SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Sigtunaskolans nya belysning sparar energi

Och gör eleverna piggare
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har med hjälp av finansiering från EU blivit ett framstående pilotprojekt för hur man kan spara energi, öka studentprestation och
samtidigt utbilda om en hållbar framtid. Med hjälp av ny smart belysning från Signify har skolan redan sett förbättringar av både energieffektivitet och studiemiljö.

Under 2022 inledde SSHL och Signify ett samarbete för att uppdatera skolans belysning som en del av en större renovering med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Arbetet finansieras under EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" och görs tillsammans med studentorganisationer och personal.

Projektet omfattar 22 byggnader med en sammanlagd yta på 22 670 m² och syftar till att halvera skolans energiförbrukning till 2030. Idag är den sammanlagda årliga energiförbrukningen närmare 3 359 MWh, vilket motsvarar utsläpp om 2 373 ton koldioxid. Hittills visar projektet på en minskad energianvändning kopplad till belysning på 83 procent. Dessutom rapporterar lärare och elever om positiva effekter på prestation och välmående eftersom belysningen ger ett bättre arbetsklimat.

– Att kunna ge något tillbaka till min gamla skola har varit fantastiskt. Genom att introducera smart belysning har vi inte bara minskat skolans energiförbrukning avsevärt utan också förbättrat arbetsmiljön för både elever och lärare, säger Anders Lind, Belysningsexpert på Signify.

Banar vägen för miljövänlig energiproduktion
Projektet inkluderar även uppdateringar av uppvärmningssystemet och installation av bergvärme och solcellsanläggningar, vilket är ett steg mot det långsiktiga målet att göra skolan till en nettoproducent av energi. Ytterligare steg på vägen för att göra detta möjligt innefattar energieffektiva fönster, integrering av innovativa isoleringsmaterial, samt en mängd mätare och sensorer. Dessa hjälper till att i realtid övervaka inomhusklimat, förbrukning och produktion via det trådlösa belysningssystemet Interact från Signify.

– Det är fantastiskt att vi kan göra detta tillsammans med Signify. Genom att föregå med gott exempel hoppas vi kunna inspirera och lära andra att det går att göra mycket där man står, såsom uppdatering till energieffektivare belysning, smart övervakning och mer miljövänlig energiproduktion. Målet för 2030 är i sikte och vi är redan en god bit på väg tack vare den nya belysningen, säger Georgios Savvas, lärare på Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.

Utöver de ekonomiska och miljömässiga vinsterna är ambitionen att projektet ska nå längre än skolans campus. Tack vare en tradition av starkt elevengagemang så pågår redan nu ett arbete med att föra kunskap och insikter från projektet vidare till närliggande samhälle, elevers föräldrar och ägare av liknande fastigheter.

För mer information vänligen kontakta:
Anne-Cathrine Tjornehoj
Tel: +45 40330806
E-post: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige