SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Maersk påskyndar sin strategiska transformation

Med hjälp av SAP Business Technology Platform
Maersk är världens största containerrederi och har gjort stora framsteg i sin digitala transformation med hjälp av SAP Business Technology Platform. Plattformen har skapat en tydlig strategisk inriktning och skyndat på automatiserade affärsprocesser. Resultatet är ökad effektivitet och bättre användarvänlighet.

Danska Maersk har ett brett utbud av affärsområden som containersjöfart, hamnterminaler, logistik och leveranskedjor. Företaget förfogar över mer än 700 fartyg och täcker in cirka 343 hamnar i över 100 länder över hela världen. Strategiskt rör sig Maersk från att vara ett rederi till att bli en komplett leverantör inom distribution.

Från containerfrakt till en komplett leveranskedja
– Maersk är på väg att ta ett helhetsgrepp om distributionskedjan vilket kräver att vi behärskar fler områden inom transportsektorn som flygfrakt och landtransport, lager och distribution. I dag går mindre än 10 procent av leveransutgifterna till sjötransporter. Därför måste vi in på andra områden för att fortsätta växa, säger Tapan Dash, Engineering Director, Maersk Technology.

– Maersk har utvecklat en plattformsbaserad modell för att påskynda transformationen. Modellen består av flera olika digitala plattformar där var och en i sin tur består av flera enheter som alla skapar värde för kunder, leverantörer eller anställda. Varje enhet integrerar de olika verksamheternas funktioner, applikationer, data och analys. För närvarande har vi 10-15 end-to-end-plattformar för till exempel ekonomi, orderhantering av sjötransport och distributionshantering. Vi lägger hela tiden till nya plattformar och nyligen skapade vi en hållbarhetsplattform, fortsätter Tapan Dash.

Designad, byggd och levererad av Maersk
Maersk är nu på god väg att implementera det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud. Tanken är att köra en standardiserad SAP S/4HANA-lösning och sedan ha SAP Business Technology Platform för att stödja fortsatt innovation.

– Jag tror att det är det mest optimala. Vi har haft ett stort fokus på insourcing under de senaste åren och gått från cirka 1 500 personer i teknikorganisationen till över 6 000. I vårt SAP-team var vi bara runt 35 personer år 2019 och 2022 var vi 300. Nu är målet är att ha fler än 550 SAP-teknikmedarbetare till 2024. Vi arbetar utifrån ett koncept som vi kallar ”designed, built and delivered by Maersk”, berättar Tapan Dash.

SAP Business Technology Platform spelar en central roll
SAP Business Technology Platform (SAP BTP) samlar data och analys, artificiell intelligens, applikationsutveckling, automation och integration – allt i en enda miljö – och spelar en nyckelroll för att påskynda Maersks nya heltäckande strategi.

– Teknik spelar en viktig roll hos Maersk och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom vår transformation. Vi vill förenkla vårt IT-landskap och göra det mer flexibelt. Med SAP Business Technology Platform kan vi effektivisera våra affärsprocesser och göra våra applikationer mer agila. Alla användare oavsett om de är kunder, leverantörer eller anställda får nu en mer intuitiv och användarvänlig upplevelse, säger Tapan Dash.

Specifikt har Maersk använt SAP BTP för att utveckla och implementera applikationer och lösningar inom områden som:

Kundkrediter: Tidigare var processen i stora delar manuell, vilket kunde leda till fel och förseningar. Nu använder Maersk SAP BTP för att automatisera och differentiera sin kundkredithantering. Lösningen inkluderar en kreditvärdering från BVD (tredje part), som är integrerad via SAP Cloud Platform Integration. Och med hjälp av SAP Fiori-gränssnittet har Maersk skapat olika roller som säljare, kreditanalytiker och godkännare.

– Vi har skapat ett enda ställe där medarbetaren loggar in och sedan kan hantera hela kundens kreditprocess, kommenterar Tapan Dash.

Avstämning av leverantörskonton: Att stämma av leverantörsskulder är en utmaning för många organisationer. Maersk använde SAP BTP:s automatiseringslager och intelligent robotprocessautomation (SAP iRPA) för att skapa automatiserade rutiner som att skanna e-postmeddelanden och skapa bilagor, konvertera ostrukturerad data till strukturerad data och bygga in valideringslogik i reglerna inom SAP BTP-plattformen. Allt för att minska de manuella processerna i Maersks gemensamma servicecenter.

Finansgarantier: Tidigare var denna process ganska pappersintensiv och kunde orsaka datakvalitetsproblem, vilket i sin tur ledde till förseningar. Nu med SAP BTP har Maersk automatiserat processen och skapat två specifika roller: bankgarantisökande och godkännare. I lösningen ingår även integration med externa banker.

Customer Cargo Release: Maersk har också kunder som är fraktkunder och betalar innan lasten släpps. Det är en mycket tidskänslig process att se till att betalningen har tagits emot innan det sker och arbetsflödet går via flera backend-system. Genom inbyggd AI och processautomation i SAP BTP matchas betalningen mot fakturan, fraktsedeln och containersläppet. Maersk har skapat en AI-genererad förtroendebedömning som automatiskt auktoriserar att allt är korrekt.

– Med hjälp av maskininlärningsalgoritmen tar vi sedan reda på varför något är 70 eller 80 procent och vad vi behöver göra för att det ska bli 100 procent. Så det är finjusterat baserat på den inlärningen. Vi använder arbetsflödet för att få godkännandeprocessen på plats och fakturan godkänd så att containern eller frakten kan släppas till kunden så snart det går, säger Tapan Dash.

Planering och analys: Maersks hela ekonomi, planering och analys håller på att flyttas till SAP Analytics Cloud. Det gör det möjligt för Maersk att erbjuda hela den finansiell planeringen och analysen, inklusive budgetering och prognoser. Självbetjäningsalternativ för planering och analys i över 100 länder är en stor hjälp i beslutsfattandet med styrkort som visualiserar prestanda och produktivitet i regioner.

– På Maersk är vi glada över den pågående transformationen där tekniken står i centrum. Vårt mål är att skapa affärsvärde genom att fokusera på kunden, smidiga processer och ett högt medarbetarengagemang, avslutar Tapan Dash.

För mer information, kontakta:
Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com

Mikael Westmark
Presskontakt, Westmark Information
+46 707 339810
mikael@westmark.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige