SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Halverad energiförbrukning

Och dubblerad arbetsglädje med MUR & CPI
NIMO i Hova är världens största torkskåpstillverkare. De strävar ständigt efter att förbättra produktionen och bli mer hållbara. En väsentlig komponent i arbetet är DynaMates MUR-system med CPI som möjliggör att de kan mäta och analysera hela sin produktion i detalj.

Resultatet: halverad energiförbrukning, bättre arbetsmiljö, effektivare produktion och ännu mer engagerade medarbetare. Och det är bara början på deras resa tillsammans med DynaMate!

Se videon där NIMO:s medarbetare berättar om alla fördelarna de har fått tack vare implementeringen av MUR och CPI.

Utmaning
NIMO kunde inte med 100% säkerhet veta hur lång tid det tog för dem att måla deras produkter. De hade även svårt att följa upp och kartlägga vad stoppen i produktionen berodde på. De var i behov av att implementera en smidig lösning som kunde anpassas efter deras produktion, för att löpande förbättra både arbetet och processerna.

Lösning
Lösningen för NIMO blev MUR-systemet med CPI. MUR är ett system för automatisk insamling och mätning av stopp i produktion. Användarna kan mycket enkelt få reda på hur mycket tid de lägger på ställtid och stopp.
Det är A och O när man ska effektivisera sin produktion.

CPI är en tilläggsfunktion till vårt MUR-system som möjliggör mätning av nyttjandegraden på en conveyor, både rörelse och fyllnadsgrad. Tack vare MUR-systemets anpassningsbarhet har vi skräddarsytt en lösning där all data sammanställs utifrån NIMO:s behov.

“Du kanske tror att ett ställ tar 15 minuter, sedan mäter du med MUR och ser att det tar 45 minuter. Då har du direkt identifierat en möjlighet att effektivisera din produktion.” Peter Hultqvist, Produktansvarig MUR, DynaMate

Resultat
NIMO har nu med hjälp av MUR-systemet genomfört över 400 mätningar, de vet nu exakt vad varje enskild detalj tar att måla. De kan även snabbt och enkelt registrera stopporsaker, hitta och åtgärda felen. Tack vare att de nu kan mäta alla väsentliga delar i deras produktion kan de förbättra flera delar av deras arbete och processer, allt från energiförbrukning till produktivitet.

“Efter installationen av MUR med CPI har vi sett otroliga effekter! Vi har halverat energiförbrukningen och det är mycket enklare att planera produktionen. Nu finns det inga gränser för vad vi kan mäta och förbättra.” Mikael Fröjdendahl, Produktionsledare Plåt & Måleri, NIMO.

Men systemet har även haft en mycket positiv inverkan på arbetsglädjen, välmåendet och lagkänslan hos NIMO. Nyckeltalen för NIMO:s produktion är synliga för medarbetarna via TV-skärmar i produktionen, dessa uppdateras i realtid. Ett tydligt sätt för medarbetarna att samlas och gemensamt utvärdera sina processer och arbetssätt.

Tack vare informationen som visas på skärmarna har NIMO löpande kunnat anpassa och förbättra verksamheten. Exempelvis har de gått från två skift till ett, förfinat sina upphängningsprocesser och fördelat arbetsbördan på fler personer. Detta har resulterat i att de nu har betydligt färre sjukskrivningar, samtidigt som medarbetarna uppger att de känner sig mer motiverade då de hela tiden kan följa hur de ligger till i relation till uppsatta mål.

Men systemet har även haft en mycket positiv inverkan på arbetsglädjen, välmåendet och lagkänslan hos NIMO.

Nyckeltalen för NIMO:s produktion är synliga för medarbetarna via TV-skärmar i produktionen, dessa uppdateras i realtid. Ett tydligt sätt för medarbetarna att samlas och gemensamt utvärdera sina processer och arbetssätt.

Tack vare informationen som visas på skärmarna har NIMO löpande kunnat anpassa och förbättra verksamheten. Exempelvis har de gått från två skift till ett, förfinat sina upphängningsprocesser och fördelat arbetsbördan på fler personer. Detta har resulterat i att de nu har betydligt färre sjukskrivningar, samtidigt som medarbetarna uppger att de känner sig mer motiverade då de hela tiden kan följa hur de ligger till i relation till uppsatta mål. Dessutom har planeringen blivit lättare, tack vare att de kan mäta hur de ligger till kan de också lättare planera sin tid och ta en gemensam fika när utrymme finns.

