SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Sanco väljer en motpart som kan erbjuda allt inom tryckluft och kvävgas

Idag levereras både tryckluften och kvävgasen av Atlas Copco
För system- och komponentleverantören Sanco i Örnsköldsvik är ledorden kvalitet, effektivitet och säkerhet, något som genomsyrar företagets sätt att tänka kring både personal- och produktionsfrågor. Redan år 2005 gjordes den första investeringen i en kvävgasgenerator, något som minskade kostnaderna för gas samtidigt som säkerheten på arbetsgolvet förbättrades. Idag levereras både tryckluften och kvävgasen av Atlas Copco Compressor, en one-stop-shop för kunder som vill köpa marknadsledande kompressorer och gasgeneratorer från en och samma leverantör.

Sancos legotillverkade stål- och aluminiumdetaljer ingår i en rad produkter som är en naturlig del i vår vardag
När system- och komponentleverantören Sanco AB i Örnsköldsvik etablerades i mitten av 1980-talet fanns det en regional efterfrågan på kvalitativa precisionsdetaljer i tunnplåt som företagets grundare ville tillgodose. Många företag inom plåt- och metallbearbetning fokuserade på produkter i tjockare påt, som efterfrågades av den tyngre industrin i trakten, och för ett företag som investerade i automatiserade maskiner för serieproduktion av tunnare detaljer fanns det goda möjligheter att växa. Idag har företaget 32 anställda och ingår sedan 2021 i en mindre industrikoncern med fokus på att erbjuda svenska industriföretag högkvalitativa stål- och aluminiumprodukter som får dem att växa och utvecklas på sina respektive marknader. Till de större kunderna hör företag som är verksamma inom försvarsindustrin, läkemedelsindustrin och skogsindustrin. Exempelvis kan svenska värnpliktiga åka i fordon där oljetanken kommer från Sanco, patienter som får vård på sjukhus eller vårdcentraler kan kopplas respiratorer med plåtdetaljer från Sanco och i arbetsbaracker på hjul där dragbalkar och boogieaxlarna tillverkats av Sanco kan skogsbolagens anställda söka skydd eller ta en fika. På minigolfbanan kanske du står på en utslagsplåt från Sanco och i hissen är det mycket möjligt att du står på ett av företagets specialtillverkade plattformsgolv.

Sanco strävar kontinuerligt efter att lyfta företaget till nya höjder vad gäller kvalitet, effektivitet och säkerhet
Under 2019 beslutade sig Sanco för att gå med i det så kallade Produktionslyftet, ett 18 månader långt program som syftar till att öka den operativa effektiviteten samtidigt som trivseln och säkerheten på arbetsplatsen förbättras. På grund av pandemin sköts starten upp, men i början av 2021 hölls det första mötet med styrgruppen. Sedan dessa har representanter från olika delar av företaget träffats varannan vecka för att tillsammans med två konsulter diskutera olika frågor som rör exempelvis arbetsplatsernas placering i produktionsflödet, vilka jobb som ska prioriteras och hur de anställda bör röra sig mellan olika stationer och maskiner på fabriksgolvet. Målet är att de anställda på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt ska kunna producera de produkter som kunderna efterfrågar vid varje tidpunkt utan spill i form av material och tid. Projektet har fått ett mycket positivt mottagande bland de anställda som är både engagerade och nyfikna på metoder och resultat.

"Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och vi vill driva den svenska industrin framåt genom att producera eftertraktade varor på rätt sätt och rätt tid med rätt sorts utrustning."Jonny Karlsson, Produktionschef, Sanco

