SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

NSK utvalt för storskaligt forskningsprojekt

Inom havsbaserad vindkraft
NSK meddelar att man valts ut att delta i ett stort forskningsprojekt som finansieras av den japanska regeringens organisation för utveckling av ny energi och industriell teknik (NEDO). Projektet kommer att bedriva forskning som möjliggör en snabb och storskalig utbyggnad av flytande havsbaserade vindkraftverk i Japan.

Ambitionen med projektet är att forska kring och utveckla teknik som utvärderar fenomenet vakeffekt hos flytande vindkraftverk. Utöver NSK är Kyushus universitet (Avdelningen för forskning om flerskalig havsbaserad vindkraft), Toshiba Energy Systems Corporation och Hitachi Zosen Corporation viktiga projektmedlemmar. Professor Takanori Uchida från Kyushus universitet kommer att leda projektet.

Japans regering har satt som mål att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2050, och flytande havsbaserade vindkraftverk förväntas utgöra ett betydande bidrag till detta mål.

Det finns dock särskilda utmaningar som måste övervinnas, inklusive ett fenomen som kallas för vakeffekten, vilken uppstår hos vindkraftverk som står nedströms under bladrotationen. I storskaliga havsbaserade vindkraftsparker med många vindkraftverk leder vakeffekten till negativa resultat som t.ex. ökad turbulens. Dessutom minskar elproduktionen nedströms och belastningen på vindkraftverken ökar.

För att kunna leverera storskaliga havsbaserade vindkraftsparker i Japan så snabbt och ändamålsenligt som möjligt, är en av de viktigaste uppgifterna att utveckla teknik som bidrar till att förstå och exakt förutsäga denna vakeffekt. Det är också av största vikt att ta fram innovativa och optimala designmetoder som är anpassade efter Japans geografiska förutsättningar.

Forskarna arbetar i en stor vindtunnelanläggning vid Kyushus universitet och har flera mål.
Dessa mål inkluderar bland annat att förstå den vakeffekt som är unik för flytande vindkraftverk och deras ömsesidiga störningsfenomen, att utveckla teknik för att förutsäga och utvärdera dessa och att fastställa framtidsplaner för teknikutveckling med fokus på samarbete mellan industrin och den akademiska världen. Vakeffekten hos flytande vindkraftverk har i stort sett inte utforskats mycket, så projektgruppen förväntar sig att forskningen ska lösa tekniska problem för stora flytande vindkraftsparker till havs och väsentligt bidra till att göra det möjligt att utnyttja dem i stor skala.

Som en del av projektets forskning syftar NSK till att förbättra tillförlitligheten hos lager för vindkraftverk genom att förstå egenskaperna hos belastningsförändringar som påverkar vindkraftverken till följd av vakeffekten, och därigenom stödja en mer utbredd användning av vindkraft. NSK-koncernen främjar aktivt ESG-hantering och kommer att utnyttja möjligheter till verksamhetstillväxt och bidra till ett hållbart samhälle genom att utnyttja tekniska möjligheter som bidrar till globalt miljöskydd.

Kontaktperson för journalister
Claudia Hübner
Tel. : +49 2102 4812150
E-post : huebner-c@nsk.com
NSK Deutschland GmbH
Harkortstraße 15
40880 Ratingen
Tyskland

Charlie Kortens
Tel. : +44 07407326874
E-post : kortens-c@nsk.com
NSK Europe Ltd
Northern Road, NEWARK, Notts NG24 2JF
United Kingdom

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-20
DIRA Robotbrag 30-31 MajVolvo L110H och L120H uppdateras Ny undersökningNewsec exklusiv rådgivare Skrivare allt oftare målta­vla för säkerhetsintrång
2024-05-17
Volvo CE presenterar omfattande rapporterMinimera produktspill Grundstenen för pålitliga VVS-systemEaton lanserar inbytes­kampanj för UPS-system Besök Swecons digitala monter
2024-05-16
Dessa fyra cyberhot växer extra snabbtONE startar ny containerlinjeIVECO Göteborg fyller 25 årSmart och klimatanpass­ad vattenhantering Byggföretag i Umeå på frammarsch
2024-05-15
ELESA vinner Good Design® Award Ny YSTA Sopvals Proffs L Clara blir VP Strategy & TransformationJordfelsbrytare uppfyller europeiska standarder 71% av styrelser tonar ner cyberriskernas allvar
2024-05-14
Montico ny utbildningsaktörYstaMaskiner present­erar nytt kättinghuvud Vårt modulära PLC Handla bra grejer till jobbetAllt fler superdatorer drivs med AMD