SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Så sparar företaget pengar

Med en smart integrationslösning
Med en svensk ekonomi som fortfarande inte går på alla cylindrar behöver många företag både gasa och bromsa. Insatserna för att främja försäljning och tillväxt är avgörande samtidigt som kostnadsjakt och besparingsprogram ofta är en del av vardagen. En viktig framgångsfaktor blir i det sammanhanget förmågan att skapa rationella arbets- och informationsflöden.

Rätt använd kan en modern integrationsplattform göra stor skillnad. Den kan både spara pengar och skapa förutsättningar för tillväxt. Connect Companies vd och integrationsexpert Stefan Jörkander ger här några konkreta exempel på hur en smart integrationslösning kan bli en klok investering, både på kort och lång sikt:

Effektivisera processerna - genom att integrera olika system och verktyg kan företag automatisera repetitiva uppgifter och processer. Det minskar behovet av manuell inmatning och hantering av data, vilket sparar tid och minskar risken för fel.

Minimera dubbelarbetet - med en smart integrationslösning kan företag undvika dubbelarbete genom att synkronisera data mellan olika system i realtid. Principen blir i stället ”information in en gång”. Detta innebär att anställda inte behöver lägga tid på att manuellt överföra data mellan olika program eller system, vilket ökar produktiviteten och minskar kostnaderna.

Nyttja befintliga resurser - genom att integrera olika system kan företag bättre utnyttja sina befintliga resurser. Till exempel kan en smart integrationslösning hjälpa till att optimera lagerhantering genom att synkronisera försäljningsdata med lagerhanteringssystem, vilket minskar risken för över- eller underlager samt kostnaderna för lagring och hantering av inventarier.

Minska behovet av manuell support- när olika system och verktyg integreras kan företag minska behovet av manuell support och service. En modern integrationslösning kan automatisera supportprocesser genom att låta kunder själva lösa vanliga problem eller genom att koppla samman kunder med rätt supportpersonal baserat på deras behov och tidigare interaktioner.

Förbättra skalbarhet och flexibilitet– en integrationsplattform kan hjälpa företag att anpassa och skala sina integrationsbehov i takt med att verksamheten växer eller förändras. Genom att använda en flexibel och skalbar plattform kan företag undvika nya kostsamma IT-projekt när nya behov uppstår.

Minska risken att bygga upp en teknikskuld- genom att använda en samlad integrationsplattform som ständigt uppdateras och utvecklas kan företag minska risken att deras integrationslösningar blir föråldrade och svåranvända. Det minskar också risken för att behöva göra kostsamma uppgraderingar eller införa helt nya kostsamma integrationslösningar.

– Vi har en väldigt stor efterfrågan på vår integrationsplattform Blue Integrator. Det är tydligt att intresset och behovet av en modern, flexibel integrationslösning bara ökar i takt med att företag ska hantera alltmer data i en allt snabbare takt. I många verksamheter finns inte längre utrymme att arbeta med traditionell direktintegration. Till slut blir det en återvändsgränd som är både dyr och komplicerad att ta sig ur, kommenterar Stefan Jörkander.

Läs mer om modern integration på blueintegrator.com

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin