SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Farlig växthusgas förbjuds i ställverk

Så förbereder du din organisation
EU har beslutat att förbjuda världens farligaste växthusgas, svavelhexaflouid (SF6), i ställverk. Fredric Carlsson på energihanteringsföretaget Eaton delar här med sig av fyra råd för hur du kan förbereda ditt företag på att hantera övergången till SF6-fria ställverk.

SF6 är en extremt potent växthusgas. Varje kilo SF6 motsvarar utsläpp av 25 200 kilo koldioxid. Inom EU är det sedan tidigare förbjudet att använda gasen, med undantag för elbranschen där den har fortsatt att användas. Nu står branschen inför betydande förändringar när EU vidtar åtgärder för att minska växtgasutsläppen ytterligare.

I januari i år beslutade EU att mildra klimatpåverkan från alla typer av fluorerade gaser, inklusive användning av SF6 i ställverk, genom att revidera befintlig lagstiftning. Från och med januari 2026 kommer det att vara förbjudet att ta nya mellanspänningsverk i drift (upp till 24 kilovolt) som använder SF6-gas. Det innebär att företagen har knappt två år på sig för att vara redo när den nya förordningen träder i kraft. De följande åren kommer även ställverk för högre spänningsklasser omfattas av SF6-förbudet.

Fredric Carlsson, försäljningschef för kommersiella och industriella byggnader på Eaton, delar här med sig av med sig av fyra råd hur företag kan förbereda sig för att navigera i den gradvisa utfasningen av ställverk som är beroende av SF6.

1. Utvärdera nuvarande ställverk
Med tanke på den korta tidsramen bör företagen redan nu börja utvärdera sitt nuvarande lager av SF6-ställverk. Ställverk som kommer att behöva bytas ut inom kort, exempelvis för att en befintlig installation närmar sig slutet av sin livslängd, bör ersättas med SF6-fria alternativ. Ansvariga bör även se över befintliga avtal för leverans av nytt ställverk som sträcker sig bortom januari 2026, eftersom ny utrustning som är beroende av SF6 inte kommer att vara ett alternativ.

2. Skapa en övergångsplan
Efter att ha utvärderat nuvarande ställverk och identifierat installationer som behöver bytas ut, bör ansvariga fördjupa sig i SF6-fria alternativ. Genom att jämföra tekniska specifikationer, kostnader och fördelar, skapas en god grund för en framtida strategi för sina ställverk. När en långsiktig strategi är formad är det viktigt att utveckla och implementera en övergångsplan som framför allt prioriterar enheter som läcker SF6 eller närmar sig slutet av sin livslängd.

3. Välj ställverk som kan hantera förnybar energi
Bytet till SF6-fria ställverk bör inte bara ses som regelefterlevnad – det hjälper företag att spela sin roll i den cirkulära ekonomin och stödja både EU:s och Parisavtalets uppsatta klimatmål. Det är en aktivitet som kan refereras i ett företags budskap om samhällsansvar (CSR) för att framhäva ett åtagande för hållbarhet och innovation. Att eliminera SF6 i infrastrukturen och stöttandet av förnybar teknik, såsom solcellsparker, är särskilt viktigt för att minska alla typer av utsläpp. När företag ska välja ställverk är det viktigt att det stödjer denna typ av teknik.

4. Planera för resan framåt
På en marknad där tillförlitlighet är avgörande är det viktigt att välja ställverk som har en bevisad förmåga att kunna leverera bra resultat. Samtidigt är det viktigt att hitta en lösning som är anpassad efter företagets behov och utrymmen, exempelvis genom att använda kompakta lösningar för SF6-fria ställverk. Företag bör utvärdera produktionskapacitet tillsammans med leverantörens förmåga att leverera de produkter som behövs, eftersom dessa är avgörande faktorer för att säkerställa en sömlös övergång. Skiftet till SF6-fria ställverk i EU är ett avgörande steg mot ökat miljöansvar inom industrin och här kommer ägarna av ställverken att spela en central roll. Att utveckla, implementera och följa en strategi för SF6-fria ställverk är inte bara en nödvändighet för att följa lagar. Det är även en möjlighet för elnätsdistributörer i Europa att uppgradera sina ställverk, samtidigt som de minskar miljöpåverkan från sin verksamhet.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-20
DIRA Robotbrag 30-31 MajVolvo L110H och L120H uppdateras Ny undersökningNewsec exklusiv rådgivare Skrivare allt oftare målta­vla för säkerhetsintrång
2024-05-17
Volvo CE presenterar omfattande rapporterMinimera produktspill Grundstenen för pålitliga VVS-systemEaton lanserar inbytes­kampanj för UPS-system Besök Swecons digitala monter
2024-05-16
Dessa fyra cyberhot växer extra snabbtONE startar ny containerlinjeIVECO Göteborg fyller 25 årSmart och klimatanpass­ad vattenhantering Byggföretag i Umeå på frammarsch
2024-05-15
ELESA vinner Good Design® Award Ny YSTA Sopvals Proffs L Clara blir VP Strategy & TransformationJordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvar
2024-05-14
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD