SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Svårare att få företagslån

Vilka övriga alternativ finns?
I dagens ekonomiska klimat blir det allt svårare för små och medelstora företag att få företagslån. Bankerna har skärpt sina lånekrav och många företagare står nu inför utmaningen att hitta alternativa finansieringslösningar.

Traditionella banklån och dess utmaningar
Företagslån från banker har länge varit den vanligaste finansieringsformen för företagare. Banker erbjuder ofta förmånliga räntor och längre återbetalningstider, vilket gör dem attraktiva för många. Men de senaste åren har regleringarna skärpts, och bankerna har blivit mer restriktiva med sina utlåningskriterier. För 16:e månaden i rad har utlåningen av mindre krediter till företag minskat enligt Konsumentguiden.se och deras sammanställning av trender inom lån och finansiering utifrån statistik från SCB och Riksbanken.

Strängare lånekrav
Bankerna kräver nu mer omfattande säkerheter och en stark kreditvärdighet för att bevilja lån. Detta kan vara problematiskt för nystartade företag eller de som har en mindre stabil finansiell historik. Dessutom har pandemin påverkat många företags ekonomi negativt, vilket ytterligare försvårar möjligheten att uppfylla bankernas krav.

Alternativa finansieringslösningar
När bankerna stänger dörren är det viktigt att känna till de alternativ som finns tillgängliga när företag är i behov av att låna pengar. Det finns flera andra finansieringslösningar som kan vara värda att överväga. Här följer några av de mest populära alternativen:

Factoring
Factoring innebär att företag säljer sina fakturor till ett factoringbolag för att snabbt få tillgång till likvida medel. Detta kan vara en effektiv lösning för företag med många kundfakturor som annars skulle behöva vänta länge på betalningar. Factoring ger omedelbar likviditet och kan förbättra företagets kassaflöde.

Riskkapital
För företag med stor tillväxtpotential kan riskkapital vara ett intressant alternativ. Riskkapitalbolag investerar i företag i utbyte mot ägarandelar och är villiga att ta högre risker i förväntan på hög avkastning. Detta kan ge företag inte bara kapital, utan även värdefull rådgivning och tillgång till branschspecifika nätverk.

Låna privat och låna ut till sitt företag
Att låna privat och sedan låna ut till sitt egna företag är en relativt vanlig lösning för företagare som behöver kapital för att starta eller expandera sin verksamhet. Att ta ett privatlån innebär att du som privatperson ansöker om ett lån från en bank eller annan långivare. Räntan på privatlån är vanligtvis högre än för företagslån, men kan ändå vara ett attraktivt alternativ om ditt företag har svårt att få ett lån direkt från banken.

När du har tagit lånet privat kan du sedan låna ut pengarna till ditt företag. Det är viktigt att detta sker på ett korrekt och formellt sätt. Här är några viktiga punkter att ha koll på:

Upprätta ett låneavtal: Skapa ett skriftligt avtal mellan dig som privatperson och ditt företag. Avtalet bör innehålla detaljer om lånebeloppet, räntan och återbetalningsvillkoren.

Bestäm ränta: Räntan du tar ut bör vara rimlig och motsvara marknadsräntan för att undvika skattemässiga problem.

Bokföring: Se till att lånet bokförs korrekt i företagets räkenskaper. Det bör finnas tydlig dokumentation över transaktionen.

”Svårigheterna för företagare att få lån är ett strukturellt problem banker och politiker behöver ta tag i, säger chefsekonom Johan Grip från Företagarna till Dagens Industri.”

Skattemässiga aspekter
Det är viktigt att vara medveten om de skattemässiga konsekvenserna av att låna ut pengar till sitt egna företag:

• Avdrag för ränta: Företaget kan dra av räntan som en kostnad i sin deklaration, vilket kan minska företagets skattebörda.

• Kapitalinkomst: Räntan du som privatperson får från företaget räknas som kapitalinkomst och ska deklareras i din privata deklaration.

Juridiska aspekter
För att undvika framtida problem är det viktigt att följa alla juridiska regler och bestämmelser:

• Avtal: Ett formellt avtal skyddar både dig och företaget om det skulle uppstå tvister.

• Marknadsmässig ränta: För att undvika att Skatteverket ifrågasätter transaktionen bör räntan vara marknadsmässig.

