SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Smart vattenövervakning

Med hjälp av ny uppfinning
Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar städernas övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera olika förändringar.

– Det här är ett exempel på en lösning som sparar både tid och pengar samtidigt som den ger förutsättningar att arbeta mer hållbart. Att alltid ha uppdaterad information är fördelaktigt både samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt eftersom det ger möjligheter att agera proaktivt, säger Fredrik Hallgren, digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av dem som har utvecklat tekniken.

IVL har i flera projekt tittat på hur sensorer och digitala verktyg kan användas inom vattenområdet för att få tidiga varningar om föroreningar och andra händelser som läckage och översvämningar i städernas rörledningsnät för avlopps- och dagvatten.

Den nya, patenterade sensorn, som kallas Turbinatorn, kombinerar en kamera, en laserstråle och bildanalys för att mäta vattnets grumlighet och nivå. En fördel är att den inte behöver vara i kontakt med vattnet.

– Med hjälp av Turbinatorn kan vi få tidiga varningar om det finns föroreningar i systemen, igensättningar eller stopp i ledningarna, om reningen inte fungerar som den ska, eller och om det finns läckor eller andra avvikelser som behöver snabba insatser, säger Fredrik Hallgren.

Målet är att utveckla en sensor till låg kostnad med minimalt underhåll som kan användas av städer, kommuner och företag som ansvarar för vattenledningsnäten. Det underlättar driften av ledningsnätet och leder till färre manuella inspektioner vilket i sin tur leder till mindre störningar i exempelvis trafiken.

– Poängen med sensorer är att de ger oss stora mängder realtidsdata. Om vi tar vara på dessa datamängder och visualiserar informationen på ett bra sätt kan vi ge ett bättre kunskapsunderlag och det blir enklare att fatta faktabaserade beslut, säger Fredrik Hallgren.

Patenterad uppfinning

Den tekniska lösningen har fått patent i Sverige, USA och inom EU. Det innebär att Turbinatorn uppfyller patentvillkoren – att uppfinningen ska vara ny, ha uppfinningshöjd, och vara industriellt tillämpbar, vilket betyder att den ska lösa ett problem med hjälp av teknik.

– Det är väldigt roligt att patentet blev beviljat. Det innebär att de som i framtiden investerar i att produktifiera och få ut tekniken på marknaden kan säkra sin investering. Vår vision är att tekniken ska komma till bred användning och göra samhällsnytta, och nu finns det goda möjligheter till det, säger Fredrik Hallgren.

Nästa steg är att fortsätta den experimentella forskningen och att i större skala demonstrera tekniken och samla in data för att utveckla tjänster för städer.

Är du intresserad, vill veta mer eller delta i utvecklingen av Turbinatorn, kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

Turbinatorn har utvecklats i samarbete med flera aktörer, bland annat inom EU-projektet ScoreWater och IoT för hållbar vattenförvaltning, och i samarbete med Göteborgs Stad, Stockholm Vatten och Avfall, företagen Eeware och Greenwave. Finansiärer är EU, Vinnova, IoT-Sverige, Stiftelsen IVL och IVL.

Så fungerar Turbinatorn

Turbinatorn kombinerar en kamera, en laserstråle och bildanalys för att mäta vattnets grumlighet och nivå.

Sensorn skickar ut en laserstråle i vattnet, tar ett foto av var ljuset träffar ytan och använder en AI-algoritm för att beräkna grumligheten utifrån fotot.

För att utveckla algoritmen har IVL samlat tusentals bilder tillsammans med referensmätningar. Bilderna används i träningsprocessen av algoritmen.

Läs mer om Turbinatorn

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-05-27
Nordbygg planerar långsiktigt Samarbete vid byggnation i Boden.7 av 10 företag har otillräcklig kompetens
2024-05-24
Optiska mätsystem för modern industriFramstående svetsmetoder & maskiner Effektivitet och precision med vertikala svarvarMaximal flexibilitet för din säkerhetFörstärk arbetsplatsen med ruggade laptops
2024-05-23
Installationstestning som den borde varaNödstopp – Med belyst statusindikationProduktnyheter som måste upplevasAllt du behöver veta om hydraulhammareEtt viktigt verktyg för varje lyftbehov
2024-05-22
Skapa balkar och hela stommar i 3DNyanställda tjejer på SkrotSmart i TrollhättanMissa inte vår senaste nyhet!Hos DynaMate är mät­skalorna i trygga händerVakuumpumpars roll i moderna industrier
2024-05-21
Framtidens industrimaskiner Bli en luftens hjälteDamaskus Maskinskydd är involverad Scania öppnar för order Närproducerat i norr