SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

Volvo CE i Arvika sänker sina energikostnader med 22 %

Med utrustning från Atlas Copco Compressor
Volvo Construction Equipment i Arvika sänker sina energikostnader med 22 % och reducerar sin miljöpåverkan med utrustning från Atlas Copco Compressor.

I den svenska industristaden Arvika byggs drygt 60 % av de hjullastare som Volvo Construction Equipment säljer på den globala marknaden. Grundtanken är att varje maskin ska byggas och drivas på ett hållbart sätt – från den första svetsen till den sista muttern, med minimal användning av fossila bränslen. Oljefria kompressorer med varvtalsstyrning (VSD) från Atlas Copco Compressor bidrar till att sänka energikonsumtionen och reducera miljöpåverkan.

Volvo Construction Equipment jobbar med hållbarhet i ett brett perspektiv

Volvo Construction Equipment är ett globalt företag med en stark lokal förankring i flera svenska industriorter. På anrika Arvikaverken i Arvika arbetar idag 850 personer i produktionen av de hjullastare som säljs till gruvor, anläggningsföretag och industrier i Europa och Afrika. Varje maskin är designad för att bidra till en värld som är renare, smartare och mer uppkopplad. Ett sådant åtagande sträcker sig längre än motorer som drivs med hjälp av elektricitet eller hydrogen. Det är ett åtagande som genomsyrar hela verksamheten och som också omfattar även mångfald, materialåtervinning och energikonsumtion med mera.

Oljefri tryckluft är en av de faktorer som driver energikonsumtionen vid produktionen av hjullastare i Arvikafabriken

De hjullastare som lämnar fabriken i Arvika består av tekniska komponenter som levereras av hundratals (ofta svenska) leverantörer och underleverantörer. Dessa komponenter är i princip färdiga för montering vid ankomst - undantaget är de kraftiga stålramar som utgör maskinens stomme. Framramen, bakramen och lyftramverket svetsas, bearbetas och målas på plats i Arvikafabriken innan slutmonteringen påbörjas. Tryckluft är en viktig del i flertalet processer och den elenergi som krävs för kompression av luft blir därför en del i hjullastarens totala kostnad och miljöavtryck.

Den huvudsakliga delen av tryckluften konsumeras av fabrikens så kallade CNC-maskiner, verkstadsmaskiner som borrar hål i stålramarna enligt ett fördefinierat mönster. För att undvika att metallflisor och andra föroreningar hamnar i spindeln när maskinen byter från ett verktyg till ett annat så används tryckluft för renblåsning av spindeln. I måleriet används relativt stora tryckluftsvolymer för att med hjälp av pumpar trycka fram färgen till spraymunstycket. Givetvis är det också många handverktyg som drivs med hjälp av tryckluft. Tryckluft används även i monteringssteget till de luftkuddar som förflyttar de större hjullastarna från en arbetsstation till en annan. För att eliminera risken för föroreningar används oljefri tryckluft i samtliga processer.

Att byta ut gamla kompressorer är ofta fördelaktigt både för energieffektiviteten och för tillförlitligheten i produktionen – även om de fungerar som de ska

Tryckluften är av avgörande betydelse för Volvos fabrik i Arvika och tryckluftsförsörjningen övervakas och utvärderas kontinuerligt. För ett par år sedan gjordes bedömningen att den dåvarande maskinparken var delvis utdaterad, både vad gällde energieffektivitet och tillförlitlighet. De två äldsta maskinerna med fast varvtal - en ZR4 från 1985 och en ZR3 från 1994 – var inte anpassade efter verksamhetens behov och drog onödigt mycket energi. Samtidigt blev det allt svårare att skaffa fram de reservdelar som krävdes vid planerad och akut service. Ett projekt för att byta ut dem mot nya och innovativa maskiner med varvtalsstyrning initierades därför. Målet var att sänka energikostnaderna och öka tillförlitligheten utan minska mängden producerad tryckluft.

”Utan tryckluft tar det stopp efter bara 2 minuter och vi måste kunna lita helt och fullt på vår tryckluftslösning. Att vi har kompressorer och torkar som levererar luft av god kvalitet när vi behöver det är en grundförutsättning för hela verksamheten.”Thomas Karlsson, Processtekniker Underhållsavdelningen, Volvo Construction Equipment AB Arvikafabriken

Med nya och innovativa kompressorer från Atlas Copco Compressor har Volvo Construction Equipment sänkt sina energikostnader med 22 % per år - samtidigt har tillförlitligheten i produktionen ökat

Ett beslut om att investera i ny modern teknologi fattades under 2020 och i början av 2021 installerades två mycket kraftfulla kompressorer av typen ZR160VSD+FF i Arvikafabriken. Till skillnad från de maskiner som byttes ut anpassar dessa maskiner effektuttaget efter behovet – och de tar väsentligt mycket mindre plats tack vare en kompakt design med inbyggd tork. Samtidigt installerades även en Optimizer 4.0, ett centralt styrsystem som optimerar driften och maximerar energibesparingen. Interna mätningar har visat att energikonsumtionen har sjunkit med 22 % (motsvarande ca 160 megawattimmar per år) efter genomförda förändringar. Med värmeåtervinningen och pengarna som kommer in från försäljning av fjärrvärme till fjärrvärmenätet blir besparingarna ännu lite högre.

Även tillförlitligheten har ökat sedan den nya utrustningen installerades. Reservdelar finns enkelt tillgängliga och en äldre ZR160VSD med tillhörande Hamrintork som tidigare fungerade som huvudkompressor kan nu användas som redundans. Genom att installera ventiler i det tidigare helt gemensamma kylsystemet går det nu också att skilja ut en kompressor som inte fungerar som den ska, eller som behöver någon form av underhåll eller service, samtidigt som driften av de övriga kompressorerna fortsätter som vanligt.

”Vi är mycket nöjda med den nya utrustningen från Atlas Copco Compressor. Vi känner också helt trygga med Atlas Copcos servicetekniker som alltid finns på plats utan dröjsmål när det är dags för service eller om något annat problem uppkommer.” Thomas Karlsson, Processtekniker Underhållsavdelningen, Volvo Construction Equipment AB Arvikafabriken

För mer information, varmt välkommen att kontakta:

Alexandra Calgar
Marknadschef, Atlas Copco Compressor
0721-45 25 01
alexandra.calgar@atlascopco.com
Kontaktinformation
Postadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Besöksadress
Sickla Industriväg 19
13154 Nacka
Region
Nacka
Stockholms län
Sverige
Organisationsnummer:
556155-2794
Grundat: 1971
Anställda: 158
Välkommen till Atlas Copco Compressor AB!

Vi ingår i Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik och vårt ansvar är att marknadsföra och sälja kompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer och rörsystem på hela den svenska marknaden. Sedan flera år tillbaka erbjuder vi även nulägesanalyser, energioptimering och riskbedömningar. Vårt uppdrag är att i varje försäljning erbjuda produkter och lösningar som adderar värde till applikationen, som förbättrar arbetsmiljön för människor på industrigolvet och som bidrar till ett minskat klimatavtryck.

Via vår rikstäckande eftermarknadsorganisation kan vi erbjuda förebyggande underhåll och akutservice på alla typer av maskiner – kompressorer, vakuumpumpar och gasgeneratorer. Oftast kan vi även hjälpa kunder med maskiner som inte sålts av oss. Alla servicejobb utförs av välutbildade och erfarna tekniker med lokal förankring och god kännedom om faktorer som kan påverka statusen och livslängden på er maskin. Servicen är snabb och effektiv och utförs vid en tidpunkt som passar er produktion. Potentiella problem som kan leda till effektivitetsförluster och driftsstopp lyfts fram och åtgärdas efter överenskommelse. Givetvis använder vi alltid originaldelar från Atlas Copco när maskinen levererats av oss.

Vi strävar efter att vara en pålitlig affärspartner och vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder energieffektiva och unika lösningar inom en mängd olika applikationer. Genom att lyssna på våra kunder, och genom att dela idéer med våra kollegor, driver vi utvecklingen av nya innovativa produkter som skapar affärskritiska fördelar inom svensk industri.

Välkommen att kontakta oss!