Fördelar och Nackdelar
Att låna ut pengar privat till sitt egna företag innebär både fördelar och nackdelar. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa innan man väljer ett privatlån som alternativ. Det är även viktigt att poängtera att dessa fördelar och nackdelar många gånger är kopplade till individuella omständigheter.

Fördelar:
• Snabb tillgång till kapital för företaget.

• Möjlighet att få bättre lånevillkor som privatperson än som företag.

Nackdelar:
• Personlig ekonomisk risk.

• Högre ränta på privatlån jämfört med företagslån.

• Det är alltid rekommenderat att rådfråga en ekonomisk rådgivare eller revisor innan man genomför en sådan transaktion för att säkerställa att allt sker korrekt och enligt gällande lagar och regler.

Välja rätt typ av lån
Att välja rätt typ av lån för att låna ut pengar till ditt företag beror på flera faktorer, inklusive din personliga ekonomiska situation, ditt företags behov och din vilja att ta risk. Här är några alternativ som kan vara lämpliga när du behöver låna ut pengar till ditt företag:

1. Privatlån (Blancolån)
Beskrivning: Ett privatlån utan säkerhet kan vara en bra lösning om du behöver snabbt kapital.
Fördelar: Enkel och snabb process, inga krav på säkerhet.
Nackdelar: Högre räntor jämfört med lån med säkerhet.
Passar för: Snabb och enkel finansiering utan att belasta företagets kreditvärdighet.

2. Bolån
Beskrivning: Om du har eget kapital i din bostad kan du överväga att utöka ditt bolån.
Fördelar: Lägre ränta eftersom lånet är säkerställt med din fastighet.
Nackdelar: Riskerar din bostad om du inte kan återbetala lånet.
Passar för: Större lånebelopp till lägre ränta, om du har egen bostad med tillräckligt värde.

3. Billån
Beskrivning: Om du behöver kapital för att köpa fordon för företaget kan ett billån vara ett alternativ.
Fördelar: Lägre ränta eftersom lånet är säkerställt med fordonet.
Nackdelar: Begränsat till inköp av fordon.
Passar för: Specifikt för inköp av företagsfordon.

Undvik smslån
Att undvika smslån när du ska låna ut pengar till ditt företag är klokt. Smslån, eller snabblån, har ofta mycket höga räntor och korta återbetalningstider, vilket kan skapa en icke önskvärd ekonomisk situation både för dig personligen och för ditt företag. Här är några mer detaljerade skäl till varför smslån inte är en bra idé för detta ändamål:
Höga Räntor: Smslån har oftast betydligt högre räntor än andra låneformer, vilket gör dem dyra att använda.
Korta återbetalningstider: Återbetalningstiderna är ofta väldigt korta, vilket kan leda till likviditetsproblem om du eller ditt företag inte kan återbetala lånet i tid.
Avgifter: Utöver höga räntor kan smslån ha höga avgifter för administration och försenade betalningar, vilket kan göra dem ännu dyrare.
Negativ kreditpåverkan: Att använda smslån kan påverka din kreditvärdighet negativt, vilket kan göra det svårare att få andra lån i framtiden.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-07-02
Förenar krafter för att förbättra utbildningar Peab Asfalt i nytt forskningsprojekt Ny avfallskraftanläggning nära PragHertz och RedLocker på sommarturnéIVECO S-Way har tilldelats pris
2024-07-01
Lär dig om vakuum­mätarens viktiga rollEffektiviteten av värmekamerorHur man förstärker delar Samuel Sollenby återvänder till OlsonsEn historia inom skärande bearbetning
2024-06-28
Kantvikars betydande roll Kompressorns roll i kylanläggningarOTTO Digital Services för systemSäkerhet med väggrindar och vägbommarNyhet i sortimentet från Western Fabrications
2024-06-27
Födelsedag 60-års Rockwell arrangerar år­ets automationshändelse Optimera kabelhanteringen Saab tecknar kontraktOKQ8 Bank har tecknat ett 3 årigt avtal
2024-06-26
XMOR® revolutionerar grävandetInga maskiner är för stora för ossTrejon lanserar CONDORÅtervunnet material möter AI ROCKWOOL bygger stenullsfabrik i Sverige