SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

NYAB tecknar avsiktsförklaring

Om förvärv av marint anläggningsbolag
NYAB har tecknat en avsiktsförklaring (”LOI”) om förvärv av Dyk & Anläggning Stockholm AB, ett bolag specialiserat inom undervattens- och sjöbaserad anläggningsverksamhet över hela Sverige. Köpeskillingen uppgår till 26 miljoner kronor, varav 13 miljoner kronor betalas som kontant vederlag och resterande genom en riktad nyemission till Dyk & Anläggning Stockholm AB:s aktieägare. Avsiktsförklaringen tecknades 29 februari, och ett fullbordande av förvärvet är villkorat av en tillfredställande Due Diligence granskning. Closing beräknas ske under april månad.

Förvärvet är i linje med NYAB:s strategi och tillväxtmål och skapar synergier med bolagets befintliga verksamhet. Genom förvärvet kan NYAB stärka sin expertis inom sjö- och undervattensentreprenad. NYAB ser goda affärsmöjligheter i en växande marknad inom vattenbyggnation.

Dyk & Anläggning Stockholm AB har huvuddelen av sin verksamhet i Mälardalsregionen och på Gotland. Bolaget utför nybyggnation och reparation av marina strukturer så som kajer, vindkraftverk, hamnar och broar. Bolaget erbjuder också konsulttjänster inom dykeri, dokumentation och miljökonsekvensbeskrivningar. Räkenskapsåret 2022 hade bolaget en omsättning på 20 miljoner kronor med en vinstmarginal överstigande 8 procent. Snittomsättningen för räkenskapsåren 2018–2022 var 26 miljoner kronor. För 2024 prognostiserar bolaget en omsättning och ett rörelseresultat som är signifikant högre än tidigare år. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Bolaget har anläggningar i Visby och Stockholm.

”Vi ser att Dyk & Anläggning kommer att passa utmärkt in i NYAB-koncernen och stärka vårt erbjudande med sin expertis. Det ger stärkt konkurrenskraft för att utföra kvalitativa marina och kustnära projekt. Vi känner varandra väl från tidigare samarbeten och vet att vi har ett gemensamt och tydligt kund- och kvalitetsfokus samt delar kultur och värderingar”, säger Johan Larsson, vd för NYAB.

”Vi ser fram emot att gå samman med NYAB för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Vår specialisering inom området samt fokus på kundnöjdhet, kostnadseffektivitet och ansvar mot miljö och samhälle matchar väl NYAB:s kultur. NYAB har dessutom en imponerande historik av lönsam tillväxt inom alla geografier och affärsområden, vilket gör dem till en utmärkt partner för oss.”, säger Niklas Forsman, vd för Dyk & Anläggning Stockholm AB.

Johan Larsson
CEO
NYAB Oyj
Tel: +46 (0)70 182 5070
johan.larsson@nyabgroup.com

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-04-08
Heimstaden tar hjälp av AI-teknik tado° introducerar smart laddningslösning AlixLabs announces EU-wide APS TrademarkAlutrade fortsätter tradi­tionen med vinstdelning Automatisk biltvätt med smart teknik
2024-04-04
Officiell återförsäljare av RotoclearXometry Förbättrar med Xometry.ProSG Maskin firar 60 årHMS Networks och Red Lion Controls samarbetarÖver 54 miljarder cookies på dark web
2024-04-03
Samarbetet Clip-Lok SimPak och Wing Lift™Hallå där Jens KjellssonDen osynliga hjälten Välj rätt grävskopa AMIC Group förvärvar Tramo ETV och Unitrafo
2024-04-02
Att välja rätt skyddsnätArmor™ PowerFlex® Den viktiga spridarplattan!IRC har fått sin största order hittills Besök Iscar Sverige på mässan
2024-03-29
Vad du behöver veta när du köper ny kompressorLaserskärmaskinernas kritiska roll Maskinsvärdens roll för effektivt skogsarbeteNyhet för massflödes­mätare och regulatorer Kabeltrumvagnar underlättar kabelarbetet