Tillförlitliga kompressorer är en viktigt del i Sancos arbete mot en ökad effektivitet i produktionen
I princip alla maskiner som används på Sanco drivs av tryckluft: svarvar, kantpressar, stansmaskiner och handverktyg. Utan tryckluften stannar produktionen av och kan inte återupptas förrän den kompressor som driver verkstadsdelen är igång igen. Detta ställer mycket stora krav på tillförlitligheten hos utrustningen och under 2018 valde Sanco att byta ut de gamla kompressorerna mot en ny maskin från Atlas Copco Compressor. Innan investeringen gjordes genomfördes en mätning (AIRchitect) som visade vilken typ och storlek på maskin som var lämplig. Valet föll på en robust oljesmord skruvkompressor GA30VSD+FF med inbyggd tork. Detta är en varvtalsstyrd maskin som kan anpassa motorhastigheten helt efter behovet, något som gör den mycket energieffektiv. Genom att Sanco valt att återvinna viss del av den värme som alstras under kompressionen blir energieffektiviteten än högre. En av de äldre maskiner (en GA22FF med fast varvtal) som byttes ut står nu som redundans och servas tillsammans med huvudkompressorn under ett förebyggande serviceavtal. Ett sådant avtal passar kunder som inte vill sköta servicen själva och som är måna om maximal drifttid och lägsta möjliga livscykelkostnad.

För Sanco är Atlas Copco Compressor en one-stop-shop för tryckluft och kvävgas
På Sanco finns även två lasermaskiner som används för att skära ut detaljerade plåtar som inte kan hanteras av stansmaskinen. För att undvika blånader och för att få en finare snittyta används nitrogen för att blåsa bort metallrester som bildas vid skärningen. Många företag som är i behov av kvävgas för laserskärning köper gasen från något av de stora gasbolagen. Men Sanco var tidigt ute och köpte redan 2005 in sin första kvävgasgenerator från en leverantör med säte i Danmark. Företagets dåvarande ägare var väl medvetna om kostnadsfördelarna med egenframställd kvävgas samtidigt som den egna kvävgasgeneratorn gav den tillförlitlighet och flexibilitet som krävdes i produktionen. Då den gamla generatorn började krångla var det därför självklart att köpa in en ny. Valet föll på en kvävgasgenerator NGP85+ med PSA-teknik från Atlas Copco Compressor. Prestandan motsvarade Sancos krav och behov samtidigt som valet av Atlas Copcos utrustning gjorde att man nu kunde köpa både tryckluft och kvävgas från samma leverantör.

"Det blir en motpart, en faktura och samma servicetekniker kan serva både kompressorerna och kvävgasgeneratorn när han är här. Det är bekvämt och enkelt för oss och vi är jättenöjda med den här lösningen." Jonny Karlsson, Produktionschef, Sanco

En smidig containerlösning där all utrustning får framställning av kvävgas får plats är en smidig och säker lösning
I samband med att kvävgasgeneratorn köptes in gjordes även en investering i ytterligare en kompressor, en tank, en booster och viss kringutrustning. Då ytan på fabriksgolvet är relativt begränsad installerades utrustningen i en 20-fotscontainer som placerades på gården. Installationen gjordes av en lokal installationsfirma som kopplade samman utrustningen med AIRnet, Atlas Copcos eget rörsystem i aluminium som används för både tryckluft (blåa rör) och kvävgas (gröna rör). Den kompressor som köptes in för att förse kvävgasgeneratorn med tryckluft är en GA22VSD+FF, även den en varvtalsstyrd oljesmord skruvkompressor med inbyggd tank. Pluset i namnet indikerar att maskinen tillhör några av de mest energieffektiva kompressorerna som Atlas Copco Compressor erbjuder.

"Det var Atlas Copcos säljare som presenterade idén med en container och det passade oss alldeles utmärkt. Alla maskiner är nu samlade på ett och samma ställe och ytan är enkel att övervaka med ett säkerhetslarm som ger utslag om installationen mot förmodan skulle läcka kvävgas."Jonny Karlsson, Produktionschef, Sanco

För mer information, varmt välkommen att kontakta:
Robert Aronson
Produktingenjör, Industrial Air Division, Atlas Copco Compressor AB
0706-29 21 19
robert.aronson@atlascopco.com

Alexandra Calgar
Marknadschef, Atlas Copco Compressor
0721-45 25 01
alexandra.calgar@atlascopco.com
Kontaktinformation
Postadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Besöksadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Region
Nacka
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556155-2794
Grundat: 1971
Anställda: 158
Välkommen till Atlas Copco Compressor AB!

