SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Restmaterial blir högkvalitativa produkter

Med ny tvättanläggning
Swerock har byggt en toppmodern cirka 400 kvadratmeter stor moräntvätt i skånska Blentarp. Tack vare anläggningen blir bolaget självförsörjande på högkvalitativ betongsand till två av Swerocks närliggande betongfabriker. Genom minskad import görs en stor besparing för klimatet.

Moräntvätten matas med avbaningsmassor från täkten i Blentarp, alltså massor som måste tas bort för att komma ner till själva berget som ska utvinnas. Det är ett material som innehåller allt från lerpartiklar till större stenblock och som tidigare inte haft något särskilt användningsområde – det vill säga fram tills nu.

Genom att tvätta och sortera avbaningsmassorna skapar vi nya produkter till bygg- och anläggningsprojekt. En produkt som kommer ut från moräntvätten blir 0/2-sand (betongsand), det vill säga partiklar med en storlek upp till 2 millimeter. Det är en viktig beståndsdel inom betongproduktion och ersätter den naturgrus som tidigare har importerats från Danmark.

- För Swerocks del är det en stor fördel att kunna använda våra egna resurser till vår betongtillverkning istället för att importera. Tack vare det kan vi bättre anpassa produktionen efter kundens behov. Det blir dessutom en lägre klimatpåverkan när man minskar transporterna med fartyg och lastbil från grannlandet, säger Jonas Engdahl, arbetschef på Swerock.

Förutom betongsand produceras det även material för halkstopp på cykelbanor och makadam till dräneringsändamål genom moräntvätten. Allt förädlas från överskottsmaterial.

- I Blentarp finns de bästa förutsättningarna där massorna och tvätten ligger väldigt nära varandra. Vi har nu testat och utvärderat moräntvätten och är på god väg att skapa en produkt som håller kvalitetskraven, säger Peter Wernerheim, platschef på Swerock.

Moräntvätten har kapacitet att producera upp till 300 ton per timme. Det vatten som används i tvätten återanvänds till stor del och cirkuleras runt genom en sedimenteringsanläggning.

Betongsanden från Blentarp används i produktionen vid Swerocks betongfabriker i Ystad och Malmö. Själva betongen används sedan till att bygga allt från hus till broar

För mer information, var vänlig kontakta:
Henrik Nordell, kommunikatör på Swerock: henrik.nordell@swerock.se, tfn: 0725 – 33 77 70

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
engcon tecknar strategiska avtal i JapanOKQ8 öppnar bilpool i AlingsåsMed rätt volym slår stansning allt
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige