SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt

Ska öka livslängd och minska klimatavtryck
Peab Asfalt tar täten i hållbarhetsarbetet med ett innovativt projekt för att minska asfaltens klimatavtryck. Genom att tillsätta lignin, en förnybar resurs, till asfaltmassa siktar man på att skapa en hållbar asfalt med längre livslängd.

– Det här är viktigt för våra kunder, men också för branschen som helhet, säger Jenny-Ann Östlund, utvecklingschef vid Peab Asfalt.

Med stöd från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) leder Peab Asfalt ett treårigt projekt med fokus på att öka användningen av lignin i asfalt.

Målet är att tillsammans med andra aktörer inom asfaltbranschen utveckla en asfalt med lägre koldioxidutsläpp genom att en andel av det fossila ämnet bitumen ersätts med biogent material.
– Att sänka asfaltens miljöpåverkan är en branschfråga, säger Jenny-Ann Östlund. Vi är glada att de andra stora aktörerna på svenska marknaden har valt att vara med i projektet.

Peab Asfalt tar nu ett helhetsgrepp och tittar inte bara på tekniska parametrar och koldioxidutsläpp vid tillverkning, utan även på hur lång livslängd asfalt med lignin har.

– Det är också viktigt att undersöka om det går att återanvända asfalten den dag vägen behöver rivas upp och läggas om, säger Jenny-Ann Östlund. Hur teknisk livslängd ska kravställas finns inte beskrivet i dagens europeiska standarder och det är bra att Trafikverket tydligt markerar hur viktigt det är att vägen har en god teknisk prestanda över tid.

Peab identifierade tidigt lignin som ett intressant material för att ersätta bitumen och har under många år arbetat aktivt för att optimera asfalten. Tidigare tester, både i laboratorier och på olika vägsträckor, har visat lovande resultat där en bitumenreduktion på upp till 15 procent är möjlig utan att kompromissa med kvaliteten.

Uppföljningen av tidigare lagda vägsträckor pekar på att asfalten har en bra beständighet. I det här forskningsprojektet ska man öka inblandningen av lignin för att ytterligare sänka koldioxidavtrycket och göra en noggrann och långsiktig uppföljning.

Genom att dessutom sänka temperaturen vid utläggning av asfalten strävar man i projektet efter att ytterligare minska behovet av energi vid tillverkning. Studien kommer också att utvärdera påverkan på arbetsmiljön när högre halter av lignin används i asfaltproduktion.

– Det är väldigt spännande att arbeta med en helt ny asfaltsammansättning, säger Jenny-Ann Östlund. Genom framsteg här kan vägarna få längre livslängd, lägre miljöpåverkan och vi kan skapa en långsiktig hållbarhet.

För mer information kontakta Jenny-Ann Östlund, Utvecklingschef Peab Asfalt på jenny-ann.ostlund@peabasfalt.se eller 0707-79 40 20

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats prisRamirent öppnar nytt kundcenter i Kungsbacka
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige