SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Kvantberäkning nästa stora grej?

Bär på svaren till samtida utmaningar

Det är allmänt känt att vår moderna värld är fylld av data. Data har blivit bränslet till de insikter som genereras från den, och elektriciteten som får våra smarta system att fungera. För att skapa gnistan som krävs är det viktigt att driva datoranvändning över gränserna för att lösa världens komplexa problem. Detta kan möjliggöras med kvantmekanik, en teknik som har potential att förändra världen av data och hur den förvaltas.

När gemene man hör begreppet kvantberäkning låter det som en väldigt futuristisk idé; men sanningen är att det inte längre är en avlägsen verklighet. Kvantberäkning är en ung teknologi, men den är här – med all den beräkningsförmåga och hastighet den ger datorer och som gör den lovordad.

Kvantberäkning har kraften att dekryptera komplexa data på nolltid. I enklare termer kan optimeringsproblem lösas via denna teknik och många branscher, däribland vård, finans, säkerhet, flyg, jordbruk, telekom och logistik drar redan stor nytta av den. Till exempel, inom bank och finans, kan kvantberäkning användas för effektivare portföljoptimering, riskanalys och upptäckt av bedrägerier. Framöver förutspås att sektorer som tillverkning, bank och försvar i större skala kommer implementera kvantteknik.

Är kvantberäkning nästa stora grej?
Banbrytande teknologier skapar ofta sin egen hype, men anledningen till att kvantberäkningar lovordas i hög utsträckning är dess stora mängd användningsområden. Dessa innefattar förbättringar av skydd mot nätfiske och cyberattacker, forskning och utveckling av läkemedel, påskynda flera maskininlärningsprocesser som djupinlärning, datasimuleringar för att förutse trender och kemiska simuleringar.

Kvantberäkningars förmåga att erbjuda förbättrad optimering och utföra viktiga beräkningar är ytterligare en egenskap som förväntas öka dess betydelse inom en snar framtid. Faktum är att en studie förutspått att den globala kvantdatormarknaden kommer att öka till cirka 667 miljarder kronor. Satsningar i vårt närområde som vittnar om denna utveckling går att hitta i Helsingfors. Där har den finska staten i samarbete med Tech Mahindra upprättat ett så kallat Quantum Center of Excellence – QNxt. Ett nordiskt centrum för utveckling av kvantteknologi som väntas påskynda kommersialiseringen av kvantteknologi genom att leda vägen inom innovation.

Kvantberäkningarnas förmåga att erbjuda förbättrad optimering och utföra viktiga beräkningar är en annan egenskap som förväntas öka dess betydelse inom en snar framtid. Faktum är att en studie förutspådde att den globala kvantdatormarknaden kommer att öka till cirka 667 miljarder SEK. Investeringar i vårt närområde som vittnar om denna utveckling finns i Helsingfors. Där etablerade den finska staten i samarbete med Tech Mahindra’s Makers Lab nyligen ett Quantum Center of Excellence – QNxt. Makers Lab är Tech Mahindras forsknings- och utvecklingsgren. QNxT CoEs kommer att stärka Tech Mahindras forsknings- och designkapacitet. Det kommer också att hjälpa Tech Mahindra att implementera affärsanvändningsfall effektivt för att lösa komplexa kundutmaningar genom att utnyttja kvantberäkningar.

QNxT kommer att identifiera kvantberäkningsproblem, gå i bräschen för inkluderande innovation och utveckla användningsfall inom sektorer som bedrägeriidentifiering och portfolieoptimering inom finans, läkemedelsutveckling, precisionsmedicinska terapier och diagnostisk hjälp inom sjukvården och 5G-bandbreddsoptimering inom telekom. Det kommer också att underlätta utbildning och testning inom området kvantberäkning. Dessutom kommer det att göra det möjligt för 5G- och 6G-nätverk att tillhandahålla global täckning och stärka organisationer i deras digitala transformationsresor som kommer att resultera i högre produktivitet, minska operationell komplexitet och kostnader.

Tillkännagivandet av QNxT gjordes under ett företagsdelegationsbesök i Indien från Finland under ledning av Mika Lintila, Finlands ekonomiminister och Petri Peltonen, statssekreterare på ekonomi- och arbetsministeriet i Finland. Till en början kommer Makers Lab att bygga ett team på 200 kvantmaskininlärningsexperter och 5 forskare.

Kvantteknik kan vara lösningen på Sveriges framtida utmaningar
I dag ligger Sverige i digitaliseringens framkant. Bland annat visar siffror från DESI, EU-kommissionens jämförelsemått för digitala ekonomier, att Sverige ligger på en fjärdeplats i Europa gällande bredbandsuppkoppling. DESI-rapporten visar även att 95 procent av svenskarna är aktiva på internet och att det finns en stor vana att använda olika digitala tjänster. Svenskt näringsliv utmärker sig som ledande i Europa med ett högt användande av digital teknik för att uppnå högre produktivitet och försäljning.

I detta hänseende är Sverige och de nordiska grannländerna världsledande, men ur andra perspektiv kan oförmågan att effektivt finna lösningar på aktuella problem på sikt försätta landet och dess medborgare i problem. Sverige behöver stöd av teknologier för att lösa aktuella utmaningar, och fortsätta utvecklas för att behålla platsen som föregångsland, och här kommer kvantberäkning komma till stor nytta.

Fördelarna med kvantteknik kommer sannolikt att realiseras under de närmaste åren, där verkliga problem kan lösas effektivt med hjälp av en kvantdator som inte ens den mest avancerade superdatorn kommer kunna uppnå. Bristande medvetenhet om kvantberäkningar och brist på kompetens förväntas dock hindra den förväntade marknadstillväxten. För att ta itu med frågan behöver det ske en utveckling av den lokala arbetsstyrkan genom relevant kompetens, för att hålla jämna steg med branschens efterfrågan.

I dag ser vi en betydande förändring i datoranvändandets struktur som väntas ha en stor påverkan under det kommande decenniet. Parallellt med detta omnämns detta decennium på förhand som kvantteknikens decennium. Möjligheterna är många, men för att utnyttja dem kommer det krävas statliga initiativ som i samarbete med aktörer från näringslivet jobbar för att skapa rätt förutsättningar för marknadstillväxt inom området.

Av Nikhil Malhotra, Global Head - Makers Lab, Tech Mahindra

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-09-22
Totalleverantör inom last och truck i GöteborgAutomatisering och fjärrstyrning?Luft är en framtidsbranschAlutrade firar 40-års jubileum Seco stärker sitt varumärke för framtida framgångar
2023-09-21
Tre år sedan lanseringen av Maeda MC285CB-3Trådbondning Ny maskin i Sveriges största tillväxtregion60 år av Busch vacuum solutionsSällsynt Massey Ferguson-traktor
2023-09-20
Rodin & Co AS tillkännager strategiskt förvärv Plåt & Ventföretagens vd lämnar sin rollInvesterar för framtiden i laserskärning Öka produktiviteten och drifttiden Skogsbruk - Kraftfullt & robust
2023-09-19
En innovativ lösning för fasadtvätt Utökar erbjudandet inom vätskeanalysStålåret 2023Att jobba med aluminium är att jobba med lösningarHans Sohlström ny VD och koncernchef för Stora Enso
2023-09-18
Fördelarna med mobil vägning EU-lånet - ett företagslån Hilti lanserar EXO-SKraftringen framtidssäkrar elnätet i HörbyAbkati lanserar en ny serie kraftfulla arbetslampor