SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Nimos måleriavdelning fördubblar produktionen

Och halverar energiförbrukningen
Nimo i Hova har slutfört ett omfattande utvecklingsprojekt i fabrikens måleriavdelning. Resultatet har lett till en genomgående effektivisering och medarbetarna arbetar inte längre 2-skift för att hålla produktionstakten, allt arbete kan utföras på ett arbetsskift. Dessutom har energiförbrukningen halverats för samma produktionsvolym.

– Det är hängtekniken, högre hastighet på conveyer samt rutin för förberedelse av material som är de stora delarna som vi optimerat. Det i kombination med medarbetarnas stora engagemang och kompetens ger nu dessa fantastiska resultat, säger Mikael Fröjdendahl, produktionsledare för plåt och måleri på Nimo.

Nimo fortsätter att satsa på hållbar och innovativ utveckling av verksamheten. År 2020 togs beslutet att fabrikens måleri skulle byggas om samtidigt som produktionsprocesserna skulle justeras avseende hårdvara, mjukvara och arbetssätt.

– Vi valde ut ett ledande konsultföretag inom ytbehandlingsprocesser för att driva projektet och kom i gång förra året. Vi startade arbetet med en omfattande genomlysning och analys av lackeringsprocessen, som genomfördes i nära samarbete med måleriets teamledare Åsa Rang, som också projektledde arbetet internt.

När analysfasen var klar föreslog konsultföretaget Meyer & Hjort betydligt större förändringar och investeringar för att maximera kapacitet och output, än det från början var tänkt. Baserat på de data som presenterades blev det tydligt att conveyerhastigheten genom måleriet skulle kunna höjas avsevärt.

– Högre conveyerhastighet innebär konkret att fler komponenter kan lackeras på kortare tid. I förstudien tittade vi på ett flertal scenarier och såg flera möjligheter att trimma processen. Projektet innebär en balansering mellan produktionslinornas olika delar; plåtbearbetning, måleri och montering, vilket har gjort att hela fabriken är i bättre balans idag. Dessutom har Nimo sänkt sin färgmaterialförbrukning med hela 20 procent, säger Raymond Meyer, ytbehandlingskonsult och partner, Meyer & Hjort.

Projektet ledde även till att arbetet kunde planeras annorlunda. Tidigare drevs måleriavdelningen i 2-skift, med färre medarbetare på varje skift. Med färre medarbetare behövde conveyern stoppas när personalen skulle ha rast, vilket var en stor begränsning.

- Nu har vi fler medarbetare på skiftet och conveyern är alltid bemannad vilket innebär färre produktionsstopp, säger Mikael Fröjdendahl.

Ny hängteknik ger bättre slutresultat

Vissa artiklar behöver förhängas på fasta ramar som sedan snabbt lyfts fram och upp på conveyern.

– Detta har vi utvecklat och kan nu jobba ännu effektivare med fler typer av artiklar.

För att möta kvalitetskraven på ytbehandlingen behöver conveyern vara i ständig rörelse, vilket nu är möjligt. Det stod tidigt klart att vi skulle nå bättre ytbehandlingsresultat med den nya hängtekniken,
med färre defekter som behöver efterjusteras och när vi nu mäter resultaten bekräftas detta, säger Mikael Fröjdendahl.

Projektet har också genomfört logistikoptimeringar för att spara tid och göra arbetet mindre fysiskt belastande för medarbetarna.

– Vi lade mycket fokus på att skapa hållbara processer genom hela kedjan. Ett exempel är att vi nu har en dedikerad tjänst för framkörning av nästa batch av komponenter, tidigare var det personalen i måleriet som själva hämtade dem på lagret med truck vilket kunde vara både stressigt och tungt, säger Mikael Fröjdendahl.

Nimos ledning är nöjd med satsningen och de goda resultaten i synnerhet.
– Vi övertygades av konsultföretagets data inför beslutet att utöka investeringen. Nu ser vi svart på vitt att investeringen lönat sig. Projektet har även bidragit i hög grad till vårt hållbarhetsarbete både när det gäller arbetsmiljö, materialåtgång och energibesparing, säger Karin Kruse, vd på Nimo.

För ytterligare information
Karin Kruse, vd Nimo, 070-3231743, karin.kruse@nimoverken.com
Magnus Sjöbäck, pressansvarig Nimo, 070-445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-01-20
NYAB och Energiequelle tecknar BoP-avtal Cybersäkerhets förändring de senaste 25 årenSnart är visselblåsning obligatoriskt Ackumulerad data avslöjar viktiga faktorerKONE utrustar nya Haga­stadens tunnelbanestation
2023-01-19
Lämnar rollen som CFO i AhlsellkoncernenLivet med ett smart låsStor internationell efterfrågan på maskinerProjekterar byggnad till nytt kraftvärmeverk i ÖrtoftaByggArvid gjorde det omöjliga möjligt
2023-01-18
Visste du att LOCTITE® erbjuder mer än bara lim? Inbjudan till Stora Ensos Q4 2022ABB investerar i ny automationsprogramvaraVäljer Zoom X som kommunikationslösning Claudio Christensen blir del av Ahlsells koncernledning
2023-01-17
Laserpåsvetsade skruvarTuff och jämn kamp om platsen till EuroSkillsNu lanseras ett nytt regelverkUtsläpp och onödiga kostnaderBakom ratten – om bristen på chaufförer
2023-01-16
Essentra når ny milstolpe Ödesfrågor i fokus på Automässan 2023Golvboxen som tål vatten och 1000 kiloAltech lanserar kopparrörVäxjö Energi bygger nya laddstolpar i hela kommunen