SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Reality Capture

Industriell Mätteknik för framtidens industri
Att anta att utsträckningen av en maskin eller att en lokal har samma utformning som enligt ritning, är just det – ett antagande. Men antaganden medför ökad risk, och risk kostar; både mätt i tid och i pengar. Med våra tjänster inom industriell mätteknik kan du gå från att anta till att veta – och effektivisera hela din verksamhet därefter!

DynaMate förvärvade Reality Captures verksamhet i Falun i början av året. Vi har därmed ytterligare ökat vårt tjänsteerbjudande inom avancerad industriell mätning. Vi erbjuder bl.a. skanning, inmätning/utsättning, geometrisäkring och maskingeometri-kontroll till svensk industri.

Reality Capture – Att fånga verkligheten
Våra tjänster ger våra kunder en korrekt uppfattning om hur verkligheten faktiskt ser ut i deras anläggningar. Det finns en stor affärsmässig nytta av att veta istället för att anta. Med rätt information och data kan du räkna noggrannare, bygga snabbare, planera lättare och producera med bättre kvalitet till en lägre kostnad. Med rätt mättekniker kan hela din verksamhet bli effektivare och du kan höja dina marginaler samt öka din lönsamhet.

– Det är ett effektivt sätt att skapa kunskap som leder till en förflyttning från att Anta – till att Veta.

Underlag för projektering av nya system i befintliga miljöer, anläggningsdokumentation, möjlighet för ett minimerat antal fysiska platsbesök – det är några exempel på hur våra tjänster skapar mervärde för dig som anläggningsägare, entreprenör, konstruktör, eller projektör.

Anders Axelsson, Section manager, Industriell mätningsteknik, DynaMate.

Upptäck fördelarna med Industriell Mätteknik
Med våra tjänster inom industriell mätteknik får du snabbt ett bättre underlag som minskar kostsamma antaganden. Att mäta är att veta, och fördelarna är många:
• Ett gemensamt underlag för alla parter
• Ett korrekt As-Built-underlag

• Diskussioner ”på plats” – redan på mötet
• Anpassa och verifiera tänkt konstruktion mot verkligheten
• Verifiera design och kommunicera i olika skeden med beställare, operatörer, etc.

Du får värde i hela kedjan, från beställare och projektör till leverantör och installatör!
Kontaktinformation
Postadress
Industri­vägen 21, Box 3
15121 Södertälje
Besöksadress
Tall­vägen 2
15138 Södertälje
Region
Södertälje
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556528-9286
Grundat: 1996
Anställda: 300
Tillsammans utvecklar vi framtidens industri.
Systematik – Effektivisering – Modernisering

Med skräddarsydda helhetslösningar eller punktinsatser levererar vi hållbara tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Alltid med långsiktighet, helhetsperspektiv och din verksamhets bästa i fokus.

Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder utveckla och förbättra produktivitet, lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö.

Vi stöttar företag inom en rad olika branscher:

Verkstadsindustri
Papper/massa/sågverk
Livsmedelsindustri
Stålindustri
Energisektorn
Byggsektorn
Fastighetssektorn
Offentlig sektor
Vår historia
Verksamheten startade 2010 genom en sammanslagning av två dotterbolag och delar ur ett tredje bolag inom Scaniakoncernen. Motivet från Scanias sida var att all verksamhet som inte hade en strategisk koppling till lastbilen skulle placeras i bolaget DynaMate Industrial Services AB. Uppdraget var att skapa ett bolag som skulle bidra till att utveckla branschen runt produktions- och underhållsrelaterade tjänster.

Vid inledningen hade bolaget en stark koppling till Scania som stod för 85% av verksamheten. Idag är tjänsteportföljen bred och kan erbjudas till ett brett spektrum av kunder inom olika branscher.

Under de första åren skedde en konsolidering med syfte att renodla verksamheten utifrån rådande marknadsförutsättningar. Ett flertal förvärv genomfördes under åren 2012 till 2016 med syfte att öka attraktionsvärdet och specialisera tjänsteutbudet. En renodling och specialisering har varit centralt i bolaget för att kunna genomföra en förflyttning uppåt i värdekedjan. Under åren 2017 till 2019 har ytterligare renodling genomförts som inneburit att verksamheter sålts till kollegor i branschen.

Den nya inriktningen för DynaMate växte fram under hösten 2019 och kom då att innehålla verksamheterna Produktion & Underhåll, Automation samt Maskinservice.

Verksamheten inom DynaMate ska framåt kapitalisera på industrins redan genomförda investeringar genom att erbjuda tjänster som tar fasta på producenternas förmåga till leverans av kvalitativa produkter och som påverkar deras slutprodukt. Centralt är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar.

Nästa kapitel i DynaMates historia inleddes 2021 när bolaget blev en del av Enerco Group. Enerco har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri och erbjuder tjänster inom teknik- och underhåll. Enercos ägarroll möjliggör för DynaMate att fortsätta utveckla verksamheten med fokus på främst Industri 4.0 och Smart Maintenance.

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – SS-EN 1090-1 – SS-EN ISO 3834-2

Vill du arbeta hos DynaMate AB?

Företaget har för tillfället 2 platsannonser: SmidesmekanikerVi söker Underhållsingenjör till Gävle/Dalaregionen

Kontakter

Jan Andersson
Verksamhetschef Produktion & Underhåll
0736 22 63 15
Kenneth Glennemo
Verksamhetschef Automation, Maskinservice
070-585 15 44
Pernilla Renman
Platschef Falun
023-661 36 46
David Almér
Platschef Eskilstuna
070-683 09 04
Lars Davidsson
Platschef Värnamo
070-595 38 25
Anders Frost
Platschef Mora
072 570 61 11
Håkan Johnsson
Platschef Södertälje
08-522 933 44
Anna-Lena Magnusson
070 766 13 48
Jobb
073 622 63 15

Filmer

Maximera din produktion med MUR I DynaMate

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-04
twoday utser Elias Inderberg till ny VDNordens största kollegiumPolestar och Zaptec ingår samarbetsavtalSchneider Electric lanserar ny kanalskenaEn otrolig resa på den lokala orten
2024-06-03
Smidig materialhantering med ledstaplareSkärning när material är värmekänsliga ISCAR QUICK-X-FLUTEÄventyret börjar med Lesjöfors gasfjädrarOLSONS breddar programmet
2024-05-31
3D-printing för flexibel och innovativ tillverkning Karlslunds Marina på Dalarö väljer BioDisc® BN Framtidens svetsmetod Välj rätt kompressor för verkstaden Framstående teknik för effektiv kabelinstallation
2024-05-30
Ravema distribuerar ScandiTools Lännen deltar på Svenska Maskinmässan 2024 Nytillverkning av 77 år gammal reservdelDen optimala restaurangbelysningenVi hjälper företag
2024-05-29
Rengör och passiverar svetssömmarRätt borstar till din grävmaskin Volvo CE inviger nya anläggningarHögsta utmärkelse vid Red Dot Design AwardStort intresse för nya Plannja Infinity