SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Nu lanseras Klimatfond Strängnäs

För att snabba på energi- och klimatomställningen
Som tidigare annonserats har Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning och satsar totalt 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet. En samverkansgrupp med två representanter från båda parter har nu, inom ramen för samarbetet, arbetat fram kriterier för att även andra organisationer ska kunna ta del av satsningen. Nu lanseras Klimatfond Strängnäs.

Genom Klimatfond Strängnäs vill Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun. Klimatfonden ska även bidra till att skapa förutsättningar och öka förmågan hos Strängnäs aktörer att accelerera klimatomställningen i hela värdekedjan.

- Energi- och klimatfrågan är högaktuell och vi behöver alla agera för att bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor i Strängnäs kommun. Det gäller att agera på de områden man har rådighet över. Båda parter har ambitiöst satta klimatmål och genom att samarbeta och möta utmaningarna tillsammans stärks förmågan att nå målen, säger Erica Edfeldt Wehtje, del av samverkansgruppen och teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Lokal satsning
Ansökan om medel ur Klimatfonden kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras till våren alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten. Satsningen man söker för ska vara lokalt förankrad och ligga i linje med de fem fokusområden i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan. Vidare ska satsningen bidra till minskade utsläpp av territoriella och/eller konsumtionsbaserade växthusgaser, antingen direkt eller på sikt. Det ses även som positivt om satsningen bidrar till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Medel kan sökas av företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet inom Strängnäs kommun, samt av kommunkoncernen.

- Den samverkan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har kring energi- och klimatfrågor hoppas vi fler inspireras av. Genom att göra det möjligt för andra aktörer att ta del av Klimatfonden skapar vi förutsättning för fler att gå från tanke till handling. Alla som bedriver verksamhet inom Strängnäs kommun kan söka medel och det kan handla om ett projekt, en förstudie eller hjälp med en investering så länge den uppfyller kriterierna. Vill man bolla frågor kring sin ansökan med oss i samverkansgruppen går det bra, säger Charlotte H. Kindmark, del av samverkansgruppen och styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag.

Mer om Klimatfond Strängnäs
På Näringslivsdagen i Strängnäs den 22 september finns möjlighet att träffa representanter från Klimatfond Strängnäs; Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, Ragnar Lindén, Hållbarhetsutvecklare i Strängnäs kommun, och Anders Pettersson, VD för Solör Bioenergi Fjärrvärme. På solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/ finns mer information, kontaktuppgifter och möjlighet att ansöka om medel.

För frågor kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2023-12-04
Biogasanläggningen i Karlskoga firar 10 år Utsläppsminskning med flera hundra tonInnovativ metod för framtidens avloppsreningImpact-bolagets succétjänst AI-expert till styrelsen för HusmanHagberg
2023-12-01
Kombinera styva och flexibla material Collision Sentry Multi-ZoneStålåret 2023: Världsliga ting?Stärker relationen mellan kund och tillverkareNSK arrangerade European Distributor Convention 2023
2023-11-30
Viktigt med reservdelar för vattenskärmaskinerDra tunga laster mer mobilt Höj precisionen med krysslaser Varför du måste ha rätt analysinstrument Optimera din verksamhet med svarv och fräsverktyg
2023-11-29
En extra tia per dag – ger enorma fördelarEffektiv formmätning för precision Nitdragarens funktion och användningsområde Rätt kläder när du svetsar Ont i armen under och efter arbetsdagen?
2023-11-28
Idealiska maskiner för stora arbetsstycken Plasmaskärbord är en revolution inom skärning Undvik skador från fukt och mögel Brandmanschetter för över­gången från metall till plast Vår verkstadsinredning samlat på ett ställe!