Relaterade sökord

adsorptionstork, Adsorptionstorkar, AIRnet, AIRplan, AIRScan, atlas copco, atlas copco kompressor, atlas copco service, avluftare, Blowers, blåsmaskin, Blåsmaskiner, booster, Centralvakuum, Dammfilter, dimsmörjare, Energianalys, Energibesparing, Energieffektivitet, Energiåtervinning, Fastprisservice, filter, Finvakuum, Flödesmätning, frl, Funktionsluft, Förebyggande underhållsavtal, gasgenerator, Gasgeneratorer, Grovvakuum, Hållbar produktion, Högtrycksfilter, industrikompressor, Industrivakuum, klokompressor, Klopumpar, kolfilter, Kolfilter för andningsluft, kolvkompressor, Kolvkompressorer, kolvteknologi, kompressor, kompressor oljefri, kompressor oljesmord, kompressor tillbehör, kompressor tryckluft, kompressorer, kompressorolja, kompressorservice, kondensatavledare, kondensatbehandling, Kondensatlösning, kondensatrening, Kondensvattenavtappare, Kondensvattenreningsverk, Kväverenhet, kvävgas, Kvävgasgenerator, Kvävgasgeneratorer, kyltork, Kyltorkar, lamell, Lamellpumpar, lobkompressor, luftbehållare, luftberedning, luftblås, luftfilter, luftkompressor, lufttork, Lufttorkar för andningsluft, Läcksökning, magnetventil, magnetventiler, manometer, Membrangenerator, membrantork, Membrantorkar, microfilter, nitrogen, nitrogengenerator, olja till kompressor, OLJEAVSKILJARE, oljefilter, oljefri kompressor, oljefri kompressor, oljefria kompressorer, oljeseparator, oljeseparatorer, Oljesmord kompressor, Optimizer, osc, oxygen, oxygengenerator, partikelfilter, PSA, PSA-generator, regulator, Reservdelar, Reservdelsavtal, Riskbedömning, roots blower, Rör, rördelar, Rörsystem, scrollkompressor, Scrollkompressorer, scrollteknologi, Service, Silikonfria filter, skruvkompressor, Skruvkompressorer, Skruvpumpar, skruvteknologi, Smartlink, Srvice, Styrsystem, submicrofilter, Syrerenhet, Syrgas, Syrgasgenerator, Syrgasgeneratorer, säkerhetsventiler, tandkompressor, Tandkompressorer, tandteknologi, tank, TORK, Torkar, Totalserviceavtal, tryckluft, tryckluftssystem, tryckluftstank, tryckluftsteknik, tryckluftsutrustning, tryckluftsverktyg, Tryckmätning, tryckregulatorer, turbokompressor, turboteknologi, Vakuum, Vakuum pump, Vakuumboosterpump, Vakuumlösningar, Vakuumpump, vakuumpumpar, vakuumteknik, vattenavskiljare, vattenavskiljare kompressor, vattenavskiljare tryckluft, vattenrening, Vattensmorda oljefria skruvkompressorer, Vätskeringpumpar, öwamat

Certifieringar

ISO 14001:2015 – ISO 9001:2015 – OHSAS 18001 – SS-EN 17020

Kontakter

william sayghani
+46 8 743 97 99

Nyheter med koppling till företaget

2021-12-01Clas Ohlsons använder energieffektiva trycklufts­lösningar från Atlas Copco Compressor
2021-11-24Sanco väljer en motpart som kan erbjuda allt inom tryckluft och kvävgas
2021-11-17Kvävgasframställning on-site sänker kostnaderna med nästan 300.000 kronor per år
2021-11-16Stora Enso Biomaterials utvecklar och testar nya miljövänliga material och lösningar
2021-08-20Atlas Copco Compressor levererar tryckluften till Sveriges största bioraffinaderi
2021-08-13Turboblåsmaskiner från Atlas Copco renar Luleås avloppsvatten
2021-08-12Modul sparar närmare 300.000 kronor per år med tryckluft och nitrogen från Atlas Copco
2021-08-10Kalasmat ökar effektiviteten med utrustning från Atlas Copco
2021-07-09Atlas Copco revolutionerar marknaden för syrgas on-site med den nya syrgas­generatorn OGP+
2021-07-09Atlas Copco introducerar UD+, DD+ / PD+, DDp+ / PDp+ och QD+ med inPass
2021-06-15Syntronic tillverkar kretskort med tryckluft och nitrogen från Atlas Copco
2021-04-26Atlas Copcos nya OSC för rening av kompressor­kondensat är effektiv och enkel att underhålla
2021-04-20Gör din tryckluftsinstallation mer energieffektiv
2021-01-22Atlas Copco introducerar G 2-7, den ideala kompressorn för mindre verkstäder och tillverkande företag
2020-10-29Innovativ teknologi skapar mer energieffektiva och flexibla tryckluftssystem som sparar både miljö och hälsa
2019-10-21Producerar charkuterivaror med hjälp av tryckluft, vakuum och nitrogen från Atlas Copco
2019-10-07Atlas Copcos nya e-guide hjälper dig på vägen mot att klara steg V-utsläppskraven

SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2022-07-26
ChromeLoader kapar webbläsaren Renta öppnar depå i ÖrnsköldsvikBortom det traditionella plåtslageriet
2022-07-25
3D mätning: En historiaMät tjockleken med ultraljudSamarbetsavtal: Nordiska Textilakademin & IdésömnadSmådalarö Gård satsar på eldrivna servicefordonFrån lokal start-up till global spelare på 10 år Emersons mobila Roadshow gör stoppDeleo AB förvärvar Kivik Musteri AB produktionenhetHallandsHamnar elektrifierar och digitaliserar5G-nät i industriell nätverksanvändning
2022-07-22
Stora Enso & Northvolt i samarbeteTipsen som räddar elbilssemesternMelloartist avbryter handbollsfesten i Åhus
2022-07-21
Vi satsar på nätbalkplan för ökad säkerhetABB lämnar den ryska marknadenMRM Mining AB är certifieradeFortsatt stabilt orderläge för Combitech
2022-07-20
Svenska TIMBERSPORTS® atleterna blev bäst i HamarFortinet delger sin första hållbarhetsrapportFlytthjälp och transporter för företag i Uppsala och StockholmUltimo och Additude tecknar partnerskap
2022-07-19
May the Force be with you!MOVS tar in nytt kapital för expansionCoca-Cola väljer Malmö LBC för fossilfria transporterGöteborgs Hamn satsar på hållbarhetSäkra företagets ekonomi när inflationen stiger
2022-07-18
Peab halvårsrapport: Stabilt första halvårTräindustri och forskare utvecklar framtidens husfabrikerWELL – för hälsans skullSvenska e-handlare försiktiga med sommarens förväntningarDelårsrapport januari – juni 2022 Sweco AB
2022-07-15
ABBS: regenerativa drivenheter och motorer Kungsleden/IN3PRENÖR anlitar KungsmontageNanoleaf firar sitt 10-årsjubileumCyberhot inom digitala ekosystemZoom lanserar Workspace Reservation
2022-07-14
Organisera trafiken på din arbetsplatsAlicanto Minerals presenterar unik zinkfyndighetCirkulärt byggandeVimek Fire BoxHandbok för cybersäker IoT
2022-07-13
Edströms nyaste medarbetare Johan Magnusson Rejlers vinner nytt avtal med TelenorGordon Delivery utvecklar elbil för kylda leveranserABB och Red Hat i samarbeteOwl Labs lanserar Meeting Owl 3
2022-07-12
Ny VD och koncernchef för LerniaSpontning inför ombyggnad av Södertälje sluss och kanalComfort förvärvar starkt installationsbolag inom VS i Örebro!7 av 10 tycker att byggföretag ska dela arbetsmaskinerSvensk stålproduktion minskade första halvåret 2022
2022-07-11
Med blick mot framtidenPeab bygger skola i ÅstorpGreen Cargo återfår förtroendet för LKABs insatstågtrafikSinfra tecknar ramavtal med LambertssonNy värmekamera för MRO-proffs
2022-07-08
Industritorget.se önskar en TREVLIG SOMMAR!Ersätt ditt ethernetkablage med en trådlös länk Glasövergångstemperatur för polymererMobilvägning VS Golvvågsvägning