SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Stora Enso Biomaterials utvecklar och testar nya miljövänliga material och lösningar

Atlas Copco Compressor bidrar med utrustning för tryckluft och kvävgas
När Stora Enso Biomaterials utvecklar och testar framtidens hållbara lösningar av skogsråvara bidrar Atlas Copco Compressor med marknadsledande utrustning för tryckluft och kvävgas

Inte långt från Atlas Copcos huvudkontor i Sickla ligger ett av Stora Ensos Innovationscenter för biomaterial. Här arbetar experter från mer än 20 olika länder med att utveckla förnybara material och biobaserade kemikalier som bidrar till den cirkulära ekonomin och som skapar förutsättningar för en hållbar framtid. Toppmoderna kompressorer och kvävgasgeneratorer från Atlas Copco Compressor är en viktig del av den tekniska utrustning som används när nya produkter testas och utvärderas i det moderna laboratoriet.

Stora Enso ersätter icke förnybara material med förnybara produkter
Stora Enso är en av världens största skogsägare och det är förnybara produkter tillverkade av råvara från skogen som får företagets hjärta att slå. Genom att erbjuda nya innovativa produkter som ersätter och minskar användningen av fossilbaserade material och kemikalier bidrar Stora Enso Biomaterials till att göra världen till en mer hållbar plats. Traditionella plastmöbler och plastflaskor kan ersättas med produkter tillverkade i träfiberbaserade biomaterial, frigolit kan ersättas med biobaserat cellulosaskum och olika typer av fossilbaserade lim kan ersättas med ligninbaserade bindemedel. Exemplen är många fler, men syftet är detsamma: att skapa värde och goda förutsättningar för människorna och planeten.

I de allra flesta fall startar förnybara produkter med idéer som måste testas i ett laboratorium
Många av de nya hållbara skogsbaserade produkter som lanserats under de senaste åren har sett dagens ljus i något av Stora Ensos laboratorier där olika idéer och koncept utvärderas innan de produceras i större skala. I laboratoriet på Fannys väg i Sickla testas och utvecklas nya idéer och koncept som många gånger leder till att mindre miljövänliga material ersätts av olika typer av träprodukter.

"I laboratoriet kan forskare och ingenjörer testa nya innovativa idéer som aldrig tidigare lanserats. Genom att utmana oss själva och genom att våga testa nya koncept säkerställer vi att vi hela tiden ligger i framkant vad gäller träprodukter och träkemi." Lars Hjelm, Site Safety Manager & Senior R&D Laboratory Engineer

Laboratoriet i Stor Ensos Innovation center i Sickla är en kontrollerad miljö där tryckluft och kvävgas från Atlas Copco spelar en viktig roll
När ett nytt bindemedel för spånskivor ska testas blandas träspån med hjälp av en mixer som trycker in och slår sönder bindemedlet med hjälp av tryckluft. Den färdiga trämixen pressas till plattor vars hållfasthet testas i maskiner med pneumatiska grepp. Olika typer av materialprover analyseras även i utrustning som utsätter materialet för mekanisk stress över olika temperaturintervall. Där används tryckluft för att reglera temperaturen i själva testkammaren. Om det material som testas kräver en inert miljö så användas istället kvävgas, vilket eliminerar påverkan av syre på materialet. Kvävgas används även för att torka (flusha) kylaggregatets ledningar så att det inte bildas is i aggregatet eller efterföljande utrustning.

"Den tryckluft och kvävgas som används i just den här applikationen måste renas med förfilter innan den går in i testkammaren. Men filtren behöver nästan aldrig bytas eftersom både luften och gasen från Atlas Copcos maskiner håller så bra kvalitet." Dimitri Areskogh, R&D Senior Specialist

En annan laboratorieapplikation som kräver stora mängder kvävgas är vätskekromatografimasspektrometri, LCMS, en teknik som används för att separera blandningar av organiska ämnen samtidigt som den strukturella identiteten hos de enskilda komponenterna identifieras och uppmäts. Kvävgasen används då för att ta bort förorenande ämnen som inte ska följa med in i masspektrometern, exempelvis vatten och olika typer av lösningsmedel. Exemplen där tryckluft och kvävgas används i laboratoriemiljö är många och i Stora Ensos Innovationscenter i Sickla finns det många fler applikationer och processer som drar nytta av de energieffektiva och tillförlitliga maskiner som levereras av Atlas Copco.

Oljesmorda skruvkompressorer med varvtalsstyrning och kvävgasgeneratorer med PSA-teknik
De två huvudkompressorerna som används av innovationscentrets laboratorium är av typen GA22VSD+, oljesmorda skruvkompressorer med varvtalsstyrning. I applikationer där behovet av tryckluft varierar är den här typen av maskiner upp till 50 % mer energieffektiva än maskiner med fast varvtal och i en laboratoriemiljö med varierande luftbehov sparar en sådan lösning mycket pengar. Den kvävgasgenerator som köpts in är av typen NGP40+ som klarar renheter upp till 99,999 %, nivåer som många gånger är ett måste i laboratoriemiljöer. Luften torkas med hjälp av en BD100+, en adsorptionstork lämplig för kritiska processer som kräver mycket låga tryckdaggpunkter. Som backup används en äldre GA11VSD+FF med inbyggd kyltork och nitrogen kan hämtas från en annan applikation med egen kvävgasgenerator som finns i huset. Om en testcykel startats kan det vara förödande om om tryckluften eller kvävgasen försvinner och 100 % redundans är därför mycket viktigt i den här typen av miljö.

Forskning kring framtidens batterier kräver en egen kvävgasgenerator NGP12+
Många anser att elektrifiering är kärnan i ett hållbart energisystem. I diskussionen läggs stor vikt vid frågor som rör möjligheten att ersätta fossilbaserad energi med förnybar elkraft, som hämtas från vatten, vind, sol och bioenergi. Genom att ersätta den grafit som finns i dagens batterier med biobaserade kolmaterial från lignin kan Stora Enso reducera koldioxidutsläppen från bland annat fordonsindustrin och elektronikindustrin. Testproduktionen av träbaserat kol för batterier, Lignode® by Stora Enso, har körts igång i en pilotanläggning i Finland medan all forskning och utveckling i ämnet sker i Innovationscentret i Sickla.

De högtemperatursugnar som testar hur kolpulvrets egenskaper förändras vid uppvärmning drar stora mängder kvävgas av mycket hög renhet. Den inerta atmosfären är viktigt eftersom syre i kombination med finfördelat kol leder till en ökad risk för brand.

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Robert Aronson
Produktingenjör, Industrial Air Division, Atlas Copco Compressor AB
0706-29 21 19
robert.aronson@atlascopco.com

Alexandra Calgar
Marknadschef, Atlas Copco Compressor
0721-45 25 01
alexandra.calgar@atlascopco.com
Kontaktinformation
Postadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Besöksadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Region
Nacka
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556155-2794
Grundat: 1971
Anställda: 158
Välkommen till Atlas Copco Compressor AB!

Vi ingår i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik och vårt ansvar är att marknadsföra och sälja kompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer och rörsystem på hela den svenska marknaden. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi även nulägesanalyser, energioptimering och riskbedömningar. Vårt uppdrag är att i varje försäljning erbjuda produkter och lösningar som adderar värde till applikationen, som förbättrar arbetsmiljön för människor på industrigolvet och som bidrar till ett minskat klimatavtryck.

Via vår rikstäckande eftermarknadsorganisation kan vi erbjuda förebyggande underhåll och akutservice på alla typer av maskiner – kompressorer, vakuumpumpar och gasgeneratorer. Oftast kan vi även hjälpa kunder med maskiner som inte sålts av oss. Alla servicejobb utförs av välutbildade och erfarna tekniker med lokal förankring och god kännedom om faktorer som kan påverka statusen och livslängden på er maskin. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse. Givetvis använder vi alltid originaldelar från Atlas Copco när maskinen levererats av oss.

Vi strävar efter att vara en pålitlig affärspartner och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder energieffektiva och unika lösningar inom en mängd olika applikationer. Genom att lyssna på våra kunder, och genom att dela idéer med våra kollegor, driver vi utvecklingen av nya innovativa produkter som skapar affärskritiska fördelar inom svensk industri.

Välkommen att kontakta oss!

Relaterade sökord

adsorptionstork, Adsorptionstorkar, AIRnet, AIRplan, AIRScan, atlas copco, atlas copco kompressor, atlas copco service, avluftare, Blowers, blåsmaskin, Blåsmaskiner, booster, Centralvakuum, Dammfilter, dimsmörjare, Energianalys, Energibesparing, Energieffektivitet, Energiåtervinning, Fastprisservice, filter, Finvakuum, Flödesmätning, frl, Funktionsluft, Förebyggande underhållsavtal, gasgenerator, Gasgeneratorer, Grovvakuum, Hållbar produktion, Högtrycksfilter, industrikompressor, Industrivakuum, klokompressor, Klopumpar, kolfilter, Kolfilter för andningsluft, kolvkompressor, Kolvkompressorer, kolvteknologi, kompressor, kompressor oljefri, kompressor oljesmord, kompressor tillbehör, kompressor tryckluft, kompressorer, kompressorolja, kompressorservice, kondensatavledare, kondensatbehandling, Kondensatlösning, kondensatrening, Kondensvattenavtappare, Kondensvattenreningsverk, Kväverenhet, kvävgas, Kvävgasgenerator, Kvävgasgeneratorer, kyltork, Kyltorkar, lamell, Lamellpumpar, lobkompressor, luftbehållare, luftberedning, luftblås, luftfilter, luftkompressor, lufttork, Lufttorkar för andningsluft, Läcksökning, magnetventil, magnetventiler, manometer, Membrangenerator, membrantork, Membrantorkar, microfilter, nitrogen, nitrogengenerator, olja till kompressor, OLJEAVSKILJARE, oljefilter, oljefri kompressor, oljefri kompressor, oljefria kompressorer, oljeseparator, oljeseparatorer, Oljesmord kompressor, Optimizer, osc, oxygen, oxygengenerator, partikelfilter, PSA, PSA-generator, regulator, Reservdelar, Reservdelsavtal, Riskbedömning, roots blower, Rör, rördelar, Rörsystem, scrollkompressor, Scrollkompressorer, scrollteknologi, Service, Silikonfria filter, skruvkompressor, Skruvkompressorer, Skruvpumpar, skruvteknologi, Smartlink, Srvice, Styrsystem, submicrofilter, Syrerenhet, Syrgas, Syrgasgenerator, Syrgasgeneratorer, säkerhetsventiler, tandkompressor, Tandkompressorer, tandteknologi, tank, TORK, Torkar, Totalserviceavtal, tryckluft, tryckluftssystem, tryckluftstank, tryckluftsteknik, tryckluftsutrustning, tryckluftsverktyg, Tryckmätning, tryckregulatorer, turbokompressor, turboteknologi, Vakuum, Vakuum pump, Vakuumboosterpump, Vakuumlösningar, Vakuumpump, vakuumpumpar, vakuumteknik, vattenavskiljare, vattenavskiljare kompressor, vattenavskiljare tryckluft, vattenrening, Vattensmorda oljefria skruvkompressorer, Vätskeringpumpar, öwamat

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – OHSAS 18001 – SS-EN 17020

Kontakter

Alexandra Calgar
Marketing & Communications Manager
0721-452501

Nyheter med koppling till företaget

2021-11-17Kvävgasframställning on-site sänker kostnaderna med nästan 300.000 kronor per år
2021-11-16Stora Enso Biomaterials utvecklar och testar nya miljövänliga material och lösningar
2021-08-20Atlas Copco Compressor levererar tryckluften till Sveriges största bioraffinaderi
2021-08-13Turboblåsmaskiner från Atlas Copco renar Luleås avloppsvatten
2021-08-12Modul sparar närmare 300.000 kronor per år med tryckluft och nitrogen från Atlas Copco
2021-08-10Kalasmat ökar effektiviteten med utrustning från Atlas Copco
2021-07-09Atlas Copco revolutionerar marknaden för syrgas on-site med den nya syrgas­generatorn OGP+
2021-07-09Atlas Copco introducerar UD+, DD+ / PD+, DDp+ / PDp+ och QD+ med inPass
2021-06-15Syntronic tillverkar kretskort med tryckluft och nitrogen från Atlas Copco
2021-04-26Atlas Copcos nya OSC för rening av kompressor­kondensat är effektiv och enkel att underhålla
2021-04-20Gör din tryckluftsinstallation mer energieffektiv
2021-01-22Atlas Copco introducerar G 2-7, den ideala kompressorn för mindre verkstäder och tillverkande företag
2020-10-29Innovativ teknologi skapar mer energieffektiva och flexibla tryckluftssystem som sparar både miljö och hälsa
2019-10-21Producerar charkuterivaror med hjälp av tryckluft, vakuum och nitrogen från Atlas Copco
2019-10-07Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven
2017-05-30Atlas Copco lägger till tre nya LED-belysningsmaster i HiLight-serien
2017-01-03Atlas Copco slutför förvärv av tysk kompressordistributör

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2021-11-26
De investerar för fler lasertimmarPremiär för MVS energi­lagringslösning på eCar Expo på Svenska MässanVetlanda får högteknologisk biltvätt med abonnemangBranschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industriNya Alfa Laval PlusClean-rengöringsmunstyckeABS Wheels tilldelas utmärkelsen Årets Superföretag 2021Utsetts till Årets Super­företag
2021-11-25
Steglös tryck- och vakuumkontroll med IO-Link9 av 10 arkitekter blir nöjda med slutresultatet när de väljer byggnadsplåtFem myter kring snabb­laddning av elfordonÖver 5000 nya snabb­laddningspunkter till 2025Webers storsatsning – återvunnet material minimerar spillGARO lanserar IP65 kapslingarDATRON CNC-verktyg för bearbetning i många olika materialE.ON-bolaget Avacon beställer Gomeros kontrollutrustning SIPPI Uppsala blir spik till ark – vi flyttar!
2021-11-24
Det handlar om både bekvämlighet och lönsamhetSanco väljer en motpart som kan erbjuda allt inom tryckluft och kvävgasOCS hjälper Ljusgårda med automatiserad salladsodlingLär dig mer om nivåteknik Underhålls- och rengörings­kit för bästa prestanda och lång livslängdCM605 - En läckströmstång för mätning av likströmmarSäkerhetsutmaningarna med IIoT och Industry 4.0Rekordmånga företag på årets AutomationsdagVälkommen till Plastteknik Nordic 2021Dachser Norway levererar med ny eldriven batteri-lastbilDana Lim har växtvärk och bygger ut igenDescartes tar nästa innovationssteg 2021 det viktigaste året i företagets historiaValeo tar autonom mobilitet till nästa nivå med ny LiDAR-teknik
2021-11-23
Koaxiala elektriska rundmat­ningsbord för exakt position­eringAhlsell stärker sitt verktygserbjudandeBalansering CNC-bearbetning och 3D-utskrift för metalldelarLindab förvärvar den svenska taktillverkaren ProfilplåtRenova prisas för miljöriktig vattenreningÅrets kvinnliga stjärnskottFjärrvärmen i Borås – en guldklimp i klimat­omställningenRobotar tar jobb på H22 City ExpoStockholmarna bryr sig minst om att minimera vattenförbrukningenFärger och framtidstro präglar Ebbepark i LinköpingDEFA utbildar bostadsrätts­föreningar inom elbilsladdningEftermarknaden avgjorde valet för Björnens Entreprenad AB
2021-11-22
Dimgenerator skyddar butiker från inbrottABB levererar robot i guldfärgPeab förvärvar byggrätter på Lilla Essingen i StockholmIVECO levererar 1 064 gasdrivna S-WAY-lastbilarBravida etablerar sig i HälsinglandInstabox ställer om till eldrivetVi kvinnor behövs i techbranschen!Sveriges nöjdaste fjärr­värmekunder finns i KarlstadVad vill ni att er robot skall kunna göra?Han är Stockholms främste entreprenör 2021
2021-11-19
Smart depåladdning från ABB för Göteborgs nya elbussarNya spiralformade PTFE-slangen från Parker Varför är digitalisering så viktigt?HCL Technologies har utsetts till ledare i IDC MarketScapeFörsta spadtaget för Ottosson Truck /Hyundais nya huvudkontorMikael Anjou ny VD för SizesLogistic Contractor etablerar sig med eget kontor i LuleåAdvenica har fått en ny order på cybersäkerhetsprodukterKB Components dubblar sin kapacitet med nytt logistiksystem Formica Capital investerar i ChargeNode