Vi ingår i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik och vårt ansvar är att marknadsföra och sälja kompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer och rörsystem på hela den svenska marknaden. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi även nulägesanalyser, energioptimering och riskbedömningar. Vårt uppdrag är att i varje försäljning erbjuda produkter och lösningar som adderar värde till applikationen, som förbättrar arbetsmiljön för människor på industrigolvet och som bidrar till ett minskat klimatavtryck.

Via vår rikstäckande eftermarknadsorganisation kan vi erbjuda förebyggande underhåll och akutservice på alla typer av maskiner – kompressorer, vakuumpumpar och gasgeneratorer. Oftast kan vi även hjälpa kunder med maskiner som inte sålts av oss. Alla servicejobb utförs av välutbildade och erfarna tekniker med lokal förankring och god kännedom om faktorer som kan påverka statusen och livslängden på er maskin. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse. Givetvis använder vi alltid originaldelar från Atlas Copco när maskinen levererats av oss.

Vi strävar efter att vara en pålitlig affärspartner och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder energieffektiva och unika lösningar inom en mängd olika applikationer. Genom att lyssna på våra kunder, och genom att dela idéer med våra kollegor, driver vi utvecklingen av nya innovativa produkter som skapar affärskritiska fördelar inom svensk industri.

Välkommen att kontakta oss!

Relaterade sökord

adsorptionstork, Adsorptionstorkar, AIRnet, AIRplan, AIRScan, atlas copco, atlas copco kompressor, atlas copco service, avluftare, Blowers, blåsmaskin, Blåsmaskiner, booster, Centralvakuum, Dammfilter, dimsmörjare, Energianalys, Energibesparing, Energieffektivitet, Energiåtervinning, Fastprisservice, filter, Finvakuum, Flödesmätning, frl, Funktionsluft, Förebyggande underhållsavtal, gasgenerator, Gasgeneratorer, Grovvakuum, Hållbar produktion, Högtrycksfilter, industrikompressor, Industrivakuum, klokompressor, Klopumpar, kolfilter, Kolfilter för andningsluft, kolvkompressor, Kolvkompressorer, kolvteknologi, kompressor, kompressor oljefri, kompressor oljesmord, kompressor tillbehör, kompressor tryckluft, kompressorer, kompressorolja, kompressorservice, kondensatavledare, kondensatbehandling, Kondensatlösning, kondensatrening, Kondensvattenavtappare, Kondensvattenreningsverk, Kväverenhet, kvävgas, Kvävgasgenerator, Kvävgasgeneratorer, kyltork, Kyltorkar, lamell, Lamellpumpar, lobkompressor, luftbehållare, luftberedning, luftblås, luftfilter, luftkompressor, lufttork, Lufttorkar för andningsluft, Läcksökning, magnetventil, magnetventiler, manometer, Membrangenerator, membrantork, Membrantorkar, microfilter, nitrogen, nitrogengenerator, olja till kompressor, OLJEAVSKILJARE, oljefilter, oljefri kompressor, oljefri kompressor, oljefria kompressorer, oljeseparator, oljeseparatorer, Oljesmord kompressor, Optimizer, osc, oxygen, oxygengenerator, partikelfilter, PSA, PSA-generator, regulator, Reservdelar, Reservdelsavtal, Riskbedömning, roots blower, Rör, rördelar, Rörsystem, scrollkompressor, Scrollkompressorer, scrollteknologi, Service, Silikonfria filter, skruvkompressor, Skruvkompressorer, Skruvpumpar, skruvteknologi, Smartlink, Srvice, Styrsystem, submicrofilter, Syrerenhet, Syrgas, Syrgasgenerator, Syrgasgeneratorer, säkerhetsventiler, tandkompressor, Tandkompressorer, tandteknologi, tank, TORK, Torkar, Totalserviceavtal, tryckluft, tryckluftssystem, tryckluftstank, tryckluftsteknik, tryckluftsutrustning, tryckluftsverktyg, Tryckmätning, tryckregulatorer, turbokompressor, turboteknologi, Vakuum, Vakuum pump, Vakuumboosterpump, Vakuumlösningar, Vakuumpump, vakuumpumpar, vakuumteknik, vattenavskiljare, vattenavskiljare kompressor, vattenavskiljare tryckluft, vattenrening, Vattensmorda oljefria skruvkompressorer, Vätskeringpumpar, öwamat

