta hade föraren inte informerat sin arbetsgivare eller skickat in sitt körkort till Länsstyrelsen.

Företagets ansvar
Företaget hade rutiner för årlig kontroll av sina förares körkort, och vid den senaste kontrollen hade förarens körkort ännu inte blivit indraget. Eftersom arbetsgivaren kunde visa att de inte hade någon anledning att misstänka att föraren saknade giltigt körkort vid tiden för dikeskörningen, minskades inte skadeersättningen.

Regelbundna kontroller rekommenderas
För att försäkringen ska gälla och ersättningen inte ska reduceras vid en skada, är det avgörande att företagen säkerställer att deras förare har giltiga körkort och förarbevis. Regelbundna kontroller, både vid anställning och årligen, är därför nödvändiga. Genom att ha klara rutiner och informera sina anställda om vad som gäller kan företag minimera risken för att försäkringsersättningen reduceras vid en eventuell skada.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige