SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Unikt bostadsprojekt med naturen som granne

Bostadskvarteret Bergsvåg på ett berg i Norra Djurgårdsstaden
Mitt på en bergshylla på Horthagsberget i Norra Djurgårdsstaden har 54 nya hem och en förskola växt fram. Bostadskvarteret Bergsvåg är format kring en vision om publika småskaliga rum, inplacerade i samspel med naturen. Bostäderna är uppdelade i två unikt formade byggnader som följer det omgivande bergets topografi. För att de boende ska få ta del av omgivningens frodiga vegetation av gräs, träd och buskar, har arkitekterna valt att klä fasaderna med genomtänkta fönsterlösningar från VELFAC.

I ett skogsparti ute i Stockholm hittar man bostadskvarteret Bergsvåg. Beläget, precis som namnet antyder, på ett berg i Norra Djurgårdsstaden. Projektet knyter an till hela utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden, där fokus har legat på att ta hänsyn till platsens historia samtidigt som man skapar byggnader som blir ett med landskapet.

Arkitektbyrån Kjellander Sjöberg har tillsammans med Wallin Bostad varit ansvariga för projektet och resultatet blev två unikt formade byggnader med varierade bostadstyper, till vilka VELFAC har levererat stora fönsterpartier som på ett genomtänkt sätt har placerats i husets fasader.

Inspiration från naturen
Bergsvåg har byggts på en bergsklack med utblick över Stockholm stad och genom hela projektet var det viktigt att bibehålla just allmänhetens tillgänglighet till utsikten. Det berättar Gustav Wallin, marknadschef på Wallin Bostad, och fortsätter:

- Vi la stort fokus på att ta hand om platsen och se till att byggnaderna blev en integrerad del av landskapet Tanken var att skapa en oas i staden, där vi jobbade mycket med utsikter, grönska och form. Därför har vi en S-formad byggnad som följer brottets skärning och en C-formad byggnad som följer topografin. Rakt genom gården löper ett publikt gångstråk, vilket gör att man kan röra sig genom landskapskvarteret och titta ut över det stora stenbrottet och den publika parken.

Ola Kjellander, medgrundare och ansvarig arkitekt på Kjellander Sjöberg, fortsätter:
- Det var viktigt att man skulle kunna stå på berget och se ut över staden även när byggnaderna stod klara. Byggnaderna följer landskapets naturliga rörelse och är liksom upplagda på en mur av stengabioner i mötet med mark. Takets beklädnad, med den extensiva grönskan, läker såret i naturen, samtidigt som fasadens generösa transparens, genom valet av fönster, gör det möjligt att ta in det omgivande sammanhanget från många olika perspektiv.

Ett filter mellan ute och inne
Fönstren som valts till Bergsvåg kommer ifrån VELFAC, ett medvetet val av Ola Kjellander som menar att det är helt avgörande att hitta rätt fönster:
- Fönsterpartierna och bröstningarna är genomtänkta och omsorgsfullt designade. Vi har valt större fönster, riktade mot söder, i kombination med skärmande tak som filtrerar ljuset. Fönstren bildar ett transparent filter mellan ute och inne. När man står inne i byggnaden och tittar ut genom glaspartiet får man en känsla av att det är till synes upplöst. Allt fokus ligger på utsikten och alla komponenter som ingår i hinnan mellan ute och inne är otroligt viktiga att formge på bästa sätt. Allt ska bli perfekt, berättar Ola Kjellander och fortsätter:

- Jämför man visionsbilder med det färdiga projektet kan man glädjas åt att resultatet verkligen följer visionen. Det är bland annat tack vare att vi har arbetat med rätt fönsterleverantör med vana i den här typen av projekt. VELFAC är en av de leverantörer man alltid önskar att få arbeta med, särskilt i projekt med hög arkitektonisk nivå. I det här fallet hade vi ett ekonomiskt mål tillsammans med högt ställda krav på alla komponenter. Därför var det ett drömalternativ att jobba med VELFAC.

Ola Kjellander avslutar:
- Bergsvåg är ett förtroendeuppdrag för Stockholm stad som vi känner att vi har förvaltat väl. Man är aldrig bättre än sitt senaste projekt och därför måste vi alltid leverera. Tillsammans med Wallin Bostad står vi för hög arkitektonisk kvalitet och är glada och tacksamma över det fina resultatet.

För mer information, kontakta:
Anni Østergaard Clausen | Brand Manager, VELFAC | +45 60 25 16 38 | E-mail: aoc@dovista.com

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2022-11-23
Tegelgigant säkerställer snabbt arbeteAdvenica lanserar ZoneGuard PE250
2022-11-22
Kan CAM-system bidra till bättre miljö?En ny marknad växer framVåra specialister blir ännu bättre!Överens om att gemensamt undersöka lösningarFrån mötesapp till kommunikations­plattform
2022-11-21
Experten om de nya eldrivna maskinerna Bättre hälsa och säkerhet inom trävaruindustrinÖkad oro för IT-attackerFörändring i Stora Ensos koncernledningNimos måleriavdelning fördubblar produktionen
2022-11-18
Utsläppsfri återvinning i Bayern Maskin- och fixtur­konstruktioner blir säkrareLyfta och flytta gods smidigtEdge Gateway - Industri 4.0 har aldrig varit enklareHydro elektrifierar aluminiumtransporter
2022-11-17
Amada erbjuder kantpressar i mellansegmentetÄr chatbots standardalter­nativet för kundtjänst?Ny fabrik med rörlaser i spetsen ökar produktion TAWIs lyftanordningar hos PostnordVolvo klarar de hårda kraven hos SSAB