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – OHSAS 18001 – SS-EN 17020

Kontakter

Alexandra Calgar
Marketing & Communications Manager
0721-452501

Nyheter med koppling till företaget

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2021-11-18
Schneider Electric lanserar hårdvaruoberoende automationsplattformStora Ensos hållbarhets­rapport erhåller prisZebware blir partner med Wasabi HCL ska hjälpa till att förbättra Euroclears digitala landskapNimo-KG levererar 17 maskinerDachser Denmark testar transporter med HVO-dieselDQC, Endeavor och Orango byter namn till FellowmindHållbara konstruktions­material levereras till seismiskt område på Island
2021-11-17
Kvävgasframställning on-site sänker kostnaderna med nästan 300.000 kronor per årJernbro breddar sitt erbjudandeNy generation kvalitets­verktyg från Osborn InternationalVi organiserar dina kablageBioolja från befintliga värmeverkSvenska planglas­leverantören Glasgruppen fossilfri!Hållbar industri, innova­tioner och infrastrukturLär dig mer om reparbete och fallskydd på Fastighets­mässanStjärnformade fjällstugor vinner arkitekttävling för barn och ungaBillerudKorsnäs presenterar ny strategiCastrol har ingått ett femårigt tekniskt partnerskap med Williams Advanced Engineering64 procent beredda att byta jobb för hemarbete Skicka mindre luft med hållbara förpacknings­lösningarTegelgigant tar sjumilasteg på vägen mot CO2-neutral produktion
2021-11-16
MCM – högvolym­produktion med stora 4- och 5-axliga fleroperations­maskinerDENIOS miljöcontainer får toppbetyg i brand­kammartestStora Enso Biomaterials utvecklar och testar nya miljövänliga material och lösningarKrea lanserar ny tjänst för fastighetsfinansieringVerdion satsar ytterligare i NordDICTATOR på Fastighets­mässan Kista 24-25 November 2021Novedo förvärvar VentilationskontrollDEFA huvudsponsor på eCar Expo igen!Idag öppnar Microsofts hållbara datacenter i SverigeMineralvatten från istiden på flaskaEaton ger fyra råd hur industrin ska undvika ett error 404 Säkerhet och innovation i produktion för Plasman
2021-11-15
Elmia Wood återstartar med nytt fokus 2-4 juni 2022Ny Eftermarknadschef på TamtronNP Nilsson fortsätter sin satsning på egenproducerad el Storsatsar på utbildningar inom tak-och tätskikts­branschenNu ska även den tunga trafiken elektrifierasVedum utvecklar ytbehandlingenPremiär för eventveckan Tech InWest SwedenÖvergång till effektiv eldrift Stark tillväxt för miljö­tjänstföretaget Delete Gratis värme, avfuktar och torkar ut!Kaspersky lanserar centraliserad Threat Intelligence-plattform
2021-11-12
Världssuccé tack vare besöken på Elmia SubcontractorÖkad efterfrågan på våra miljötjänster Ny elektronisk flödesvakt Invigning hos VBN Components Enkel digitalisering minimerar svåra felbeslutStor framgång i marina applikationerVarför identitet är grunden till säkra hybrida IT-miljöerJungheinrich köper AMR-företaget arculus GmbHScanmaskin utökar säljkåren i Sverige!Standarder för cybersäkerhetRottneros stöttar grön innovation från Biosorbe
2021-11-11
Vassa teknikbolag skapar affärsmöjligheter för industrinStoppa damm med Mirkas dammfria lösningarVill du sänka luft­förbrukningen med 70%?Dormer Pramet utser ny koncernchef Shippeo lanserar andra upplagan av Visibility Now! Vilka krav behöver uppfyllas för brandfarlig vara?