“CPI är ett väldigt bra hjälpmedel för oss. Nu kan vi tydligt se brister och avgöra hur vi kan åtgärda dessa. Under arbetsdagen kan vi se hur vi uppfyller våra mål vilket både stärker engagemanget och lagkänslan” Åsa Rang, Teamleader Måleriet, NIMO.

“Vår resa tillsammans har bara börjat!”
“Samarbetet med DynaMate kännetecknas av ett otroligt proffsigt bemötande. De har inte varit nöjda förrän vi har varit nöjda. Vår resa tillsammans har bara börjat och vi ser fram emot att upptäcka nya möjligheter med hjälp av MUR/CPI” Mikael Fröjdendahl, Produktionsledare Plåt & Måleri, NIMO.

Visste du att..
..NIMO-verken grundades 1944 i ett litet garage i Jönköping av svetsarna Nilsson och Moberg. Idag är de världens största torkskåpstillverkade med drygt 110 anställda. Produktionen finns kvar i Sverige, närmare bestämt i Hova. Förutom torkskåp tillverkar de även även tvättbänkar, tvättlådor, kallmanglar och avfuktare samt diverse andra produkter till klädvårdsrummet.
Läs mer

Jämnare produktion och ökad nyttjandegrad med MUR
Med MUR-systemet inkopplat ökade utnyttjandegraden för FM Mattssons gjutceller från 46 procent till 73 procent på sex månader.
Läs mer

Kontakta mig
Jan Andersson
Verksamhetschef
Produktion & Underhåll, Ledningen
jan.andersson@dynamate.se
023-661 36 44
Kontaktinformation
Postadress
Industri­vägen 21, Box 3
15121 Södertälje
Besöksadress
Tall­vägen 2
15138 Södertälje
Region
Södertälje
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556528-9286
Grundat: 1996
Anställda: 300
Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.
Systematik – Effektivisering – Modernisering

Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi stöttar företag inom en rad olika branscher:

Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Byggsektorn
Fastighetssektorn
Offentlig sektor
Vår historia
Verksamheten startade 2010 genom en sammanslagning av två dotterbolag och delar ur ett tredje bolag inom Scaniakoncernen. Motivet från Scanias sida var att all verksamhet som inte hade en strategisk koppling till lastbilen skulle placeras i bolaget DynaMate Industrial Services AB. Uppdraget var att skapa ett bolag som skulle bidra till att utveckla branschen runt produktions- och underhållsrelaterade tjänster.

Vid inledningen hade bolaget en stark koppling till Scania som stod för 85% av verksamheten. Idag är tjänsteportföljen bred och kan erbjudas till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Under de första åren skedde en konsolidering med syfte att renodla verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Ett flertal förvärv genomfördes under åren 2012 till 2016 med syfte att öka attraktionsvärdet och specialisera tjänsteutbudet. En renodling och specialisering har varit centralt i bolaget för att kunna genomföra en förflyttning uppåt i värdekedjan. Under åren 2017 till 2019 har ytterligare renodling genomförts som inneburit att verksamheter sålts till kollegor i branschen.

Den nya inriktningen för DynaMate växte fram under hösten 2019 och kom då att innehålla verksamheterna Produktion & Underhåll, Automation samt Maskinservice.

Verksamheten inom DynaMate ska framåt kapitalisera på industrins redan genomförda investeringar genom att erbjuda tjänster som tar fasta på producenternas förmåga till leverans av kvalitativa produkter och som påverkar deras slutprodukt. Centralt är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Nästa kapitel i DynaMates historia inleddes 2021 när bolaget blev en del av Enerco Group. Enerco har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll. Enercos ägarroll möjliggör för DynaMate att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på främst Industri 4.0 och Smart Maintenance.

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – SS-EN 1090-1 – SS-EN ISO 3834-2

Vill du arbeta hos DynaMate AB?

Företaget har för tillfället 3 platsannonser: Service/Underhållsingenjör till DynaMate i SödertäljeSmidesmekanikerVi söker Underhållsingenjör till Gävle/Dalaregionen

Kontakter

Jan Andersson
Verksamhetschef Produktion & Underhåll
0736 22 63 15
Kenneth Glennemo
Verksamhetschef Automation, Maskinservice
070-585 15 44
Pernilla Renman
Platschef Falun
023-661 36 46
David Almér
Platschef Eskilstuna
070-683 09 04
Lars Davidsson
Platschef Värnamo
070-595 38 25
Anders Frost
Platschef Mora
072 570 61 11
Håkan Johnsson
Platschef Södertälje
08-522 933 44
Anna-Lena Magnusson
070 766 13 48
Jobb
073 622 63 15

Filmer

Maximera din produktion med MUR I DynaMate

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i Kungsbacka
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige