SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Svenska företag exponerade för säkerhetsrisker

Via sina mobila enheter
24 % av svenska företag saknar helt tekniska lösningar för mobilhantering. Det gör att de är exponerade för stora säkerhetsrisker, enligt SOTI:s nya mobilitetsundersökning. Eftersom företagen saknar central insyn i enheter och mjukvara riskerar de dessutom stora produktivitetstapp och dyr avbrottstid.

SOTI har i sin nya mobilitetsrapport intervjuat 350 IT-ansvariga på svenska företag om användning och hantering av mobila enheter.

Rapporten visar att 76 % av de svenska företagen har implementerat någon slags mobil helhetslösning - antingen EMM- (Entreprise Mobility Management) eller MDM- (Mobile Device Management) för att få helhetsgrepp om företagets mobila verksamhet. Motsvarande genomsnittssiffra på global nivå är 91% (baserat på 3650 intervjuer i USA, Kanada, Mexico, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Australien).

24 % av de svenska företagen saknar alltså helt och hållet tekniska lösningar för mobilhantering. Det innebär att de inte har kontroll eller insyn i verksamhetens enheter och kan därför varken garantera verksamhetens mobilsäkerhet eller att produktiviteten hålls på en jämn nivå.

Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef på SOTI kommenterar:
– Det är oroväckande att så många som 24 % helt saknar tekniska lösningar för mobilhantering. Anställda ute på fältet har behov av avbrottsfri kommunikation och måste kunna ansluta digitalt oavsett var de befinner sig. Utan central hantering är det omöjligt att ha överblick och kontroll och personalen blir extremt exponerade för tekniska problem som i sin tur kan leda till dyr avbrottstid och stora säkerhetsrisker.

Behov av bättre verktyg
Oavsett om företagen har implementerat mobilhanteringslösningar eller ej, efterlyser rapportens svenska IT-ansvariga bättre verktyg för att få större förståelse för vad som händer ute på fältet:
• 63 % anser att verksamheten är i behov av bättre verktyg för att förutse problem innan de uppstår
• 58 % håller med om att de behöver bättre business intelligence-verktyg för att kunna mäta hur väl verksamhetens mobila enheter presterar
• 58 % säger att deras verksamhet behöver bättre verktyg för att diagnostisera problem
Enligt rapporten uppger dock 42 % att ledningen i verksamheten inte tycker att det är värt att investera i teknik för realtidsinsyn i företagets mobila enheter.

– Det är alarmerande att verksamheternas ledning inte inser vikten av realtidsinsikter. En väl anpassad EMM-lösning innebär lägre kostnader, förbättrad produktivitet och förhöjd säkerhet. Det är riktigt goda argument för en solid investering. Med EMM-lösningar kan de IT-ansvariga dessutom leverera affärskritiska insikter, vilket kommer att hjälpa ledningen att fatta välgrundade, datadrivna beslut, säger Stefan Spendrup.

Produktivitet viktig drivkraft
Jämn och hög produktivitet hos de anställda är avgörande för att maximera avkastningen (ROI) för företaget. Bara genom att eliminera onödiga avbrott (till exempel att batterierna tar slut mitt i ett arbetspass), kan man höja produktivitetsnivån avsevärt. 65 % av de IT-ansvariga håller med om att produktivitet är en av de viktigaste drivkrafterna för att investera i mobilhanteringsteknik.

– För att optimera produktiviteten i en verksamhet är det idealt att i realtid kunna följa vilka enheter som används och vilka applikationer som är igång. Är enheternas mjukvara uppdaterad och är alla säkerhetsåtgärder på plats? Hur står det till med enheternas batterihälsa? Var befinner sig enheterna geografiskt? Vilka problem är vanligast förekommande? Är det problem som kräver underhåll? Alla de här frågorna påverkar företagets produktivitet. Men det finns ingen universallösning när det kommer till mobilhantering - alla företag är unika och kräver en skräddarsydd lösning, avslutar Stefan Spendrup.

https://soti.net/resources/research-hub/@Ladda ner SOTI:s senaste rapport här|.

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-06-17
Teknikchef firar tre decennier IT-utrustning blir liggande i förråd Främjar hållbarhet med återbrukad inredningAWS miljardsatsar på AI-startupsKraven på luft- och ventil­ationsflöden missförstås
2024-06-14
Vollenweider Entre­prenad AB drar full nytta Kompakta och okapslade motion controllersPonsses nya lösningarFinja Betong tar emot förnyat certifikatTre nya partners på Delphis kontor
2024-06-13
Enklare och effektivare TIG-svetsningKalorimetrisk flödesgivare med displayFulltaliga utbildningarFokus på hållbarhet och låg energiförbrukning GodEl & 1KOMMA5° lans­erar solcellssamarbete
2024-06-12
Hjälper till att förbättra industriella pumparsonnen i nytt partnerskap med Tibber Sigtunaskolans nya belysning sparar energi STRATO lanserar ny hemsidebyggarePax8:s nya marknads­plats använder AI
2024-06-11
Befintlig produkt, men i nytt material Volvo CE presenterar utökad flottaMagasinera i StockholmHLR utbildning StockholmFiberlaserteknik i plåtbearbetningsindustrin